Nářezový plán a štítky na dílce s obráběním na CNC stroji

Připravto obsahuje nářezové plány se štítky pro nábytkové dílce.

data/wiki/labels/stitky-nalepne-na-dilce.jpg

Štítky mají velkou výhodu v tom, že obsahují informace, které by jinak na dílci nebyly. Například název zakázky, název dílce, informace o olepení, čárkový kód pro CNC, orientační výkres či vlastní poznámky pro obsluhu.

V minulosti uživatelé tiskli štítky na archy formátu A4 a následně je lepili na dílce, to bylo ale velmi pomalé a časové náročné. Aktuální výstupy na štítky jsou vhodně upraveny pro tisk po jednom štítku - ideální pro použití u pily bez nutnosti tisknout štítky dopředu. Pořadí dílců je dáno nářezovým plánem a lze tisknout štítky v průběhu řezání pouhým kliknutím na daný dílec. Odpadá tím nutnost listovat v archu štítků a omezuje se také riziko nalepení štítku na jiný dílec.

Základní postup použití štítků

  • vytvoření zakázky
  • nastavení rozměrů štítků
  • vytvoření produktu s potřebným nastavením
  • zpracování nářezového plánu a optimalizace
  • otevření konkrétního plánu a aktivace režimu štítkování
  • následně uživatel může kliknutím na dílec vytisknout požadovaný štítek
  • nalepení štítku

Příprava a tisk štítků

Pro přípravu štítků je potřeba mít aktivní zakázku. Na této zakázce uživatel vytvoří optimalizaci (nářezový plán). Následně klikne na vytvořený nářezový plán a v něm si může nechat zobrazit aktuální seznam štítků. Štítky jsou generovány na základě nastavení - formát papíru, množství řádků a sloupců, okraje, mezery a další. Jsou dostupné nejen pro každý nářezový plán ale také pro konkrétní produkty či celou zakázku. Jakmile je ale uživatel použije z nářezového plánu, má možnost je tisknout přímo při řezání po jednom. Stačí mít tablet s Windows10 a USB, připojit malou tiskárnu a kliknutím v Připravto vytisknout štítek pro daný dílec.

Pro tuto funkcionalitu máme připravené řešení, které můžeme nainstalovat přímo u Vás, stačí nás kontaktovat. Je potřeba WiFi připojení a elektrická zásuvka u pily a případně volný USB port u CNC stroje pro čtečku. Tiskárnu na štítky je možné zprovoznit pro nářezové centrum ale i pro obyčejnou formátovací pilu.

data/wiki/labels/tisk-stitku-narezovy-plan.png

Původní možnost vytisknout štítky dopředu na A4 arch je stále funkční. A stačí Vám k tomu i běžná tiskárna. Má to ale několik nevýhod. Například není jednoduché dotisknout pouze jeden konkrétní štítek, pořadí štítků nemusí být v pořadí řezání, špatně se hledá daný štítek, je to časově náročné a další.

Lepení štítků na dílce také přispívá ke snížení počtu chyb ve výrobě. Zjednodušuje kontrolu rozměrů dílců, hledání správného dílce a dodává výrobě určitou štábní kulturu.

Obrábění na CNC stroji

Pro výrobu na CNC stroji máte několik základních možností jak postupovat při výrobě. Ruční načítání každého programu je pomalé a obsluha může načíst jiný program. Použití výrobních seznamů má velkou výhodu v tom že stroj načítá další programy sám a obsluha má v tabulce přehled, které dílce už jsou obrobené či které ještě chybí. To je ale zároveň i nevýhoda, protože vygenerovaný seznam má dané pořadí obráběných dílců. A vkládání dílců v jiném pořadí je problematické. Načítání programů pomocí čtečky řeší problém načtení špatného programu i vkládání dílců mimo pořadí seznamu.

Pokud uživatel použije štítky, které jsou nalepené na jednotlivé dílce, lze pak značně zrychlit hledání programu a zakládání dílců přes čtečku čárových kódů. Na Připravto používáme CODE128, který je dostatečně vyzkoušený, univerzální a podporovaný ze strany čteček. Čtečky mají několik možností pro načtení. Obvykle se připojují k počítači pomocí USB nebo sériového portu. Samotná čtečka může být i bezdrátová.

Závěr

Připravto nově podporuje tisk štítků souběžně s výrobou. Nabízíme dodání a instalaci potřebných zařízení pro zprovoznění i ve Vaší dílně. Pro informace a nabídku nás kontaktujte.