Používání nového rozložení - výběr funkcí při návrhu produktu

Návrh produktu - produkt designer je součástí Připravto již od začátku.

Aplikace tvaru na dílce

Postupně tato část prošla nejvíce úpravami - obvykle každý update, zde něco vylepšuje. Obvykle to začíná funkcí sloužící po návrh po samotné rozhraní. V poslední době se vylepšila přímo možnost simulace a i materilová simulace, ale největší změna je co se týče samotného používání návrhu produktu.

Přidali jsme možnost vybírat skupiny funkcí, které se zobrazují v hlavním panelu s obrázky. Stále je dostupný celkový seznam funkcí a v budoucnu, budou pravděpobně spojeny do jednoho. Nyní si tedy uživatel může přepínat mezi skupinami používaných funkcí.

prvni změna - návrh základní konstrukce

Pokud tedy uživatel začíná s hrubou konstrukcí svého návrhu, například aktivuje skupinu START. V té to skupině jsou základní funkce jako Korpus, Leva deska, Prava deska a další, které vytváří základní konstrukci.

Následně uživatel po přechodu na tvary může přímo přejít na skupinu TVARY a zadat tvarové úpravy, které může kombinovat. Případně použít přímo definici vlastního tvaru a spojů.

Aplikace tvaru na dílce

Jakmile má uživatel základní design připravený může začít přidávat již přímo spoje a obrábění ze skupiny AUTO SPOJE. Po překliknutí dojde k přesunu a zobrazení základního obrábění, které může následně vložit přímo na dílce a nastavit si své obrábění.

Přidání základního obrábění na dlce

Auto Spoje jsou nyní již dobře viditelné a značně zjednodušují použití funkcí. Nyní tedy uživatel uvidí přímo danou variantu a to by mělo značně zrychli připravu a také zjednodušit použití.

Pokud uživatel si udělá vlastní skupinu místo používání přednastavených voleb bude například dostupná ve skupině VLASTNI.