Zmeny a stav sluzby

18-01-2020

  • oprava výstupů z postprocessoru - výběr výchozího nástroje, pokud není definován

16-01-2020

  • automatické závěsy nyní doplňují i závěsy do kalkulace dle výběru; další funkce budou následovat

14-01-2020

  • vylepšení šatní tyče a posuvné dveře - více nastavení jako horní vzdálenost tyče

10-01-2020

  • úprava organizace funkcí do lepších skupin; možnost nastavení přímo nástroje z databáze - např. průměr

06-01-2020

  • auto závěsy nyní automaticky vyberou naložený nebo vložený závěs dle dveří

04-01-2020

  • vylepšení multi optimalizace - zlepšení výtěžnosti desek pro nářezový plán; tato změna by měla zajistit lepší výběr

02-1-2020

  • přidání možnosti vrtání přes frézování a použití funkce nahrazení

30-12-2019

  • vylešení funkce pro tvar oblouku z hrany - možnost použít automatického výpočtu rádiusu

28-12-2019

  • testování nové verze funkce pro složitější tvary - kombinace s matematickou funkcí