Úpravy v nastavení pro zjednodušení vizualizací a nářezových plánů

Poslední aktualizace přinesla značné zjednodušení pro používání vlastního nastavení.

vizualizace a predpripravene nastastaveni zasuvkova komoda

Uživatelské nastavení je nyní přímo zobrazené v nastavení a je nyní připraveno cíleně pro zjednodušení použití, tak aby uživatel pouze vybral potřebnou volbu. Pokud například pracuje na vizualizaci pro zákazníka a rychle potřebuje, pro jeden produkt zásuvkou komodu vytvořit vizualizaci, které pouze obsahuje bílé barvy pouze vybere připravenou volbu.

Uživatel může své nastavení uložit, pokud však aktivuje v nastavení volbu přednastavené volby, služba automaticky provede přednastavení často používaných voleb například plochou vizualizaci. Podobně takto připraví nastavení pro výstupy a také variantu vizualizace pro propagační materiály a produktové rendery.

vysvetleni pro nastaveni a jeho pouziti pro vlastní úpravy

TIP:

Současné nastavení je vložené v prohlížeči. Uživatel může na jiném prohlížeči opět aktivovat volbu pro vytvoření nastavení nebo přes funkci exportu nastavení, převést nastavení do jiného prohlížeče.

Toto vylepšené nastavení obsahuje volby pro nářezové plány tedy optimalizaci spotřeby deskových materiálů. V případě této volby se jedná například o kompletní nastavení hlavních ořezů a o zpracování nastavení, pro vytvoření plochých nářezových plánů, bez přímého zanoření dílců. Takové nářezové plány jsou obecně rychlejší pro výrobu a pro některé typy výroby/typy produkce jsou vhodnější, než nářezové plány, které jsou přímo zaměřené na spotřebu materiálu.

Dále také součástí posledních úprav pro nářezové plány byla možnost, vytvářet vlastní reprezentaci nářezového plánu. Podklady jsou přímo v API přímo a obsahují data pro znovu vytvoření, řezů odpadu i znovu použitelných odpadů, které je možné zahrnout zpět přímo do databáze a následně využít pro část optimalizace.