Vývoj služby Připravto.cz a plánování zakázky a rozmístění

Dnešním článkem bych chtěl blíže představit nové možnosti pro používání funkcionality na plánování rozvržení a pro celé zakázky. Většina našich uživatelů ví, že zakázky na Připravto slouží primárně pro organizaci jednotlivých zakázek, tak jak přicházejí. Nově mohou být zakázky číslovány . Přitom je možné jednotlivé produkty z přehledu o zakázce přenášet do jiných zakázek.

data/blog/orders-products.png

TIP

Pokud chcete, je možné si jednotlivé produkty vždy vkládat do jedné speciální zakázky, kde si uživatel udržuje často používané tvary. Tato funkcionalita je dostupná při kliknutí na Zakázku > Produkty v menu zakázky.

Toto značně zrychluje celý vývoj a tvorbu zakázky. Pro další zrychlení tvorby zakázky, přidáváme a vylepšujeme umístění a práci s uspořádáním produktů ke stěnám, jejich orientaci. Zde mám na mysli převážně část Plán, kde je možné v půdorysu rychle rozmisťovat jednotlivé části např. skříňku a stůl, připravit vlastní zdi a orientaci kamery.

/static/data/wiki/gettingstarted/pudorys-a-moznosti.png

V tomto místě lze duplikovat jednotlivé vytvořené produkty, měnit jejich velikost i jejich orientaci v celé zakázce. Dále je také možné jednotlivé změny odeslat na server a uložit po jednom produktu, nebo všechny aplikovat všechny změny najednou.

Doufáme, že tyto vylepšení Vám pomůžou při práci se zakázkou.

AUTHOR

Zdeněk Dlauhý 28-06-2015