Práce s uživatelským nastavením II

V minulém zápisku jsme si ukázali základy práce s nastavení. Nyní se podíváme, na pokročilejší úpravy a na možnosti vytváření vlastního nastavení, které lze následně uložit a používat častěji, když je potřeba.

Jednotlivá nastavení lze tedy vytvářet jako kopii a uložit do prohlížeče a následně znovu načíst a použít přímo v dané situaci. Dnešní nastavení si ukážeme na příkladu úpravy způsobu kalkulace pro tento jednoduchý věšák. Základní ceny jsou počítané z materiálů a z výpočtů spotřeby materiálu navíc. Na následujícím příkladu si ukážeme jak nastavit cenu základního materiálu a také jak upravit nastavit pridani fixní položky pro zaměření interiéru.

data/blog/te35_vesak.jpeg
OPTIMALIZATION = {
'CALLBACK':None,
'DEFEDGE':25,
'default_price_mat':200,
'default_price_other':50,
'default_price_prod':20,
'default_size_mat':5.796,
'DTD':[1.15,1.17,1.2,1.25],
'DTD-L':[1.15,1.17,1.2,1.25],
'extra_edge_offcut':60,'GAIN':0.3,
'GROUP_A':[['sleva',True,'%',-0.2]],
'GROUP_B':[['sleva',True,'%',-0.1]],
'KOVANI':[1.05,1.1,1.12,1.14],
'use_mat_thickness':True,'MDF':[1.15,1.2,1.25,1.3],
'NORMAL':[1.2,1.25,1.3,1.35],
'PDP':[1.15,1.17,1.2,1.25],
'default_procent_price_edge':{'default':0.1,'X':0.05,'Z':0.1},
'QUANTITY':[5,20,50,100],
'SYS':[['gain',True,'%',0.3],['vat',True,'%',0.21]],
'UPCHARGE':[1.05,1.1,1.15,1.13],
'VAT':0.21,
'WOOD':[1.5,1.4,1.5,1.6]
}

Cílem našeho snažení bude uložit toto nastavení na server a k sobě do prohlížeče, takže bude možné dané nastavení přepínat často podle dané potřeby.

'default_price_mat':300

Nastavením hodnoty default_price_mat na 300 se zvýší základní sazba za materiály, které nelze v DB najít. Náš produkt však má všechny materiály známé. Avšak, např. různé tloušťky jsou pro něj hodnotově stejné, avšak jsou oddělené. Pokud však uživatel vytvoří daný materiál celkově jeho cena se použije.

'SYS': [['zamereni', True, 'item', 2000],['gain', True, '%', 0.3], ['vat', True, '%', 0.21]]

Stačí tedy do položky SYS přidat nastavení pro ['zamereni', True, 'item', 2000] a dojde k přidání nové položky do kalkulace pod označením zamereni, která je přímo specifikovaná za 2000

položky typ # zaklad cena
zamereni item 1.0 2000.0 2000.0
zisk % 0.3 2903.5 871.05
daň % 0.21 3774.55 792.66
CELKEM       4567.0

Nyní můžeme upravit i část pro nastavení zisku, které používá procenta. Zde je vhodné změnit pouze koncovou hodnotu > např. 0.3 vytváří 30% z původní částky. Nyní tedy stačí kliknout na klíč upravit hodnoty. Nebo kliknout na plus které na základě jména v vedlejším poli, vytvoří nové zadání do prohlíže. Tlačítkem následujícím lze dané nastavení se jménem stáhnout. Prohlížet dané nastavení je možné přes horní menu NASTAVENÍ viz obrázek. Po uložení je potřeba ještě dané nastavení odeslat přes tlačítko úplně na konci stránky.

Tento typ nastavení následně umožní například mít více druhů výstupů a aktivovat je na základě potřeby a nustnoti. V průběhu týdne přidáme ukázkové video.

AUTHOR

Zdeněk Dlauhý 28-03-2015