Konstrukce dřevěné komody dokončení

Pro dokončení původní komody, kterou jsme rozpracovali v minulém díle, je potřeba již pouze dodělat konstrukci zad, dále také konstrukci v úložné části. Mimo to je komoda orámována vlysy, které jsou tam z grafického hlediska.

Pro vytvoření rozdělení na zadní části, je vhodné prostor rozdělit vertikálně a následně pouze jednotlivé prostory osadit vlys pro zadní desku o různých tloušťkách.

Tedy vložením rozdělení do prostoru 10 a s přiřazením parametru typu A, kdy dané rozdělení nám pomůže s přepažením prostoru v zadní stření části. Zadání pro dané rozdělení je pouze [1,35], kdy tloušťka 35 je náš klíčový prostor. Zde následně vložíme další rozdělení a vytvoříme si prostory pro zadní vlysy/desky podle jejich průřezu a tloušťky. Základní zadání pro zadní desky může být použít zadní desku do prostoru [13,14,15] bez osazení tedy 0. To však vytvoří stejné tloušťky pro jednotlivé desky. Pokud požadujeme danou variaci, je potřeba vložit zadání vícekrát do různých prostorů.

data/blog/na24.svg

V případě dokončení celé hlavní konstrukce můžeme pokračovat v rozdělení úložného prostoru a vytvoření dveří pro uzavření prostoru. Příčku tedy použijeme v prostoru 11 a nastavíme jí na typ C. A pro zpracování rámové konstrukce dveří, nastavíme u styl na FRAMED a již necháme dveře vsadit do prostoru [16,17] s množstvím na 2 dveře v jednom prostoru. Ukončit konstrukci, můžeme již nyní, ale pro dosažení celé konstrukce je možné osadit ještě vnější konstrukci vlysy typu svlak a následně je vložit do prostorů 0 a 2 a přes nastavení změny [-35,0,0,0,0,-35] a určení směrů je vložit na vnější část konstrukce. Obecně lze říci, že nastavení delka_dílce bude v ose Z a šířka_dilce v ose X. V případě potřeby se podívejte dolu na úplný zápis konstrukce.

data/blog/na24.jpeg

Tímto jsme tedy vytvořili, již trochu obtížnější konstrukci, která je z větší části plně parametrická, můžeme si jí uložit do pracovní zakázky a až bude potřeba opět jí obnovit, případně upravit a použít ve výrobě. Pokud se tu najde, nějaká lepší variabilita pro návrh grafického řešení, můžete nám jí na fórum poslat.

Úplná specifikace výrobku

Produkt

 • rozmer=[800, 400, 600]
 • rotation=[0, 0, 0]
 • position=[0, 0, 0]
 • material=1715

Horni puda

Rozdeleni

 • dilec=ne
 • zadani=[35, 1, 35]

Rozdeleni

 • typ=A
 • id=[0, 2]
 • dilec=ne
 • zadani=2

Bok levy

 • id=[3, 5]

Bok pravy

 • id=[6, 8]

Bok levy

 • zmena=[17, 0, 0, 0, 70, 50]
 • id=4
 • rozmer=18

Bok pravy

 • zmena=[0, 17, 0, 0, 70, 50]
 • id=7
 • rozmer=18

Rozdeleni

 • typ=C
 • id=1
 • zadani=[70, 1]

Rozdeleni

 • typ=A
 • id=10
 • dilec=ne
 • zadani=[1, 35]

Rozdeleni

 • id=12
 • dilec=ne
 • zadani=[2, 1, 2]

Zada

 • id=[13, 15]
 • drazky=0
 • tloustka=35

Zada

 • zmena=[0, 0, 17, 0, 0, 50]
 • id=14
 • drazky=0
 • tloustka=18

Rozdeleni

 • typ=C
 • id=11
 • zadani=1

Dvere

 • id=[16, 17]
 • style=FRAMED
 • zadani=2
 • pozice_uchytky=[30, 20]

Svlak

 • id=0
 • diff_Z=ne
 • sirka_dilce=X
 • umisteni=[3]
 • delka_dilce=Z
 • zmena=[-35, 0, 0, 0, 0, -35]
 • rozmer=35

Svlak

 • id=2
 • diff_Z=ne
 • sirka_dilce=X
 • umisteni=[2]
 • delka_dilce=Z
 • zmena=[0, -35, 0, 0, 0, -35]
 • rozmer=35

Svlak

 • zmena=[-35, -35, 0, 0, 0, -70]
 • rozmer=35
 • diff_Z=ne
 • umisteni=[2]
 • sirka_dilce=Z