Vizualizace a doplňky

Dříve na Připravto nebylo možné vizualizace dodělat. Byly vcelku ploché a bez možnosti doplňků. To se začalo dát řešit možností stažení vizualizace ze služby přes Nastavení > Stažení Blend nebo přes stažení jiného modelu jako je 3D DXF nebo OBJ.