Novinky v současné verzi a použití modelů pro vizualizaci

Nově Připravto umožňuje použití modelů ve vizualizacích. Cílem těchto vylepšení je zlepšení použitelnosti aplikace a také nové možnosti použití pro rozmístění jednotlivých částí.

vizualizace Maria pripravto

V budoucí verzi budou nové modely přímo v vloženy do databáze uživatele, tak aby rychle mohl jednotlivé modely začít používat a tedy mohl pouze v databázi nalézt potřebný model, vložit do zakázky a okamžitě začít model používat. V současné chvíly jsou podporovány modely ve formátu COLLADA. Uživatel při použití vlastního modelu musí vytvořit požadovanou položku v databázi a nahrát model na server.

Nahrání modelu

Pro nahrání modelu na server je v uživatelském nastavení dostupná adresa pro nahrávní, zde následně uživatel vyber požadovaný vlastní soubor, který se poté použije v položce v db. Model, který uživatel na server nahraje musí být ve formátu collada a s koncovkou DAE.

nahrání collada modelu na službu Připravto

Uživatelské nastavení v horní části odkazů obsahuje právě odkaz přímo na nahrání souboru. Tento odkaz se používá jak pro nahrání například CSV souborů pro optimalizaci nářezových plánů. Tzn pro rozpad dílců do desek, tak pro nahrávání obrázků a dalších doplňkový dat.

Vytvoření položky v databázi

Je potřebné vytvoři novou položku v databázi s označením a Podobně jako v případě vytvoření nového materiálu, je potřebné zadat umístění souboru v importované složce. Systémově vytvořené položky v databázi se odkazují např. na obrázky do složky /img/ a podobně. Ručně vytvořené uživatelské položky se obvykle odkazují na složku /import. Tedy složku do, které uživatel nahraje svůj soubor.

vytvoření záznamu v databázi pro model

Pro použití modelu, je potřebné vytvořit daný zápis pro model v databázi, toto se provádí pouze jednou, následně je model připravený pro další použití. Vytvořená položka, by měla mít rozměry dle rozměrů aktuálního modelu. To z důvodu, aby mohl uživatel následně s ní manipulovat a pohybovat po půdoryse. Následně musí obsahovat odkaz na model soubor v data s klíčem dae a cestou /import/jméno_souboru.dae. Jméno souboru, je vždy jméno souboru ,které uživatel použije pro nahrání na server. Celý zápis vypadá následovně:

{'dae':'/import/jméno_souboru.dae'}

#zápis musí být v položce, reálný ukázkový zápis
{'small': '/img/materials/appliances/model_chair1.png',
'large': '/img/materials/appliances/model_chair1.png',
'dae': '/img/materials/appliances/model_chair1.dae'}
small:zápis pro cestu k malému obázku, náhled.
large:zápis pro cestu k velkému obrázku, obrázek pro vizualizaci.
dae:zápis pro cestu k modelu ve formátu COLLADA, model který je také použit pro vizualizaci

Uživatel může dále přidat své další nové parametry, které jsou následně použity pro vlastní další nastavení.

Takto vytvořená položka, následně může být použita v zakázkace pro vizualizaci. Jednotlivé modely jsou reprezentovány svým obrázkem pokud byl také nahrán a využit, jinak se použije základní obrázek. V půdoryse je model Ne všechny takto připravené modely budou okamžitě fungovat, pro správnou funkčnost, je potřebné mít model umístěný v základní nule v prvním kvadrantu prostoru.

Použití modelu

Jednotlivé modely je pak možné využít, jak pro vizualizaci, tak pro nacenění zakázky, pouze stačí k jednotlivým položkám v databázi přidat ceny. V případě, že viditelnost není nastavená u objektů v zakázce na neviditelné pro kalkulaci, dojde k započtení ceny. Takto může uživatel připravovat zakázky i pro různé použití například kupované židle a jiné vybavení.

Poznámka

Položka modelu musí být vložena přímo do zakázky. Tzn musí být vidět na hlavní obrazovce se svým rozměrem a pozicí. Pokud dojde k vložení jako materiál, případně jako kování nebo výrobní položka, nedojde k vykreslení ve vizualizaci ani v půdoryse Daná položka z databáze bude použita pouze pro kalkulaci.
ukázka modelu v půdoryse a v zakázce

Samotné modely pro jednotlivé spotřebiče se nijak neprojevují v optimalizaci nářezových plánů, do které vstupují pouze uživatelem vytvořené nábytkové položky jako jsou skříňky a podobně. Pokud má model v databázi zárověň přidanou informaci o obrázku, dojde k jeho zobrazení v zakázce.