Zmeny a stav sluzby

30-12-2016

 • 2-5x zrychlení při vytváření obsáhlých scén při vizualizaci a pro 3D zobrazení

29-12-2016

 • vylepšení možnosti vytvářet přehledy přímo pro produkty s cenou/texty a exportem do MS Office/ LibreOffice

27-12-2016

 • oprava chyby při úpravě složitějších produktů v půdorysu

24-12-2016

 • testování víceprocessové architektury pro běh hlavní proxy

22-12-2016

 • přidání a zobrzazení více informací pro uživatele o účtu

18-12-2016

 • přidávání vlastních parametrů zjednodušeno a umožněno nastavit vlastní preferované z localStorage

16-12-2016

 • vylepšení překladů pro Angličtinu a Španělštinu - vytváření produktů a hlavní části aplikace

14-12-2016

 • nalezení možnosti pro vysoké zrychlení vizualizací u velkých scén až o 80% času - v příštích sestaveních se bude implementovat

11-12-2016

 • aktualizace přehledu - zobrazení vizualizace, odstranění prvního sloupce s čísly a pozice(nyní na rozměru) a přidání řádku celkem

08-12-2016

 • zjednodušení vypínání bočního panelu v půdorysu - tlačítko přidat + v půdorysu, přidání bočního panelu pro modely. Boční panel ještě projde úpravami pro zlepšení rozhraní a interakci, předpokládáme však jeho větší využívání hlavně pro podobné projekty

06-12-2016

 • opravy po posledních změnách - zjednodušení přidání nového kování, výroby a operací přímo pro dílce

02-12-2016

 • zjednodušení pro nastavení viditelnosti dílců > tzn, který dílec je kde viditelný. Obvyklé hodnoty jsou NOPRODUCT a NOOPTIM, či NOCALC

20-11-2016

 • vylepšení - přidání možnosti používat šikmé dílce - zjednodušení tvorby skříní se šikmou stěnou

18-11-2016

 • zrychlení vytváření produktů a práce v půdorysu, tak aby se zvýšila rychlost a odezva systému

16-11-2016

 • odstranění používání verzovacího systému BZR - nyní jsou aktivní pouze zálohy - toto by mělo přispět k lepší odezvě

12-11-2016

 • přidání možnosti pro používání zakázek a šablon přímo z půdorysu, tak aby bylo možné zrychlit práci v půdorysu

10-11-2016

 • vylepšení plateb od uživatelů - lepší párování a spojení platby

08-11-2016

 • přidání možnosti sdílet zakázky mezi uživateli Doplňky -> sdilet_zakazku přes odkaz s uživatelem

06-11-2016

 • oprava v zobrazení rotace produktů v půdorysu v nárysu s osou Y

05-11-2016

 • vylepšení zobrazení optimalizace nářezových plánů o informaci o rozměru/nalezeném materiálu

02-11-2016

 • přidání speciálního materiálu mléčné sklo 'GLASS_MILK' pro vizualizace

30-10-2016

 • vylepšení základního nastavení pro výrobní operace - rozšíření voleb

28-10-2016

 • úpravy optimalizace nářezových plánů - vylepšení 1D optimalizací a výpočtů a zrychlení optimalizace

26-10-2016

 • testování napojení šablon přímo do zobrazení půdorysu pro zrychlení práce návrhu scény či nábytku

24-10-2016

 • zpřesnění výkresů pro správné zobrazení některých extrémních hodnot - zobrazení bylo být v nevhodném poměru

23-10-2016

 • důležitá vylepšení v půdorysu - ukládání změn v produktech (v některých případech mohlo dojít k neuložení)

22-10-2016

 • výstava Pragoligna - sběr podkladů pro následná vylepšení a úpravy

19-10-2016

 • výstava Pragoligna - prezentace služby a možností aplikace

16-10-2016

 • vylepšení notifikaci u doplňkových funkcí v editoru - aby bylo zřejmé, kdy funkce doběhla

14-10-2016

 • úprava přednastaveného nastavení - provede přidání i funkcí do produktu jako jsou nožičky, posuvné dveře a šatní tyč.

