Pokračování vizualizace a doplnky

V dnešním příspěvku si ukážeme, jak je se tedy dá navrhnout jednoduchý kuchyňský pulťík, který bude obsahovat doplňky v podobě myčky. A přitom si ukážeme znovu základ dělení prostoru.

Pro vytvoření toho základního pultu můžeme nejdříve vložit sokl o výšce, kterou nastavíme na 100 a následně horní půdu s s tloušťkou 36. Přitom zadáme jako rozměr produktu na [1400, 900, 600]. Toto vytvoří základ pro vkládání dalších částí, kdy již budeme využívat prostor.

Následně změnšíme prostor o [0,0,20,50,0,0] kdy se přední a zadní část trochu upraví. Pro její rozdělení vložíme rozdělení a zadáme dělení v podobě 2 nebo přímo poměr pro rozdělení nebo rozměr [1,600,1] vytvoří prostřední prostor na 600 a ostatní 2 rovnoměrně rozdělí. U rozdělení ještě vypneme vkládání dílu - tedy vytvoříme, pouze rozdělený prostor.

data/blog/viz_eliska_doplnky.jpeg

Nově vytvořené prostory následně osadíme korpusy přes funkci Korpus, který předáme do pole id parametr True a následně vložíme dveře. Nejdříve do prostoru [0,2] a pak druhé do prostoru 1, kde přiřadíme materiál mycka.

Pro vložení obrázku myčky je potřeba pouze vložit a použít materiál na toto se podívejte na tento , kde se blíže hovoří o zadání materiálu a jeho použití.

data/blog/img_mat_mycka.png

Když je materiál zadaný a vložený v databázi, následně stačí ho použít a aplikovat na daný prostor. V našem případě jde tedy o vložení na prostřední dveře a přiřazení materiálu. Následně při vytvoření vizualizace přes VIZ, by již měl být obrázek myčky aplikován.

Takto je možné pokračovat i s jinými objekty a pouze je přidávat, když je potřeba jiné objekty přímo na plochu dílců, tak jak je to zobrazené na prvním obrázku.

AUTHOR

Zdeněk Dlauhý 14-12-2014