Zmeny a stav sluzby

30-12-2017

 • kompletní předělání některých dialogů a vstupů například pozice, pocatek a jiné. Nyní jsou jednodušší na použití a není nutné vyplňovat závorky

25-12-2017

 • vylepšení možností pro vstupy dialogů při tvorbě produktu a v doplňcích

20-12-2017

 • úprava pro výstup - report přehled nyní jsou produkty řazeny dle jména produktu a ne dle pořadí v prostoru

17-12-2017

 • oprava chyby při použití funkce na vytvoření oblastí z dílce

15-12-2017

 • předělaný vyhodnocení rovnic obsahuje možnost zjistit rozměr dílce a oblasti a následně je umožní použít pro výpočet

12-12-2017

 • rozšíření množství automatických testů pro konstrukci

10-12-2017

 • oprava pro zadávání olepení v úpravě a zadní a čelní deska

08-12-2017

 • zobrazení produktu lépe ukáže nastavení olepení podle otočení směru vláken

04-12-2017

 • testování parameter parseru -> umožní získat informace o rozměru a pozici dílce to umožní lepší parametrizaci

02-12-2017

 • doplnění překladá pro český a anglický jazyk

30-11-2017

 • oprava chyby při odesílání parametrů produktu z půdorysu - mohlo dojít k přepsání proměnné

27-11-2017

 • přidána možnost synchronizace lokálního nastavení mezi počítači

25-11-2017

 • vylepšeno rozdělování funkcí a vytváření nových funkcí přes spuštění

23-11-2017

 • okno pro editaci nastavení konstrukčních funkcí jako jsou horní a spodní desky a další již nezobrazuje None hodnoty

20-11-2017

 • zjednodušeno vytvoření prostorů z tvaru dílce > vhodné pro složitější konstrukce, kde konstrukční části kopírují tvar

19-11-2017

 • vylepšení doplňování názvů pro materiály - i v parametrech funkcí a doplňování hranatých závorek pro olepení dílců

16-11-2017

 • předěláno úprava složených funkcí pro zjednodušení úprav Control+Y > vytvoří nový produkt z vložených funkcí

14-11-2017

 • opraveno zpracování složených funkcí s indexy a parametr parser pro některé situace, kdy není vytvořená proměnná

11-11-2017

 • vylepšení vykreslování tvarů ve vizualizaci a 3D zobrazení, pokud byl celkový značně tvar menší než vypočtený rozměr dílce

09-11-2017

 • oznámení chyby při návrhu zvýrazní část, kde k chybě došlo > následně uživatel může část opravit

08-11-2017

 • při návrhu nábytku některé parametry nyní doplní [] závorky, pokud do daného zápisu patří

05-11-2017

 • přidána testovací registrace uživatelů simple_user, kteří pouze používají hotové zakázky > vhodné pro sdílení a eshop

01-11-2017

 • přidán postproccessor pro NCHops - stroje Holzher a Houfek > v případě zájmu je možné vyzkoušet varianty a projím možnosti

28-10-2017

 • vylepšení notifikací - informování uživatele o notifikacích a o tom, že jsou zakázané

25-10-2017

 • oprava chyby ve funkci pro oblouky, které jsou na celou plochou v levém či pravém kvadrantu

22-10-2017

 • import DXF souborů nyní umožňuje vytváření samostatných produktů pro manipulaci -> vhodné pro přenos půdorys. Import podporuje uzavřené tvary.

20-10-2017

 • úprava zobrazení tlačítka pro schování bočního panelu

16-10-2017

 • přidání možnosti upravit vytvořený report nebo nabídku a následně vytisknout -> uživatel tedy může dělat jednoduché úpravy přímo v aplikaci

13-10-2017

 • vylepšení uzavření a zobrazení bočního panelu, tak aby bylo možné stále zobrazit boční panel znovu

11-10-2017

 • generování faktur > možnost změnit ceny, množství produktů a nábytku či přidat řádky, nechat přepočítat

08-10-2017

 • přidání možnosti nastavení pro řazení, přehled zakázek a stavů > určeno řízení výroby a přehled aktivních zakázek (např. zákazník zaplatil, předáno do výroby, montáž a podobně)

06-10-2017

 • bezpečnost > změna při používání uživatelského nastavení nasazena kontrola řetězců přes fix_string() funkci, která se již používá na jiných místech

