Použití Připravto.cz v truhlářské firmě

V tomto krátkém blogovém zápisu si vysvětlíme, jak nyní lze jednoduše začít používat službu pro navrhování a přípravu výroby nábytku.

data/pripravto.png

Možností je několik:

A

Použití přímo a pouze pro výpočet nářezových plánů, zpracování kusovníku, kalkulace a správu zakázek. Tento způsob umožňuje zapojení služby přímo do pracovního procesu, jednolivé podklady je možné předat přímo z CSV nebo je zadat přímo ve službě při přidání nových elementů.

data/create-elements.png

TIP

Toto použití dovoluje využívat například CAD aplikaci AutoCAD/TurboCAD a doplnit jí následně dále o přípravu výroby.

B

Přímé navrhování a používání paramterického rozhraní aplikace pro kompletní návrhy a zpracování výrobní dokumentace doplněné o výstupy z vizualizace, zpracování zakázky. Toto použití již předpokládá zapojení využivání aplikace větší mírou, která se následně projeví ve zrychlení přípravy návrhu.

C

Poslední úroveň je nejvyšší, která již předpokládá napojení dalších aplikací. Vytváření větších zakázek s složitějšími tvary, možnost přípravy výrobků do speciálních zakázek a jejich následné znovu použití pro snadější přípravu. Zde již uživatel může využít možností automaticky upravitelných polí, zpracování složitých konstrukcí a používání rotací.

AUTHOR

Zdeněk Dlauhý 30-08-2014