Konstrukce dřevěné komody

Dnešním zápisem se přesuneme od základních konstrukcí a podíváme se na kompletni návrh komody přímo na Připravto. Konstrukce této komody je netradiční a je složena z několika vnějších dílů, které jsou dělené a vytváří unikátní návrh.

Komoda celkově stojí na čtyřech nohách, kdy jednotlivé nohy jsou v rohu komody a jedná se o hlavní konstrukční část komody. Tyto nohy jsou spojeny spodní a horní deskou a mezi nimi jsou vlysy pro spojení vždy jedné strany komody.

Zadní stěna je vytvořena podobným způsobem, vnitřní část je rozdělena na dva široké prostory, které jsou uzavřeny dveřmi s rámem. Poslední částí je vnější orámování komody, které jí vizuálně zvětšuje.

Pro tento zápis, se podíváme na vytvoření hlavní části konstrukce a v následujícím dílu doděláme celou konstrukci spolu s připravením částí na výrobu, případně pokud by se jednalo o LTD - je možné do-nastavit ještě olepení.

data/blog/na24.svg

Pro tuto konstrukci jsem použil rozměr [800, 400, 600] a nastavil parametr dvere_vpred na False. Přitom jsem nastavil hlavní konstrukční tloušťku na 35 a šířku rámu na 50 pro následující projekt.

Nyní je možné začít vložení horní desky a následně rovnou vertikálního rozdělení s nastavením [35, 1, 35], kde nevložíme dílce. Toto rozdělení nám připraví prostor pro vnější nohy. Malé postranní prostory jsou pro část nohou. Nyní tyto prostory znovu rozdělíme tedy id [0,2] s typem A rozdělíme vložením 2 příček. Tímto způsobem si připravíme přímo prostor na jednotlivé nohy a střední vlys.

Nyní vložíme nohy jako jednotlivé boky, kdy na pravou a levou část vždy do předního a zadního prostoru vložíme boky s plnou tloušťkou. Jedná se o prostory [3,5] a o prostory [6,8]. Následně do prostoru mezi nimi vložíme opět boky, avšak s odlišným nastavením, primárně s nastavením jiné výšky a tloušťky, kdy se budeme snažit vytvořit mezi původními díly předěl. Jeden z boků má nastavení pro změnu [17, 0, 0, 0, 70, 50] a patří do prostoru 4 s tloušťkou 18.

A posledním vloženým dílem bude horizontální rozdělení do prostoru 1 s parametry [70, 1], které vloží naší spodní desku a připraví vnitřní prostor pro další dělení a práci.

data/blog/na24.jpeg

Následující kusovník zobrazuje kompletní výstup, po vytvoření celého výrobku. Pokud někdo chce dodělat konstrukci již nyní, stačí pokračovat dle specifikace.

jmeno ks delka sirka mat 0 1 2 3
na24_0_HP 1 800 398 1715 Z 0 0 0
na24_1_BOK 2 565 131 1715 Z 0 0 0
na24_2_BOK 2 565 132 1715 Z 0 0 0
na24_5_BOK 2 445 131 1715 Z 0 0 0
na24_7_DIV 1 730 398 1715 Z 0 0 0
na24_8_ZADA 2 460 292 101 0 0 0 0
na24_10_ZADA 1 410 146 101 0 0 0 0
na24_11_DIV 1 730 363 1715 Z 0 0 0
na24_12_F0 4 206 48 1715 Z 0 0 0
na24_14_F2 4 260 48 1715 Z 0 0 0
na24_16_FILL 1 106 258 1715 Z 0 0 0
na24_17_UCHYT 4 160 25 F509 0 0 0 0
na24_20_F2 4 261 48 1715 Z 0 0 0
na24_22_FILL 1 106 259 1715 Z 0 0 0
na24_24_F0 4 207 48 1715 Z 0 0 0
na24_28_FILL 1 107 258 1715 Z 0 0 0
na24_34_FILL 1 107 259 1715 Z 0 0 0
na24_36_bar 2 600 33 1715 Z 0 0 0
na24_38_bar 1 870 33 1715 Z 0 0 0

Úplná specifikace výrobku

Produkt

 • rozmer=[800, 400, 600]
 • rotation=[0, 0, 0]
 • position=[0, 0, 0]
 • material=1715

Horni puda

Rozdeleni

 • dilec=ne
 • zadani=[35, 1, 35]

Rozdeleni

 • typ=A
 • id=[0, 2]
 • dilec=ne
 • zadani=2

Bok levy

 • id=[3, 5]

Bok pravy

 • id=[6, 8]

Bok levy

 • zmena=[17, 0, 0, 0, 70, 50]
 • id=4
 • rozmer=18

Bok pravy

 • zmena=[0, 17, 0, 0, 70, 50]
 • id=7
 • rozmer=18

Rozdeleni

 • typ=C
 • id=1
 • zadani=[70, 1]

Rozdeleni

 • typ=A
 • id=10
 • dilec=ne
 • zadani=[1, 35]

Rozdeleni

 • id=12
 • dilec=ne
 • zadani=[2, 1, 2]

Zada

 • id=[13, 15]
 • drazky=0
 • tloustka=35

Zada

 • zmena=[0, 0, 17, 0, 0, 50]
 • id=14
 • drazky=0
 • tloustka=18

Rozdeleni

 • typ=C
 • id=11
 • zadani=1

Dvere

 • id=[16, 17]
 • style=FRAMED
 • zadani=2
 • pozice_uchytky=[30, 20]

Svlak

 • id=0
 • diff_Z=ne
 • sirka_dilce=X
 • umisteni=[3]
 • delka_dilce=Z
 • zmena=[-35, 0, 0, 0, 0, -35]
 • rozmer=35

Svlak

 • id=2
 • diff_Z=ne
 • sirka_dilce=X
 • umisteni=[2]
 • delka_dilce=Z
 • zmena=[0, -35, 0, 0, 0, -35]
 • rozmer=35

Svlak

 • zmena=[-35, -35, 0, 0, 0, -70]
 • rozmer=35
 • diff_Z=ne
 • umisteni=[2]
 • sirka_dilce=Z