3D zobrazení scény a vylepšení návrhu nábytku

Již delší dobu jsme odkládali možnost opět přidat možnost zobrazení 3D modelů scény přímo v prohlížeči. V minulosti (asi rok a půl) zpět tato funkcionalita již na Připravto byla dostupná.

vizualizace modely pripravto

Avšak v průběhu času jsme jí odstranili, jelikož nikdy nefungovala dobře, byla náročná na výkon počítače.

Čas však pokročil, zlepšili se naše interní funkce, naše vizualizace jsou nyní hodně kvalitní a můžou být i kvalitnější. Přidali jsme zobrazení půdorysu, které se vcelku rychle ujalo, avšak stále nám chyběla část pro pěkné zobrazení 3D scény spolu s jednotlivými skříňkami, kuchyní, ložnicí, postelí a kanceláří.

Dnešním dnem je tedy opět tato funkcionalita dostupná, obsahuje podporu pro modely, textury, světla a jednotlivé vložené návrhy nábytku, včetně celkové konstrukce, tak jak je produkt zobrazen ve vizualizaci či návrhu.

3D zobrazení

Celkové 3D zobrazení se nyní nachází v Půdorysu a po přepnutí na režim 3D dojde k vygenerování dat a následně zobrazení celé scény přímo v prohlížeči za pomoci WebGL. O celé zobrazení se stejně jako v minulosti stará WebGL. Jedná se o primárně zobrazení.

3D zobrazeni scény primo na pripravto

Uživatel může s celou scénou posouvat, otáčet a manipulovat, tak aby mohl lépe zkontrolovat jednotlivé části a lépe viděl svůj celý návrh. V případě potřeby, tedy může okamžitě zkontrolovat svůj návrh přímo na mobilním zařízení nebo u zákazníka.

Vylepšení možností návrhu nábytku

Další novou velmi vítanou změnou bude zjednodušení v manipulaci při návrhu nábytku. Jednotlivé vložené části nyní může uživatel snadněji přesouvat mezi sebou. V minulosti bylo potřeba klikat po každém přesunu na jiné místo. Nová verze umožňuje provádět globální přesun.

posun částí návrhu na pripravto

Pro celkové použití je to jednodušší pro uživatele a také příjemnější. Při označení se daná část, kterou lze přesouvat podbarví zelenou barvou, tak aby uživatel viděl, která část se přesouvá.

Do budoucna dále plánujeme vylepšit systém manipulace s návrhem, tak, aby uživatel lépe viděl jak se provádí návrh.

ukázka funkčnosti posunu při návrhu na připravto