Jak vytvořit výstup pro kusovník pro nařezání u společností Jafholz a Demos

Pokud už máte připravené konstrukce pro výrobu například kuchyně a necháváte si nařezávat díly u jiných společností jako jsou Jafholz, Demos, Kili a podobně můžete si tímto článkem zjednodušit postup výroby.

Na Připravto je dostupná série různých výstupů pro stroje, tak aby byla výroba rychlá a efektivní. Pokud potřebujete konkrétní formát pro danou firmu, můžou Vám pomoci přednastavené volby a výstupy ve formátu CSV. Pro tyto účely, jsme připravili sérii přednastavených výstupů, které pouze vyberete (některé je potřeba blíže specifikovat - např. olepení) a můžete ihned začít generovat výstupy pro danou společnost.

Zde je seznam výstupů, které jsou ihned dostupné pro uživatele. V následujícím textu je vysvětleno jejich použití. Samozřejmě je možné připravit různé další specifické výstupy. V případě potřeby nás kontaktujte.

Výstupy - export dat Kusovník
Jafholz ANO
Demos ANO
Kili ANO
Merick ANO
Optimik ANO

Postup je jednoduchý > pouze v Uživatelském nastavení, vyberete funkci Přednastavené volby. Po zpracování, by se v uživatelském nastavení, měli objevit nové přednastavené volby - například pro zmíněné dodavatele.

Vstup na uživatelské nastavení

Uživatelské nastavení obsahuje velké množství voleb, kde je možné přizpůsobit velkou část chování aplikace. Například změnit nastavení výstupů pro textový formát CSV a upravit ho podle potřeby jiných programů. V případě potřeby je zde možné i vytvářet vlastní úpravy. Pokud budou tyto úpravy užitečné i pro ostatní uživatele, můžete nám napsat požadavek a po prozkoumání, může být změna začleněna přímo do voleb.

Spuštění přednastavených voleb

Po výběru daného dodavatele, může uživatel pouze aktivováním výstupu pro kusovník získat kompletní výstup.

TIP

Pokud používáte programy Merick nebo Optimik, je možné podobným způsobem udělat, také přímé výstupy.

Postup generování výstupu pro Jafholz

Aktivace výstupu kusovníku
Vygenerování výstupu kusovníku

Vygenerovaný vstupní kusovník, obsahuje rozměry dílců, dílce, upravené nastavení olepení pro jednotlivé dílce, upravené výstupy pro materiály - pokud jsou přímo pojmenovány jako, je identifikační číslo dodavatele, je možné je i přímo použít ve výstupu.

kusovník zobrazený jako CSV soubor

Kusovník zobrazený jako CSV soubor

překopírovaný kusovník z pripravto do přímo do Jafholz

Kusovník vložený přímo do formuláře Jafholz

Postup generování výstupu pro Demos

Generování výstupu pro firmu Demos je v principu podobné. V nastavení přes Přednastavené volby uživatel vybere volbu CSV a zde Demos. Následně potvrdí nastavení a může si nechat nechat vygenerovat výstup.

výběr varinty výstupu

Výběr a potvrzení varianty výstupu

překopírovaný kusovník z pripravto do přímo do Demos

Část překopírovaného výstupu (pouze jeden dekor)

Po vygenerování výstupu a otevření v programu Microsoft Excel nebo v LibreOffice Calc můžete data jednoduše vložit do tabulky firmy Demos. Důležitá informace zde, je že výstup pro Demos je nutné převést dle dekorů, z toho důvodu, je výstup řazen materiál -> tloušťka, aby bylo jednoduché rozdělit dekory. Další dekory jsou na dalších záložkách Tiskopis 1, Tiskopis 2 a podobně.

Postup generování výstupu dílců do programu Merick

Generování dat pro program Merick je výhodné, hlavně pro stávající uživatele Mericku, pokud zatím nemají potřebu řešit úplný přechod na Připravto. Mohou tedy vytvářet konstrukci a návrh na Připravto, nechat si vygenerovat výstupy pro výrobu, ale samotnou část nářezových plánů řešit v programu Merick.

Postu je obdobný jako v předchozím případě, pouze vybrat výstup a pokud uživatel chce celkový výstup, tak kliknout na Kusovník nebo dle produktů a následně soubor v programu přes volbu import načíst.