05-10-2017

 • vylepšení vytváření vlastních faktur úprava hodnot

03-10-2017

 • nastavení čištění zakázek a materiálů přes experimentální funkci na mazání, převod na ukončené a podobně

29-09-2017

 • vylepšení exportu a propojení s CabinetVision > možnost dynamicky vybrat šablonu produktu dle funkce a nastavení limitů na rozměry produktu

27-09-2017

 • přidána možnost změny nastavení stavu zakázky - testovací varianta pro nastavení čekání na platbu, stavy zakázky a podobně

25-09-2017

 • oprava chyb v parametr parseru - definice a zpracování textu s "_"

23-09-2017

 • vylepšená funkce pro přidávání výsuvů blum_tandembox - nastavení podobné jako u základních zásuvek - v budoucnu i nastavení délky

21-09-2017

 • 3D zobrazení nyní lépe provede zacílení na střed scény / pohledu kamery

19-09-2017

 • vylepšeno nastavení pro Popisek nastavení na střed > pokud vypnuto zarovnání na levý kraj nahrazení "_" za " "

17-09-2017

 • přidání možnosti zobrazit olepení přímo při návrhu - vyžaduje aktivní přednastavené volby

14-09-2017

 • zrychlení zpracování výpočtů ve funkcích o cca 200%, které umožňuje složitější výpočty

12-09-2017

 • úprava nastavení pro horní desku a její nastavení pro šířku svlaků

09-09-2017

 • vylepšení tisku a možností návrhu vlastního reportu o aktualizaci a přenos do editoru

06-09-2017

 • vylepšení lokalizace - úprava překladů a doplnění překladů

04-09-2017

 • úpravy pro zobrazení štítků a jejich tisk - lepší zpracování stránek

02-09-2017

 • 3D zobrazení při návrhu produktu a zobrazení scény je vylepšeno o mechanismus pohledů

01-09-2017

 • aktualizace překladů pro návrh produktu a rozšiřující funkce nastavení excentr/vrtání/nožičky

31-08-2017

 • vylepšeno nastavení nožiček - možnost nastavit název pro kalkulaci a určit materiál

28-08-2017

 • nastavení pro automatický výpočet množství poliček - arg.std_sizes

25-08-2017

 • vylepšení vytváření vlastních funkcí při návrhu produktu přes Control + X

22-08-2017

 • Funkce zpět v návrhu nábytku přes Control+Z ukládá začátek a 20 stavů se uloží

19-08-2017

 • vylepšení zobrazení 3D pohledu při návrhu produktu

17-08-2017

 • přidání rozšiřujících funkcí - například profil zásuvky, úchytky, korpus a spoj na excenter

14-08-2017

 • oprava pro nevykreslení zdí pokud jsou nastaveny na NOVIZ

11-08-2017

 • úprava export pro CabinetVision > přenos materiály a vylepšení stěn

09-08-2017

 • oprava chyby při vložení modelu který obsahuje znaky v kódování utf-8 > mohl poškodit zpracování materiálů

07-08-2017

 • při práci v půdorysu je možné v nastavení upravit základní měřítko pro manipulaci s objekty a stěnami

06-08-2017

 • vylepšeno přepínání pohledů při návrhu produktu - přes výběr pohledu

04-08-2017

 • při úpravě produktu je možné vracet se zpět přes Control+Z k minulé uložené verzi

02-08-2017

 • vylepšení Exportu do CNC strojů SCM a Morbidelli Maestro výstupu o řezání a směry

29-07-2017

 • přidána možnost kopírovat a vkládat funkce mezi produkty přes control+c a control+v

27-07-2017

 • vylepšení překladů do češtiny a opravy v zobrazení titulků

25-07-2017

 • při výstupu pro Woodwop > přidána možnost čištění - odstranění segmentů s malým rozměrem a přidán výstup pro řezání pilou

23-07-2017

 • zjednodušeno zadávání rozšiřujícíh parametrů a nastavení obrábění

22-07-2017

 • rozšířena podpora pro testovací export řezání pilou pro stroje Homag a Weeke s WoodWOP řídícím systémem

20-07-2017

 • vylepšení zobrazení a používání šťítků k dílcům spolu s čárovými kódy - přidáno rozšířené nastavení rozměrů

