Jak pracovat s uživatelským nastavením

Aplikace pro truhláře a interiérové návrháře Připravto, je všeobecně velice přizpůsobivá v možnostech. Vzhledem k tomu, že je to silně parametricky orientovaná aplikace, má v některých částech více možností než by bylo potřeba a někdy je vhodné mít více jednotlivých nastavení. Přizpůsobivost a možnosti upravitelnosti, tedy jsou hlavní cílem aplikace.

TIP

Potřebujete si nastavení lokálně zazálohovat? Pouze zkopírujte potřebné nastavení jako text do aplikace (Word, Poznámkový blok a podobně) a uložte a když potřebujete, můžete ho zpět do aplikace nakopírovat.

Jednotlivá nastavení, která se nacházejí v záložce Uživatelské nastavení (Klíč) jsou vždy určená na jednotlivé části. Např. pro výstupy a vstupy ve formátu CSV se jedná o nastavení CSV, kde lze určit následný formát a informace o výstupech. Blíže si předvedeme nastavení na ukázce optimalizace s tímto nastavením. Pro bližší informace o nastavení nás kontaktujte fóru.

data/blog/test3.jpeg
OPTIMALIZATION = {'cut_front' : 15, 'cut_back' : 15, 'cut_left' : 15, 'cut_right' : 15,
                  'cut_thickness' : 4.8, 'NESTING':False, 'LEVEL':2, 'DIRECTION':'AUTO'}
data/blog/test3-30-375-00.svg

Avšak při úpravě nastavení na LEVEL na 1 dojde k přeskládání částí a nedojde úplnému zanoření dílců a lepšímu rozložení. V některých případě například LEVEL na hodnotě 0 nula může být i žádoucí > dojde ke skládání do pruhů.

data/blog/test3-30-375-00-1.svg

Potřebné nastavení je vždy pro jeden běh instance aplikace a pokud bylo potřeba mít nastavení trvalé, bylo dříve nutné nás kontaktovat a společně dané nastavení upravit. Ve verzi 2-1663 z 15-03-2015 je však dostupná nová funkcionalita. Tato funkcionalita umožňuje vytvářet přímo vlastní pojmenované nastavení a ukládat toto nastavení do prohlížeče a zpět ho načíst. Zkušenější uživatelé již mohou tuto funkcionalitu začít používat. Příště si jí blíže představíme.

AUTHOR

Zdeněk Dlauhý 17-03-2015