13-10-2016

 • vylepšení správného zjištění formátu zápisu pro parametr index a změny

11-10-2016

 • oprava konstrukce při použití funkce add_element > vyžaduje zadání rozměru v listu

09-10-2016

 • velká akutualizace šablon - přegenerování výkresů a přenastavení na nový typ použití šablon

07-10-2016

 • příprava na převod nábytkových šablon - opravy chyb v struktuře informací

05-10-2016

 • úprava pro použití nové přepracované optimalizace nářezových plánů - která se bude nasazovat příští týden

02-10-2016

 • lepší chybové informace o nepřihlášení či o neodblokovaném účtu

01-10-2016

 • úpravy v přednastavených volbách pro výstup Demos

30-09-2016

 • opravy při stahování informací o aktivních zakázkách a produktech

28-09-2016

 • vylepšení exportu pro kusovník - možnost volat více funkcí pro úpravu výstupu

26-09-2016

 • přidání kontroly startovního profilu a zobrazení změn v nastavení

24-09-2016

 • vylepšení používání profilů a spouštění startovaního profilu při prvním spuštění

22-09-2016

 • zjednodušší přepnutí a odstranění profilu, tak aby došlo k úplnému odstranění profilu

20-09-2016

 • zobrazení verze předplatného přímo v nastavení

18-09-2016

 • převod na databáze uživatelů ocproxy na uwsgi s shelve

17-09-2016

 • opravy při zadávání soklu produktu - striktní kontrola mohla způsobit chybu

15-09-2016

 • optimalizace pro nářezové plány nyní u každého plánu přímo zobrazuje velikost desky

13-09-2016

 • při optimalizaci se výpočet specifických dílů mohl dostat do rekurze - nyní systém informuje o nevožení dílu

11-09-2016

 • oprava při prohlížení optimalizace a spouštění multi optimalizace

08-09-2016

 • zjednodušení přenosu DXF dat do CAM Alphacam přes integrovaný doplněk > převod do výroby a na CNC

06-09-2016

 • vylepšení chybových hlášení při zadání chybného zápisu přímo do dat produktu

04-09-2016

 • při vytváření zakázky - přidání zákazníka je jednodušší - aplikace lépe informuje o vytvoření

03-09-2016

 • při vytváření materiálu bylo zjednodušeno nahrávání textur pro materiál

02-09-2016

 • export kusovníku a nářezové plány - předefinované nastavení pro Jafholz a Demos

30-08-2016

 • vylepšení získávání dat z optimalizace pro opakující se nářezové plány

29-08-2016

 • zdokonalování překladů aplikace v produktu a v nastavení
27-08-2016

Zjednodušení vytváření zákazníka při zadávání zakázky a nahrávání textur ve vytváření položky

26-08-2016

 • oprava chyby, kdy výstup pro optimalizaci nevypsal všechny díly, které nebylo možné vyskládat

24-08-2016

 • vylepšení nové parametrické funkce pro výpočty v produktu a doplnění o rozšiřující funkce

23-08-2016

 • možnost nastavit product._dont_iterate přímo při vytváření produktu > vlastní nastavení pro filtrování dílců

21-08-2016

 • vylepšování nákupu předplatného a zpracování informace o aktivním modulu aplikace

20-08-2016

 • nyní při generování výkresu produktu vždy dojde k filtrování dílců, tzn dílce s příznakem pro nevykreslení se nevykreslí

19-08-2016

 • oprava chyby při generování kusovníku na úrovni produktu - nedocházelo k filtrování dílců

17-08-2016

 • oprava chyby v hledání položek, kdy uživatel pokud smazal položku a chtěl jí znovu najít systém skončil vyjímkou

16-08-2016

 • odstranění již nepoužívaného kódu pro XML/YAML pro položky v databázi > nyní je primárně využíván JSON

13-08-2016

 • vylepšení rozhraní při ručním přidávání dílců - jednodušší manipulace, možnost přidat více řádek apod.

