Zmeny a stav sluzby

13-12-2019

 • vylepšení zobrazení materiálové simulace Z úrovně; nyní by nemělo docházet k chybějící části

10-12-2019

 • možnost zpracování spirálního obrábění pokud řízení stroje umožňuje; i s aktivní průměrovou korekcí; bez podpory oblouků

08-12-2019

 • aktualizace obrábění a funkcí z produktů je nyní rychlejší > bez návrhu produktu; pro návrh použít vytvorit_produkt

06-12-2019

 • rozšíření většiny funkcí pro spoje o nastavení automatického výběru elementů

04-12-2019

 • rozdělení geometrie na různé dílce > panelování; složitý tvar lze rozdělit na více dílců

02-12-2019

 • automatická možnost úpravy rozměru dílce dle tvaru s nastavením přídavku rozměru; hlavní použití je pro lepší využití materiálu

29-11-2019

 • funkce pro základní ozuby nyní se dají již použít přímo; pro výrobu stačí 3osý stroj;

27-11-2019

 • vylepšení funkcí pro závěsy; zjednodušení nastavení a vzdáleností; přidání automatické funkce pro strany

25-11-2019

 • oprava pro snížení paměťové náročnosti

23-11-2019

 • rozdělení funkce synchronizace uživatelského nastavení; Nyní jsou oddělené položky pro nahrání a stažení

20-11-2019

 • úprava při výstupu na CNC a aktivaci zarovnání podle osy Y mohlo dojít k nesprávnému zarovnání

18-11-2019

 • oprava pokud uživatel měl profi účet, systím mohl ukázat hobby (a nenačíst Najit spoje)

16-11-2019

 • vylepšení multi optimalizace - lepší skládání nářezového plánu dílců bez určeného směru

14-11-2019

 • přednastavené volby obsahují novou preferovanou variantu štítků > více článek

12-11-2019

 • vrtání polic má možnost automatického výběru dílců

09-11-2019

 • aktualizace pro cnc při rozdělení operací obrábění z více stran odstraňuje neplatné obrábění dříve

06-11-2019

 • nové vrtání na základě délky dílce a množství otvorů (OSTANI - Vrtani_pocet_strana)

03-11-2019

 • funkce z skupiny 2 se automaticky přidá do Vlastni skupiny (_local_functions); jednodušší úprava rozložení funkcí

01-11-2019

 • odstranění podpory pro export XML a interní podpora pro qrcode; Pokud uživatel bude vyžadovat XML, je potřeba použít přímo OCAPI a Editor

30-10-2019

 • materiálová simulace je nyní přesnější v zobrazení výsledku; postupně budeme přesnost zvyšovat

28-10-2019

 • přidána první verze spoje pro ozuby pro použití na nestingovém stroji; Ozuby jsou vidět v materiálové simulaci

26-10-2019

 • oprava simulace - díl obsahující vrtání mohl skončit chybou při předávání dat

24-10-2019

 • oprava v návrhu produktu - mohlo dojít k nevhodnému zobrazení chyby při návrhu

20-10-2019

 • štítky nyní mají možnost lépe zobrazit olepení

18-10-2019

 • zjednodušení funkcí pro zásuvky > dodatečné parametry / výpočty nyní nejsou zobrazeny

16-10-2019

 • vylepšení výstupů pro štítky v profi verzi > možnost tisku štítků z nářezového plánu kliknutím na díl

14-10-2019

 • přidány možnosti lepšího nastavení výstup na štítky, nastavení zvětšení

11-10-2019

 • oprava chyby při použití radiusu pouze na některým rohu na obdélníku a změně pozice počátku

10-10-2019

 • přidána možnost zobrazit seznam archivovaných zakázek; archivace zakázek může zrychlit a zjednodušit práci

08-10-2019

 • přidán postprocessor pro FELDER Albatross TCN formát (Creator a H série); zatím testovací verze lze otevřít v TPA Cadu

05-10-2019

 • úprava simulací -> nyní se spouští přímo, bez potřeby načtení editoru (pokud je pouze jeden element)

03-10-2019

 • oprava při vykreslování úběru průměru nástroje

02-10-2019

 • oprava chyby ve které mohlo dojít k odstranění názvu produktu, mohlo způsobit další chybu

28-09-2019

 • aktualizace produktů nyní z půdorysu je možná i přímo pro vizualizaci produktů a tedy report

26-09-2019

 • výkresy optimalizace nyní mají menší text pro názvy; plánujeme začít více využívat multioptim

24-09-2019

 • zrychlení materiálové simulace při frézování v jedné Z výšce; bude do budoucna upraveno

20-09-2019

 • testování zobrazení kolize s jinou částí při drátovém zobrazení

18-09-2019

 • přidání možnost experimentální seřazení produktů v aktuální zakázce; toto je možné použít s možností přejmenovat produkt

16-09-2019

 • kompletní odstranění podpory YAML; XML bude v následujících týdnech následovat; primární formát pro výměnu je JSON

13-09-2019

 • zvýraznění olepení na zobrazení optimalizace - jak v černobílé tak barevné variantě

