Konstrukce a tvarové opracování

V poslední době jsme většinu času pracovali na vylepšení možnosti zobrazení a zjednodušení uživatelského zpracování. Pro většinu úkonů nyní máme funkční variantu - navrhování.

data/blog/spain-kit-2.jpeg

Navrhování jako takové je nyní dostatečně rychlé a při použití nového plánovače rozvržení prvků a produktů je i efektivní.

Dnešním dnem však přinášíme dvě velká vylepšení. První vylepšení se týká již zmíněného plánovače rozvržení, který je nyní lépe optimalizovaný a obsahuje vylepšení v podobě zobrazení, zrychlení, kamer a práci se zakázkou.

data/blog/spain-kit-2-sp14.jpeg

Druhým však mnohonásobně důležitějším vylepšením je základní podpora pro tvarové obrábění a tvarové vizualizace. Více viz předchozí obrázek, kde je rohový díl spodní skříňky v kuchyňské lince avšak obsahuje výřezy v policích a půdách.

Toto vylepšení je z velké části postavené na původním zpracování spojů, které sice byly přítomné např. pro kolíkové spoje, ozuby a podobně. Reálně však nebyly dostupné to se dnes mění. Uvádíme základní podporu pro tvarové výřezy - reálně libovolného tvaru a tedy i tvarování. Jsou dostupné lineární geometrie a oblouky. Nyní jsou dostupné pouze dva základní tvary a to je šikmý řez a rohový výřez.

data/blog/cut-part.png

Pro vytvoření výřezu je potřeba vstoupi do dílce, který má daný výřez obsahovat a kliknout na položku v menu dílce Řez. Práce s touto úpravou je podobná, jako při normální konstrukci, zapisují se ve změnách a je možné je editovat přes klíč.

V úpravě je možné vybrat několik variant a zpracování, např. posunout výřez do jiné části, případně dále výřez zvětšit/zmenšit. Po potvrzení vytvoření produkt, je však potřeba aktivovat výrobní opracování v Výroba, kde je potřeba obnovit data a přepracovat dráhy dané operace na produktu, tím se aktualizují data a následně obrázky a vizualizace, by již měli obsahovat nová data.

Základní výkres však tyto data zatím nepoužívá v budoucnosti však začne. Doufáme, že dnešní změny Vám uživatelům naší služby opět pomůžou v práci s nábytkem a bude to pro Vás jednoduší.

Úplný zápis

Produkt

 • rozmer=[900, 900, 2200]
 • rotation=[0, 0, 0]
 • position=[3600, 1180, 0]
 • material=5500

Leva deska

 • zmena=[0, 0, 300, 0, 0, 0]

Zadni deska

 • zmena=[300, 0, 0, 0, 0, 0]
 • plochy=2
 • drazky=0
 • material=H3702
 • tloustka=18

Spodni deska

Horni deska

Zadni deska

 • drazky=0

Zadni deska

 • drazky=0
 • plochy=1

Police

 • zadani=2

normalni_vyrez

 • pocatek=None
 • index=None
 • nastroj_strana=None
 • nastroj_cislo=None
 • hloubka=None
 • zadani=None
 • typ_procesu=None
 • pozice=None
 • spoj=None
 • tvar=None
 • x_zrcadleni=None
 • y_zrcadleni=None
 • plochy=None
 • y=None
 • x=None
 • ulozit=None
 • rotace=None
 • rozmer=None