11-08-2016

 • vytváření materiálu a položky nyní obsahuje přímo nahrání obrázků pro textury a zadání odkazů do DATA

09-08-2016

 • zakázka eviduje nyní posledních 5 položek kalkulace, optimalizace a lépe zobrazuje změny

08-08-2016

 • přenos a sdílení dat JSON pro optimalizaci je nyní rozšířeno o data pro vykreslení a výstupy na CNC Pilu

07-08-2016

 • přidání možnosti přenášet další data do programu CAM programu (Alphacam) pro automatizaci výroby

05-08-2016

 • nové rozšíření pro vylepšení parametrizace nastavení (podmínky, výpočty, proměnně) - produkt parameter parser

04-08-2016

 • zjednodušení možnosti sdílení produktů přes tlačítko Sdílet > tak aby uživatel pouze specifikoval klíčová slova

02-08-2016

 • zjednodušení zobrazení informací o zakázce, tak aby uživatel rychleji viděl postupné změny

01-08-2016

 • příprava pro úpravy proxy serveru, aby bylo možné postupně se pokusit zrychlit reakce

30-07-2016

 • aktualizace nápovědy a wiki v češtině a angličtině, přidání animovaných gifů pro lepší ukázku použití

29-07-2016

 • vylepšení nahrávání souborů/textur - zobrazení přímé cesty pro použití v databázi materiálů a položek

26-07-2016

 • úpravy a rozdělení kódu pro vytváření faktur - zjednodušení návrhu a do budoucna možnost lepšího nastavení

25-07-2016

 • přidávání nových článků pro wiki a pomocné návody na použití služby

24-07-2016

 • úprava pro šablony - zjednodušení výběru klíčových slov pro šablony a přímý odkaz v podobě tlačítka Sdílet u produktu

23-07-2016

 • změnu zápisu informací o produktech do zakázky - kvůli zvýšenému záznamu duplicitních informací v podobě použitých elementů/dílů

21-07-2016

 • vylepšení kalkulace - přidání možnosti přesně určit sestavu návazností a rozpočítání zisku do položek

20-07-2016

 • vylepšení systému pro kalkulaci - přidání možnosti vztahovat operace na plochu a zlepšení nastavení

19-07-2016

 • zjednodušení registrace pro uživatele - odstranění série otázek a zlepšení návrhu průběhu registrace, tak aby uživatel dopředu věděl ve které části se nachází

17-07-2016

 • vylepšení přenosu dat do oddělené CAM aplikace např. Alphacam

15-07-2016

 • opravy pro půdorys - chyba při označení produktu a výběru přichytávání a přepnutí pohledu

14-07-2016

 • přidání nových externích funkcí pro vytváření produktu jako jsou posuvné dveře, zásuvky a podobně

12-07-2016

 • odstranění starého kódu pro CAM převod do formátu MPR

09-07-2016

 • vylepšení možností sdílení odkazů šablon > přímo na šabloně je nyní možnost sdílet

07-07-2016

 • opravy pro nastavení nové položky/materiálu > korekce tloušťky hrany

05-07-2016

 • vylepšení úpravy šablon a klíčových slov u šablony

04-07-2016

 • bezpečnost -> opravy při přihlašování uživatelského jména a jejich variant
03-07-2016

Velká aktualizace půdorysu pro rychlejší práci s produkty a scénou

02-07-2016

 • testování velké úpravy pro zobrazení a manipulaci s půdorysem pro práci se skupinami, manipulací, přichytáváním a zarovnáváním

01-07-2016

 • ocapi přidání dalších funkcí z CabinetMaker() a rozdělení funkcí pro nastavení parametrů

28-06-2016

 • opravy v ocapi pro použití CORS požadavků na lokálním PC pro spojení s službou Alphacamu při nastavení User-Agent:CORS

26-06-2016

 • vylepšení pro přichytávání a možnost lepší manipulace s produkty v návrhu

22-06-2016

 • přidání dalšího vylepšení pro práci s půdorysem, menší opravy při manipulaci

20-06-2016

 • zjednodušení registrace > odstranění nepotřebných částí, nyní část otázek není povinná

18-06-2016

 • stažení obrázku přes ajax_get_pic vždy vyžádá stažení nového obrázku

16-06-2016

 • přidání funkce pro vytváření funkcí z produktů pro zrychlení tvorby návrhů

11-06-2016

 • vylepšení lokálního nastavení pro uživatele, tak aby bylo přímo přístupné pro návrh a úpravu například vizualizace či kalkulace

10-06-2016

 • vytváření schodů a zpracování technické dokumentace - výkresů pro schody je nyní jednodušší

08-06-2016

 • doplňky a rozšíření jsou nyní seřazeny a rozděleny do skupin, tak aby uživatel, se lépe orientoval v nabídce

06-06-2016

 • šablony hotových produktů nyní mohou přímo přesměrovat na již vytvořený produktu a umožnit jednodušší úpravu návrhu nábytku