10-09-2019

 • přidána testovací možnost přejmenovat produkt přímo v půdorysu > to by mělo umožnit jednodušší manipulaci a rozdělení dle např. místností/typů

06-09-2019

 • přidání možnosti převodu starých zakázek do archivu přímo v zakázkách - zrychlení připravto

04-09-2019

 • návrh produktu nyní lépe zobrazuje funkce a jejich názvy pro rychlejší rozlišení typu funkce

02-09-2019

 • možnost nastavit orientaci vláken přímo u dalších funkcí, bez nutnosti použít úpravu

30-08-2019

 • přidání podory rozdělení a archivace zakázek - zrychlení zakázek, přesun starých zakázek mimo (archivace)

28-08-2019

 • vylepšení zpracování tvarů a odsazení (offsetu) tvaru i při komplikovanějším tvaru

26-08-2019

 • nová možnost rozdělit tvar velkého dílce na sérii menších dílců, tak aby se přenesly pouze části tvarů (vhodné pro design)

24-08-2019

 • vylepšení funkce offset a vybrání tvar, tak aby složitější tvar mohl být odsazen

22-08-2019

 • oprava adres v emailech; nyní již by mělo docházet k odeslání http adres správně

18-08-2019

 • pokračují práce na odstranění podpory YAML a aktivaci sandboxu

17-08-2019

 • vylepšení vytváření produktu - nedojde k přepnutí na prázdnou skupinu funkcí; lepší rozložení při nižším rozlišení

14-08-2019

 • oprava výpočtu při dělení přímky - dopočtení zbytku po rozdělení

12-08-2019

 • plánujeme postupně vylepšit možnost pro převod zakázek do archivu; to by mohlo pomoci s přehledností

09-08-2019

 • vylepšení simulace obrábění dílců - možné zobrazit obrábění dílců na celém produktu

07-08-2019

 • přidána jednoduchá produkt funkce pro definici geometrie dle matematického vzorce

05-08-2019

 • oprava obrábění kapsy - možnost zadat správně plochu

03-08-2019

 • obrábění kapsy je nyní možné používat s více řezy - tzn více hloubek pro postupný úběr

01-08-2019

 • funkce2 nyní mají možnost pro otočení dílců dle směru vláken pro CNC stroj - vhodné pro nesting

29-07-2019

 • přesunutí některých funkcí a stále aktivní reorganizace funkcí pro návrh produktu - zrychlení práce

26-07-2019

 • přidání možnosti aktualizace (Update) v půdorysu - např. změna směru orientace vláken DV vybraných produktů

24-07-2019

 • vylepšení organizace funkcí, toto by mělo pomoci do budoucna s přepínáním panelu funkcí

22-07-2019

 • možnost přímo používat parameter elementu cnc_mirror_part, cnc_rotate_part v elementInfo. Určené pro změnu orientace dílce

20-07-2019

Přidání možnosti přepínání panelu funkcí - obrázky funkcí a nové rozložení

16-07-2019

 • zásuvky Blum; Hettich; Strong jsou nyní zjednodušené; přebytečné parametry jsou zanořeny

12-07-2019

 • přidání možnosti změnit výstup pro postprocessory; např odstranit boční obrábění/posunout a podobně

10-07-2019

 • rozšiřující funkce obsahují nyní nově funkci přímo pro Konfirmat s možností nastavení vzdáleností

08-07-2019

 • ISO cnc export nyní má možnost lepší nastavení hlavičky a konce; vypnutí loga a dalších částí pro podporu řízení Fanuc

05-07-2019

 • vstupy pro hledání a výběr materiálu nyní zobrazují značku; zjednodušení orientace

04-07-2019

 • vylepšení doplňku pro postupů pro výstupy > například CNC;poté pro tuplované desky; nakonec report

02-07-2019

 • nahrazení index() za get_value() ve přednastavených funkcích pro návrh produktu; není doporučeno index() používat;

29-06-2019

 • oprava při použití Přednastavených voleb v jiných jazycích

26-06-2019

 • oprava při nevhodném použití funkce Popisek v návrhu produktu; mohlo dojít k poškození výkresu

22-06-2019

 • Úprava elementInfo a položky kalkulace > již nedochází k přepisování. Závěs např. je možné přes kování > ZAVES:0

16-06-2019

 • vylepšení zobrazení přednastavených funkcí - např. zásuvky je možné přímo zadat zadaní

14-06-2019

 • doporučujeme kontrolu Kalkulace - kontakujte podporu v případě potřeby

13-06-2019

Kalkulace a elementInfo - nyní bude docházet aktualizování kování/výroby; Uživatel bude moci upravit parameter např. na 0 nebo jinou zadanou hodnotu

některé funkce budou vyžadovat úpravu - primárně Dveře (add_doors), např. když jsou použité v zásuvce

12-06-2019

 • odstranění a přesunutí některých starých funkcí - tvarová úchytka apod; nyní ve funkci2

07-06-2019

 • úpravy simulace - vrtání a pozic, aby lépe odpovídali

05-06-2019

 • plánovaná úprava pro Kalkulaci - kování a výroba bude upravena pro lepší možnosti zadávání a kontrolu, dojde k přidání produktu bez výchozího nastavení

