Práce se zdí a pozicování produktů ke zdi

Minulý zápisek byl o novém vylepšení a o práci s používáním nové části pro plánování a umístění produktů. Dnes se podíváme na možnosti a co se s přípravou prostoru a zdi dá provádět.

data/blog/11_kancelar.jpeg

O tom, že je již jednoduché vytvářet přímé zdi přímo při plánování v části Plan jsme mluvili. Pro přídání zdi stačí přímo kliknout na tlačítko zdi a systém se zeptá na označení zdi (musí být unikátní). Následně vloží základní zeď do daného prostoru, kterou můžeme přes klávesové zkratky WASD nebo přes myš a klikání rotovat a umístit. Případně změnit rozměry. Na zobrazeném obrázku, je však ještě okno. Uživatel si tedy může upravit i vzhled zdí a dalších částí.

Pro úpravu zdi stačí vybrat zeď a kliknout na tlačítko změnit, díky čemuž následně můžete vytvořit vlastní konstrukci zdi (např. překlad, zkosení, sloup a podobně) přímo v aplikaci, jako když navrhujete konstrukci výrobku. Následuje ukázka vlastní konstrukce zdi.

data/blog/wall_with_window.png

Tato zeď je vytvořena nejdříve rozdělením prostoru, složením vnějších částí a následně vložením rámu do vnitřního prostoru. Takto je možné vytvořit i složitější konstrukce zdí a přímo je používat v jiné zakázkce, jelikož tyto zdi se také ukládají do produktů v zakázce, tzn je možné je následně pouze do nové zakázky přidat a jinak zapozicovat. Pro lepší realistické vytvoření, je důležité v výplně použít materiál GLASS.

data/blog/11_kancelar.svg

Nové vydání, také přináší opravený výstup pro půdorysný pohled ve formátu SVG. Půdorys je dostupný i na hlavní stránce. Brzo budou tyto výkresy dostupné i s tvarovým obráběním, které je v současné době stále dostupné pouze plně v optimalizaci a přímo v dílcovém výkresu.

AUTHOR

Zdeněk Dlauhý 05-07-2015