04-06-2016

 • přidání volby pro automatické nastavení profilu po novém spuštění serveru například specifikaci pro výstup kusovníku ve formátu CSV
29-05-2016

vylepšení a opravy v zobrazení výkresů nábytku a manipulace

26-05-2016

 • předělání současného generování přehledu a faktury ze zakázky na HTML jedná se o rychlejší způsob než předešlé PDF a umožní lepší variabilitu

24-05-2016

 • přidání možnosti skrývat nábytek a rychleji vytvářet vizualizaci pro uživatele
22-05-2016

převod na nový typ výkresů a půdorysu pro zobrazení a manipulaci s nábytkem

20-05-2016

vylepšení a zrychlení nábytkových šablon pro jednodušší návrh a vyhledávání

18-05-2016

 • zpracování testovací verze pro přenos dat nářezových plánů do nářezové a formátovací pily

16-05-2016

 • opravy v půdorysu > zajištění správného zobrazení v prohlížeči

12-05-2016

 • odstranění starého již nepoužívaného kódu pro použití pickle share

08-05-2016

konstrukce nábytkové zásuvky nyní obsahuje nastavení pro velikost úchytky

06-05-2016

 • opravy pro správu předplatného a vybrání plánu pro předplatné pro službu Připravto

05-05-2016

 • oprava pro vytváření položek v databázi (materiálů) > správné nastavení pro kontrolu zápisu čísel

03-05-2016

 • vylepšení překladů, které byly někde zaměněny za překlad v nastavení

01-05-2016

opravy pro vizualizace správných směrů dle materiálů > zde bude potřeba předělat knihovnu materiálů

29-04-2016

 • opravy pro vytváření a zpracování předplatného pro uživatele, nyní je uživateli odeslán e-mail s odkazem na fakturu

27-04-2016

 • vytváření nábytkového produktu nyní lépe kontroluje zadané rozměry pro velikosti

26-04-2016

 • kalkulace nábytkových prvků nyní převedena na jednodušší systém správy pro parametrů pro obrábění > přímo z DB, podobně jako u olepení/materiálů

25-04-2016

 • nábytkové šablony doplnění nových šablon pro kuchyně a horní skříňky, které obsahují rámové dveře

23-04-2016

 • kalkulace nyní obsahuje možnost používat přímo položky s délkovou mírou m a díle záměnu parameters za arg

21-04-2016

 • doplnění externích modulů a malé opravy pro šablony a rozdělení nábytkových šablon na kuchyň, horní skříňky, spodní a podobně

17-04-2016

 • vylepšení zobrazení jednotlivých funkcí v podobě nezobrazení obrázku parameteru s předponou "app"

15-04-2016

 • soustavné vylepšování výkresů > následující aktualizace přinese velké úpravy ve výkresech

13-04-2016

 • možnost definovat rovnice a proměnné v definici produktu a jednotlivých částech návrhu nábytku

12-04-2016

 • opravy při zápisu do záznamu operací provedených uživatelem

10-04-2016

 • aktualizace služby a vylepšení překladů stránek služby, které neobsahovali dříve překlad

09-04-2016

 • vylepšení pro šablony > možnost změny materiálu a zlepšení převodu produktu do scény

07-04-2016

 • odstranění zápatí stránky > zjednodušení designu a rozložení stránky

05-04-2016

 • vylepšení zobrazení rozložení doplňků > přesunutí funkcí do doplňků

03-04-2016

 • opravy v zobrazení novinek a oprav na službě, tak aby byly lépe rychle přístupné

02-04-2016

další zlepšení pro použití a zobrazování šablon > přidání zobrazení vizualizace

29-03-2016

 • opravy vzhledu webu a opravy umístění funkcí na službě > týká se hlavně externích částí

26-03-2016

vylepšování vzhledu webu a zlepšení orientace na webu

24-03-2016

 • přidání funkcí pro doplňkové funkce a

22-03-2016

 • velké vylepšení pro šablony a zrychlení práce se šablonama produktů a sestav

20-03-2016

 • přidání nových voleb pro vizualizace příblížení a možnost přepnout kameru do ORTHO

18-03-2016

 • opravy vizualizace a automatických zacílení kamery pokud byl produkt pouze z rotovaných dílců

