Připravto.cz a výroba dveří ve firmě Boulit s.r.o.

Boulit je český výrobce interiérových a bezpečnostních dveří, který používá Připravto.cz pro zpracování zakázek na výrobu dveří.

data/blog/2020/logo-boulit.png

Firma vyrábí dveřní křídla a zárubně v několika provedeních od běžných otočných přes posuvné až po skládací dveře. Výrobní řady se odlišují designem, materiálem, konstrukcí dveří, zámky či úrovní odolnosti pro bezpečnostní dveře.

Původním požadavkem byl nový informační systém přímo pro výrobce dveří. Informační systém měl primárně plnit potřeby správy výroby, přípravy a exportu programu do nového CNC strojíního vybavení. Toto zadání se postupně ukázalo jako problematické. Pan Ing. Kozl spolu s vedoucí výroby paní Latinákovou tedy zkoušeli jiné možnosti. V minulosti používala firma převážně Excel primárně formou předpřipravených formulářů pro zpracování objednávek, zadávání do výroby, správu a rozpočítávání položek. Tento přístup je do určité úrovně výroby výhodný a velmi flexibilní. Při potřebě řízení CNC stroje na základě objednávky, a potřebě kontrolovat správnost zadání, ale přestal Excel dostačovat.

data/blog/2020/pripravto-boulit-pruvodka.png

Na základě analýzy jsme firmě nabídli možnost použití Připravto pro zpracování parametrických návrhů dveří. Hlavním požadavkem byl import dat z objednávkového formuláře, automatické zpracování průvodek, automatická kontrola a export dat pro CNC stroj přes Alphacam. Začátek přechodu byl poměrně náročný. Bylo potřeba zjistit co všechno uživatelé dělali ručním zadáváním a zpracování. Ze začátku jsme také trochu naráželi na naši neznalost daného odvětví a jeho běžné požadavky.

data/blog/2020/bezpecnostni-dvere-b3.png

Prvním testováním jsme si ověřili, že vybraný postup může fungovat. Po pár měsících se první výrobky začaly zpracovávat přímo přes Připravto a přenášet do CNC stroje. Další krok obnášel vytoření produktů pro šablony, které se ve formuláři vybírají. V současné době lze vytvořit data pro širokou skupinu dveří. Umožnujeme export dat do Excelu, automatické zpracování dat pro tisk průvodek a kontroly zadaných parametrů.

data/blog/2020/boulit-formular.png

Nyní řešíme možnost vytvářet a zpracovávat i zárubně. Věříme, že postup bude dále fungovat a firmě umožní lepší automatizaci a kontrolu nad výrobky.

BOULIT s.r.o.

Pokud Vaše firma chce také přizpůsobit výrobu a vylepšit procesy či automatizovat výrobu nábytku, tak nás kontaktujte a můžeme společně probrat možnosti jak by Vám Připravto mohlo pomoci.