Zmeny a stav sluzby

26-12-2014

 • nová možnost zpracování rozvržení přes planview v menu Experimental
 • import CSV materiálů
 • aktualizace cen materiálů z CSV

22-12-2014

 • přejeme krásné prožití svátků a pěkný další rok

17-12-2014

 • aktualizace přenosu na Alphacam
 • nová služba pro ovládání Alphacamu

14-12-2014

 • přidání možnosti vlastních CSV výstupů
 • definice vlastních fukncí pro CSV výstupy

10-12-2014

 • multi optimalizace dostupná v záložce experimental

06-12-2014

 • testování nastavení vlastní kamery pro vizualizace
 • system: převod na použítí přímo python bez cython kompilace

29-11-2014

 • vylepšování hlavního logování operací > možnost lépe odhalit chyby
 • experimentální funkce přidání tlačítek pro změnu ceny materiálů
 • experimentální funkce - záměna materiálů v celé zakázce

27-11-2014

 • bugoprava chyby nepoužití defaultního materiálu při vizualizaci
 • bugmožnost vizualizovat samotné produkty bez rotace

23-11-2014

 • normální server obsahuje možnost změn materiálů cena a aktualizace
 • možnost použití vlasntích obrázků ve vizualizaci více na blogu https://www.pripravto.cz/cs/blog/index.html
 • opravy ve funkci pro rozpočítávání

17-11-2014

 • test server nyní obsahuje možnost změny všechy cen v databázi > přímo úprava, bez změny v kalkulaci
 • test server možnost změny materiálu v celé zakázce bez potřeby ručních změn

10-11-2014

 • hotoprava chyby v add_shelve funkci > způsobovala někdy vytvoření vyjímky pro malé prostory, pokud nebylo zadáno množství polic

09-11-2014

 • speed: zrychlení odezvy serveru při načítání > snížení množství stahovaných objektů
 • interface: zobrazení aktivní zakázky s předponou "#"

02-11-2014

 • bug: oprava uploadu na server > testovací server nyní umí správně přijmout data
 • bug: oprava staré chyby s editací, kdy elementy nerespektovaly množství

25-10-2014

 • test: testování před výstavou Pragoligna
 • přidání dalších testovacího serveru na adrese https://test.pripravto.cz
 • speed: testování opravy zrychlení v modulu pro BZR

17-10-2014

 • opravování chyb v některých produkčních funkcích
 • vylepševání materiálů dokumentace a nápovědy

05-10-2014

29-09-2014

 • oprava při zpracování zad > olepení
 • vylepšenování kreslení výkresů - specifikace částí výkresů
 • rozdělení nastavení pro výkresy

13-09-2014

 • vylepšování modulu pro obrábění
 • implementace vrstev a definice pro obrábění
 • série oprav v dokumentaci a vylepšení webu

30-08-2014

 • oprava chyby v rozdělení prostoru, která způsobovala nesprávný výpočet prostoru v některých případech
 • vylepšení přihlašování a odhlašování > nový styl vzhledu
 • spuštění modulu pro obrábění > nyní dostupný na webu
data/new_login.png

10-08-2014

 • iplementace záčátku třídy pro opracování do webového prostředí přes /operations/products/
 • několik testovacích ukázek přes /operations/products/{}/create_test
 • dojde k vytvoření testovacích dat na daném produktu na elementu 0
 • doplnění nového návodu do https://www.pripravto.cz/quick.html

01-08-2014

 • zpracování možnosti převádět produkty mezi jednotlivými uživateli přes /products/convert
 • spoje zobrazení na obrázcích u elementů

20-07-2014

 • integrace obrábění do hlavních modulů - stále nedostupné na službě
 • testování spojů (ozuby)
 • vylepšování propojení mezi vytváření produktu a úpravou elementů > nyní parametrizováno
data/oc/11.jpg

21-06-2014

 • začátek práce na vylepšení výroby a obrábění
 • testování propojení s AlphaCAM případně dxf2gcode
 • opravy XML a JSON v rozhraní pro čtení /xml/[resource] a /json/[resource]

11-06-2014

 • velké vylepšení v oblasti navrhování > zjednodušení uživatelského prostředí
 • zrychlení základního návrhu pomocí zápisu přímo vybraných parametrů
 • přidání editace posunu elementů přímo ze soupisu dílců

07-06-2014

 • optimalizace možnosti lepšího skládání > šířkově
 • dokončení převodu na nový JSON formát pro výstupy

30-05-2014

 • vylepšení výstupů PDF - možnost vytvářet výstupy univerzálněji
 • postupný přechod na JSON formát na většině datových zdrojů
 • nové logo a video na https://www.pripravto.cz/examples.html
data/pripravto.png

25-05-2014

 • oprava chyby u položek self.price > byl parametr místo funkce
 • oprava rám > někdy mohlo dojít k chybě při vytváření rámu s výplní ve více místech
 • malé další opravy

18-05-2014

 • Rychlá tvorba produktů - lepší zpětná vazba.
 • Úpravy ve filtrování produktů pro vizualizaci volba NOVIZ.
 • Oprava chyby při celkovém výstupu do PDF - jména materiálů.

13-05-2014

10-05-2014

 • Vylepšení aktualizace webové služby připravto.
 • Možnost lepších úprav vytvořených dílců např. otáčení let.
 • Otáčení let se lépe projevuje v optimalizaci.

07-05-2014

 • Opravy zpracování elementů
 • Implementace optimalizace pro čistý produkt - nyní možné jednodušeji porovnávat
 • Oprava optimalizace různých formátů desek, nedocházelo k předání informací o formátu desku

28-04-2014

 • Vylepšení zpětné vazby tvorby produktů - zobrazení obrázku výrobku rychleji.
 • Oprava chyb u kalkulace.
 • Doplnění překladů a opravy malých chyb.
 • Při aktualizaci serveru, byly upraveny data a aplikace restartována.

23-04-2014

10-04-2014

 • Vylepšení editace jednotlivých elementů na produktu.
 • Značná vylepšení v oblasti vizualizace objektu.
 • Možnost širšího nastavení a voleb u uživatelském nastavení.

05-04-2014

 • Testování zatížení a testování dalších virtuálních strojů.
 • Výstupy a formáty PDF.
 • Nastavení Optimalizace nářezových plánů.

10-02-2014

 • Správa uživatelů přes LDAP a vylepšení přihlašování.
 • Spuštění služby připravto.cz.

01-01-2014

 • První testování připravto.cz.
 • Nákup virtuálního stroje.