16-03-2016

 • změny pro Threejs 3D zobrazení

14-03-2016

 • možnost vytvářet neveřejné šablony pro sdílení mezi uživateli

12-03-2016

 • změna fungování výpočtu pro výrobní zápis operací v kalkulaci

10-03-2016

 • vylepšení použití v nastavení > nyní je systém pro nastavení kopletně zjednodušen a přeložen, tak aby i mírně pokročilý uživatelé mohli jednoduše upravit nastavení

08-03-2016

 • opravy v registraci a vylepšení kontroly uživatele a zjednodušení zadávání ověřovacích kódů

07-03-2016

 • odstranění použití knihovny jsonpickle ve prospěch přímého použití JSON modulu

06-03-2016

 • vylepšení možnost zobrazení a vykreslení hran přímo ve vizualizaci > dle materiálu

04-03-2016

 • opravy jmen funkcí a vylepšení překladů

02-03-2016

 • vylepšení logování operací pro delší zápis operací a přímou kontrolu / záznam chybových hlášení aplikace

28-02-2016

 • vylepšení šablon pro spouštění a zápis, které jsou dostupné na webu

26-02-2016

 • nový default pro přední plochy "101" - bílá a "NOPRODUCT" pro viditelnost > dílec, který není v CSV, kalkulaci a optimalizace

24-02-2016

 • přidání dalších modulů pro Editor a ocapi > tvorba slovníků pro elementy a přidání dalších funkcí

22-02-2016

 • ovládání návrháře produktů > možnost používat klávesové zkratky

20-02-2016

 • přidání timeout možností pro API propojení s ocproxy

18-02-2016

 • vylepšení registrace na ocproxy > kontrola telefonního čísla a vylepšení popisů

16-02-2016

 • vylepšení ostatních modulů - modul pro vytváření slovníků

15-02-2016

 • zobbraz chybějící díly v optimalizaci na začátku

13-02-2016

 • přidání nového serverového modulu pro zrcadlení produktů v ose X

11-02-2016

 • Vylepšeování tvorby produktu - přidání klávesových zkratek a návrat v historie Firefoxu

09-02-2016

 • Editor spouštění poslední funkce serveru opakovaně bez potřeby výběru

07-02-2016

 • Funkce pro korpus nyní obsahuje materiál a základní tloušťku pro jednotlivé díly

05-02-2016

 • vylepšení exportu pro CSV materiály > přímý export Python objektů

02-02-2016

 • oprava pro výkresy elementů a vylepšení okrajů výkresů

30-01-2016

 • ladění pro správné ukončení programu v případě neočekávané situace

28-01-2016

 • úpravy pro tvorbu návrhů > zjednodušení přesunu a změny pořadí vložených částí přes označení (šipky pro přesun nahoru a dolu)

26-01-2016

 • nové 3D zobrazení s pomocí WebGL a formátu DAE, kdy uživatel může vidět celou vlastní scénu přímo v prohlížeči. 3D je v Půdorysu

24-01-2016

 • nové externí moduly dostupné přímo ze serveru > například možnost generovat zdvojené desky tupl, či přegenerovat výstupy pro olepení

22-01-2016

 • proxy pro podporu aktualizace dat bez nutnosti restartu proxy

20-01-2016

 • externí funkcionalita pro generátor schodů, příček, schodnice a stupnice

18-01-2016

 • úpravy pro zobrazení stránek s nápovědou v aplikaci

16-01-2016

 • přidání funkce pro nahrazování přímo do editoru pro API volání

14-01-2016

 • zvýšení limitu pro vykreslování většího množství produktů najednou

12-01-2016

 • testování vytváření schodů, podstupnic, stupnice a i schodnice v celém prostoru, systém nyní za pomocí API umí vytvářet složitější konstrukce i s výpočty pro úhly jako jsou schody.

10-01-2016

 • přidání kontroly na uložení pokud uživatel odejde ze stránky pro vytváření dílců

08-01-2016

 • vylepševání funkcionality pro OCAPI propojení, logování úkonů

06-01-2016

 • oprava chyby kdy uživatel mohl zadat kratší zápis pro olepení > následně vedlo k chybě

04-01-2016

 • oprava chyby kdy uživatel při použití zásuvek nebo dvířek bez úchytek došlo k zapsání úchytky k dílci

02-01-2016

 • možnost zadat parametry vzdálenosti pro kolíkové spoje v podobě pole, tedy uživatel může zadat přímo jednotlivé vrtání