Vývoj služby Připravto.cz a komunita

V minulosti jsme moc nepsali o vývoji služby a možnostech úpravy služby pro jednotlivé uživatele a o celé komunitě. To se dnešním zápisem pokusím trochu napravit.

Cílem našeho týmu je zprostředkování dobře použitelné a výhodné služby uživatelům a truhlářům z celého světa. Součástí této cesty je v současné době vývoj služby a vytváření komunity uživatelů a propagace služby.

K tomuto bychom se rádi částečně dostali větším zapojením komunity do vývoje a hlavně propojením celého vývoje. Prvním takovým krokem je větší upozornění na komunitu.

Vývoj, komunita a kontakt

Minulý měsíc jsme úspěšně přešli na jiný verzovací systém mercurial, který více otevírá možnosti a spolu s tím jsme se přesunuli na jiné místo správy kódu aplikace. Zde se také nachází část pro hlášení chyb a požadavky na úpravy.

Kontakt

Další částí nového vývoje bude pravděpodobně otevření nového API. a tedy možnost vytvářet úplně parametrické výrobky, které nebylo možné vytvářet přímo na službě.

AUTHOR

Zdeněk Dlauhý 20-04-2015