18-07-2017

 • automatické pojmenování produktů vylepšeno > vytváří podobné pojmenování jako v půdorysu

16-07-2017

 • vylepšené nové spodní nožičky - 'nozicky_rastr' - nastavitelné v matici 3x3 s možností zapínat individuálně

14-07-2017

 • přidání nového exportu pro CNC s SCM/Morbidelli s řízením Maestro - účty Profi

12-07-2017

 • vylepšení možnosti vytváření vlastních nastavení pro konstrukce a nastavení parametrů pro konstrukci

09-07-2017

 • zrychlení načítaní některých částí Editoru - primárně výstup pro WoodWOP

07-07-2017

 • vylepšení úpravy konstrukčních a tvarových funkcí o mazání parametrů

05-07-2017

 • nahrazení původního nastavení úprav pro výchozí hodnoty konstrukčních funkcí novým řešením úprav přímo při vytváření produktu

03-07-2017

 • použití nové rotace v půdorysu při použití tlačítka - používala se původní rotace

02-07-2017

 • doplnění českých překladů pro funkce a pro nové použití pohledů v návrhu produktu

30-06-2017

 • nahrazení původního systému šablon přímo v návrhu produktu externíma šablonami - možnost jednoduše rozšiřovat

17-06-2017

 • úprava pro doplňování [] hranatých závorek při výběru dílců a oblastí přímo při návrhu ve výkrese

25-06-2017

 • přidání volby pro zobrazení dalších pohledů při návhru produktu jako je kalkulace a nářezové plány

22-06-2017

 • rychlejší načítání stránek a /json/sidebar dat produktů a posledních zakázek

20-06-2017

 • rychlejší načítání editoru > který pro připravené funkce nenačítá style a zobrazení

17-06-2017

 • úprava překladů a přidání chybějících ikonek funkcí produktu

15-06-2017

 • možnost vypínat a zapínat části produktu přes Ctrl+Mezerník a parametr spustit_funkci

13-06-2017

 • oprava chyby při práci v návrhu produktu, kdy nešlo provádět zoom v Chrome

11-06-2017

 • vylepšené první spuštění nastavení -> uložení nastavení a aktualizace

09-06-2017

 • oprava vizualizace při tvarových dílcích - nyní by mapování mělo být v pořádku

08-06-2017

 • vylepšení uchopování a roztahování v půdorysu

07-06-2017

 • v půdorysu nyní dochází k automatickému přeuspořádání produktů co jsou nad sebou

04-06-2017

 • přidání možnosti roztahování produktů přímo k jinému produktu

02-06-2017

 • vylepšení výběru dílců v návrhu produktů - možnost prokliknutí a výběr

29-05-2017

 • zálohování lokálního nastavení prohlížeče při prvním spuštění

27-05-2017

 • šablony nyní obsahují hledání s předvyplněnými volbami pro zjednodušení výběru daných šablon

25-05-2017

 • vylepšení multi-optimalizace pro výběry jiných variant výsledků optimalizace

22-05-2017

 • možnost vrtat pole otvorů do plochy - pravděpodobně bude ještě upraveno

20-05-2017

 • při vytváření automatického zpracování tuplů nyní systém správně pracuje se směry vláken dílců

18-05-2017

 • rohový výřez nyní je možné používat ve všech rozích - a tedy i možnost kombinovat se zaoblením,šikminou

16-05-2017

 • vylepšení pro hromadnou aktualizaci produktů - přidána možnost změny funkcí

14-05-2017

 • oprava pro aktualizaci více produktů - nyní by aktualizace měla fungovat správně

12-05-2017

 • vylepšení pro automatickou multi-optimalizaci - přidáno více variant skládání

08-05-2017

 • oprava pro zadání šablony produktu - tato funkce bude v budoucnu odstraněna a bude doporučeno používat šablony

06-05-2017

 • při vytváření Přímého zadání dílců upraveno a zjednodušeno zadávání

03-05-2017

 • přidán testovací výstup pro nářezová centra Felder ve formátu MAY

28-04-2017

 • nahrávání souborů a výběr souborů pro Import CSV, tak aby jméno lépe odpovívalo zadání dílců

24-04-2017

 • vylepšení výsledného postupu pro optimalizaci pro kontrolu

22-04-2017

 • úprava zobrazení v Plánu - lepší kontrast výkresu a viditelnost

20-04-2017

 • přidání postupu řezání při optimalizaci na vybranou desku -> vhodné pro export pro nářezová centra a pro ruční řezání

