Používání služby Připravto pro návrh interiérů

Poslední dobou se soustředíme také na vylepšení pro tvorbu složitějších konstrukcí a lepší práci při návrhu celého interiéru.

pudorys vizualizace bytu

Minulý příspěvek byl o možnostech parametrizace návrhu díky, kterým může uživatel rychleji připravit podklady pro výrobu, objednávku kování či kalkulaci. Rozšiřující návrh nábytku

Vizualizace

Narozdíl od modelačních programů je vizualizace na Připravto výstupem pouze doplňujícím ostatní výstupy. Proto jí řešíme automaticky bez nutnosti zásahu uživatele. Tomu odpovídá její úroveň, která i tak dostačuje pro vytvoření představy o barvách a dispozici pro koncové zákazníky. Čas potřebný pro její vytvoření je pro produkt jednotky vteřin a pro celou scénu jednotky až desítky vteřin.

V současnosti pokud chcete lepší kvalitu, tak si stačí stáhnout scénu k sobě do počítače a dodělat v grafickém programu. V nastavení lze přepnout několik parametrů a získat jiný styl vizualizace. Měnit lze úroveň detailu, zvýraznění hran, nahrazení materiálů, druh kamery a další.

3d zobrazeni bytu v pripravto

Do budoucna pro vizualizace chystáme například tato vylepšení:

  • osvětlení a jiné zdroje světla,
  • přidání nových modelů a materiálů,
  • průhlednost ve webovém 3D zobrazení.

Půdorys

Poslední změny v půdorysu a šablonách, umožňují rychleji připravit scénu z hotových šablon se zachováním parametrizace. Manipulace s jednotlivými produkty je možná přes výběr více produktů najednou. Například pro snížení více zdí najednou je možné je všechny vybrat přes funkci Vybrat > Vybrat zdi a všem upravit výšku v pravém panelu. Nebo přes Roztahování - klávesová zkratka E, roztáhnout zvolený rozměr až k jinému produktu, to je vhodné i pro rohové skříňky a šikminy. Změny materiálů a rozměrů více produktů najednou otázka několika vteřin.

vykres pudorysu sceny bytu

Pro půdorys plánujeme:

  • výstupní mód pro skládání tiskových sestav výkresů,
  • ukládání pozice a rotace kamery z 3D zobrazení na webu,
  • skupinové úpravy ostatních parametrů.

Svou scénu nám poskytnul uživatel firmy Interiéry-Nábytek. Tímto mu děkujeme za možnost zveřejnění.