Jednoduchá lavice a rychlost zpracování

Pro návrh rychlé lavice na Připravto, je možné pouze použít horní desku, rozdělení, boční desky a svlak jako spodní panel - záda. Jako základní rozměr je možné použít [1500, 600, 450] a následně nastavit základní materiál na 1738. Důležité je nastavit i materiál pro ostatní části výrobku přímo v nastavení návhru. Vložením horní desky o tloušťce 50 je následně možné pokračovat rozdělením, které nám rozdělí prostor pod lavicí pro nohy a pro lub.

data/blog/je53.jpeg

Rozdělení je ve variantě A bez dílce a s poměrem [2, 1, 2], kdy prostřední část je nevyužita a slouží pouze pro vytvoření prázdné části a pro následné vložení dílů. Následně vložením jednotlivých bočních desek vždy vy dvojici o tloušťce 50, docílíme rozdělení prostoru a rozdělení části noh na 2.

data/blog/je53.svg

Dokončit návhr můžeme vložením lubu pod horní desku, kterou vložíme do 0 a následně i 2 prostoru, kdy mezi nimi vznikne otevřený prostor. Pro úpravu velikost lubu je možné použít nastaní drážky nebo nastavení pro diff změnu.

Na tomto návrhu je vidět rychlost návhru na Připravto. Tento návrh, nyní při vizualizici, vytvoření výpisu je okamžitě použitelný dále do výroby, případně pro další vylepšení návhru v CAD programu nebo, pro přípravu pro obrábění.

Produkt

 • rozmer=[1500, 600, 450]
 • rotation=[0, 0, 0]
 • position=[0, 0, 0]
 • material=1738

Horni puda

 • material=5504
 • rozmer=50

Rozdeleni

 • typ=A
 • dilec=ne
 • zadani=[2, 1, 2]

Bok levy

 • id=[0, 2]
 • rozmer=50

Bok pravy

 • id=[0, 2]
 • rozmer=50

Zada

 • id=0
 • drazky=[0, 0, -300, 0]
 • tloustka=50

Zada

 • id=2
 • plochy=2
 • drazky=[0, 0, -300, 0]
 • tloustka=50