16-04-2017

 • 3D zobrazení nyní lépe zobrazuje tvarové dílce

14-04-2017

 • výstup pro WoodWOP používá nastavení směrů obrábění na dílci

09-04-2017

 • zjednodušili jsme výběr dílců a oblastí v produktu přímo při návrhu

07-04-2017

 • přidali jsme klávesovou zkratku Control+s pro aktualizaci produktu přímo při návrhu

05-04-2017

 • oprava uložení dat v planview pokud byla provedena změna jayzyka v aplikaci

02-04-2017

 • doplnění překladů a doplnění českých částí

30-03-2017

 • vylepšení půdorysu - přidání přepínání absolutních a relativních souřadnic a umístění a zobrazení informací

28-03-2017

 • zjednodušení zadávání dílců a oblastí při vytváření produktu - nyní je možné je vybrat kliknutím

26-03-2017

 • oprava a vylepšení notifikací při zadávání zákazníka pokud vytváříte zakázku

24-03-2017

 • úprava pokud boční panel neobsahuje správná data - zobrazena notifikace o chybějících datech pro vytvoření produktu

22-03-2017

 • přidání automatické zálohy dat zakázky při jeho zápisu

18-03-2017

 • vylepšení rotace skupiny produktů dle vybraného uchopovacího bodu

15-03-2017

 • oprava spouštění některých doplňků, které obsahovali funkci na čekání

10-03-2017

 • přidání funkce pro zrcadlení přímo do půdorysného zobrazení - umožňuje zrcadlit produkty

05-03-2017

 • příprava pro implementaci parameter parseru přímo v definici produktu

01-03-2017

 • testování veřejného eshopu pro prodej nábytku pro uživatele profi verze

26-02-2017

 • vylepšení 3d zobrazení přímo scény - lepší vykreslení světla

20-02-2017

 • zrychlení načítání šablon - načítá se pouze část šablon

18-02-2017

 • možnost práce s více produkty v půdorysu a úprava rozložení

16-02-2017

 • vylepšení výstupů CNC kódu pro program WoodWOP a stroje Weeke a Homag

12-02-2017

 • zrychlení načítání půdorysu a přepínání mezi šablonami a bočním panelem

10-02-2017

 • přepínatelné zvýrazenění hran v 3d zobrazení pro lepší viditelnost

07-02-2017

 • odstraněny úvodní informace, které se zobrazovaly při spuštění

05-02-2017

 • zjednodušení pro ovládání půdorysu a nastavení jako výchozí typ správce zakázky

03-02-2017

 • přepínání mezi šablononami, zakázkama a modely a původním bočním panelem

29-01-2017

 • vylepšení a zjednodušení rozhraní pro zadávání materiálů a položek - pro budoucí rozšíření

26-01-2017

 • oprava chyby při zobrazení dat o předplatném některým uživatelům

24-01-2017

 • přidání kontroly proti iframe embed vložení stránek aplikace do jiné app

22-01-2017

 • rozhraní návrhů - vylepšení přepínání pohledů - přidáno 3D zobrazazení produktu
data/blog/22_01_update_new_product_create_design.jpeg

18-01-2017

 • oprava CSS pro tisk v Chrome - jedná se o chybu v prohlížeči, která bude opravena

17-01-2017

 • 3D zobrazení je nyní rychlejší a obsahuje lepší nastavení barev/světla

15-01-2017

 • rozhraní pro vytváření návrhů je zjednodušeno, zrychleno a umožňuje přepnutí zobrazení produktu

13-01-2017

 • přidáno zobrazení spojů (a i informace o kování) ve 3D výkresech přímo při návrhu nábytku

10-01-2017

 • export do strojů do formátu MPR pro HOMAG a WEEKE funkční pro vrtání, přidány základy pro tvary

06-01-2017

 • vylepšení rozhraní pro boční panel v půdorysu - přidávání nových produktů, úprava použití

04-01-2017

 • při zápisu informací o záznamu Editoru do záznamu operací

02-01-2017

 • při sdílení zakázky mezi uživateli, je odkaz automaticky odeslán uživateli

01-01-2017

 • vylepšení zobrazení předplatného a zjednodušení objednávání předplatného