Optimalizace a zpracování kusovníku v CSV

Pokud často pracujete potřebujete optimalizovat kusovník z jiných zdrojů je to přímo na připravto jednoduché. V zásadě je to podobné jako když používáte menu pro přidání přímo dílců. Důležité tlačítko pro přidání dílců je tlačítko +Elementy.

Přidávání elementů umožňuje přímé přidávání jednotlivých elementů do produktu.

TIP

Tento článek již obsahuje části zastaralých informací a je zachován z důvodu dohledatelnosti. pokud hledáte aktuální článek o práci s navštivte Nářezové plány

data/blog/tlacitko_elementy.png

Po kliknutí můžete přidat jednotlivé dílce v podobě rozměru, jména, materiálu a přiřazených olepovacích pásků. Pokud jsou materiály nebo olepovací pásky vytvořeny v databázi, ihned je aplikace použije. Tzn přiřadí se rozměry desek případně tloušťky pro dílce.

data/blog/elementy_ukazka.png

Pokud tento postup chcete zautomatizovat jedná se v vcelku o jednoduchý postup. Kdy můžete použít jeden z původních návodů přes http://www.dlauhy.cz/blog/narezovy-plan-aneb-kusovnik-ve-formatu-csv Obvykle pro celé zpracování se může hodit Microsof Office Excel nebo LibreOffice Calc.

Základní princip je pouze předání dat ve feormátu, který umí Připrvto načíst, tím je textový formát CSV. Zde jsou hodnoty oddělené ;.

Ukázkový zápis vypadá takto:

"bok_1";12;660;300;"bk";"X";0;0;0
"puda_13";8;400;300;"bila";"X";0;0;0
"police_21";6;364;280;"bila";"X";0;0;0

jednotlivé řádky jsou specifikovány jako:

"název";"množství";"délka";"šířka";"materiál";"olepení";"olepení";"olepení";"olepení"

Tento soubor je pak možné načíst přímo jako csv do Připravto. Důležitým tlačítkem je zde tlačítko Nastavení Francouzský klíčUpload. Kde následně je možné nahrát soubor csv a ten pak přes volbu +CSV vybrat a vytvořit jednotlivé díly.

data/blog/tlacitko_klic.png

Po vybrání souboru, který chcete načíst můžete pokračovat dojde k vytvoření elementů z vložených dat.

data/blog/tlacitko_upload.png

Načtená data se ihned zapojí stejně jako by se zadata přes tlačítko +Elementy. Zobrazíme jednotlivé elementy.

Následně se již pokračuje volbou optimalizace, která se pro dané dílce vypočítá, stejně jako by se dílce vytvořili na připravto. Při zadávání je možné specifikovat i další parametry.

data/blog/optim_csv.png

Takto je tedy možné například příjíma data z jiných podkladů, nebo z jiného softwaru a jednoduše je použít. V případě potřeby nějakých úprav ve formátu souboru nás kontaktujte.

AUTHOR

Zdeněk Dlauhý 04. 11. 2014