03-06-2019

 • přidali jsme možnost změnit orientaci vláken na dvířka a čela zásuvek na více produktech najednou

01-06-2019

Přidání simulace nového zobrazení přímo v návrhu produktu - funguje pro dílce v půdorysu (pro celý produkt bude přidána funkce)

Simulace má dva režimy - drát a objem (přes JSCad, v tuto chvíli vyžaduje ruční zásah) a je dostupná v účtu PROFI

29-05-2019

 • oprava chyby při vrtání pouze 1 otvoru v některých situacích

28-05-2019

 • oprava 3d zobrazení při přepínání mezi drátovým zobrazením a materiálem

25-05-2019

 • úprava chování vrtání - nyní při zadání vrtání lépe řeší situaci mezi 1 a 0 množstvím vrtání a limit funguje lépe

22-05-2019

 • opravena chyba s vybráním na ploše 4 při aktivním přepočítáním > mohlo dojít k poškození dráhy

20-05-2019

 • testovací verze drátové simulace je nyní integrována do Návrhu produktu (bude upravena) a simulace s odběrem materiálu byla zrychlena

17-05-2019

 • vylepšení přímého vložení výběru typů dílců pro obrábění a přidána testovací funkce s obráběním dle typů

14-05-2019

 • test vložení simulace přímo v návrhu produktu pro jednoduché produkty

11-05-2019

 • přidání vybrání kapsy / drážky bez nutnosti definovat více operací najednou do funkcí2

08-05-2019

 • funkce pro jednoduchou zafrézovanou úchytku je přidána do funkcí2; je potřeba mít aktivní spoje u vizaulizaci; pro ostatní části vypnout

05-05-2019

 • testování nového ovládacího prvku pro vícenásobné výběry - pro obrábění

02-05-2019

 • výstup některých CSV jako je Kalkulace nyní lépe zobrazí název souboru pro uložení

01-05-2019

 • ručně uložené nastavení pro doplňky nyní mají lepší celkové zobrazení a možnost mazání;
 • toto by mělo pomoci se zjednodušením používání složitějšího nastavení

28-04-2019

 • tisk přehledů přes tiskové tlačítko nyní funguje i při úpravě v HTML editoru

26-04-2019

 • přidána funkce pro jednodušší přidání položek do kalkulace

24-04-2019

 • cnc_update funkce nyní umožňuje hledání a nahrazování nástrojů v programech na základě typu postprocessoru

22-04-2019

 • testovací verze obrábění ze spodní strany (agregátem) spolu s možností natočení C úhlu (pro ISO cnc řízení)

20-04-2019

 • pokud nejsou dostupné HTML notifikace systém nyní přeskakuje zbytečné hlášení

18-04-2019

 • přidána funkce pro změnu dílců, které jsou natočené upraví jejich rozměr a umožní posun v natočeném vektoru

14-04-2019

 • objednávkový formulář nyní lépe kontroluje jednotlivá pole, aby se zamezilo nevhodnému vložení dat

10-04-2019

 • přidána funkce pro úpravu rozměru dílce, který je s rotací, tak aby došlo k jeho přesunutí/zvětšení/zmenšení

09-04-2019

 • přidán postprocessor pro Biesse CIX > BiesseWorks a bSolid výstupy; výstup otestován pro oba dva formáty

06-04-2019

 • CSV výstup nyní kontroluje používané funkce a umožňuje nastavit přehození tečky . za čárku ,

04-04-2019

 • odstraněný starý nepoužívaný kód pro kompilaci a RST; nyní

02-04-2019

 • vylepšeno linkování funkcí a nových funkcí, tak aby se používal již předpřipravený kód

29-03-2019

 • zjednodušení automatických funkcí pro obrábění > není potřeba duplikovat kód > možnost linkování původních funkcí

26-03-2019

 • odstranění chyby při aktualizaci produktů - nemusela fungovat volba pro mazání funkcí; vylepšeno zpracování

22-03-2019

 • vylepšena funkce pro automatický výběr dílců dveří se základním určením typu závěsu

19-03-2019

 • řezání pilou má přidané hlavní nastavení pro výběr polohy držáku

17-03-2019

 • přidání možnosti výběru parametrů, které jsou určené pro aktualizaci produktů

15-03-2019

 • přidána nová testovací funkce do rozšiřujících funkcí 2 pro automatické obrábění bez nutnosti výběru dílců; určená pro horní skříňky

12-03-2019

 • přidání testovací funkce pro zápis textu - frézování; toto bude možné použít pro popis

10-03-2019

 • plánování používání nových funkcí s automatickým výběrem dílců
08-03-2019

Úprava pojmenování dílců a vytváření skupin -> některé starší funkce/produkty, které nepoužívají index mohou vyžadovat úpravu

Tato úprava je nutná pro budoucí vylepšení automatických spojů -> již příští týden bude vidět výsledek

28-02-2019

 • některé funkce bez obrázku nyní zobrazí již přiřazený obrázek

26-02-2019

 • import produktů nyní lépe zobrazí jednotlivé stavy a informuje o importu

24-02-2019

 • oprava simulace při krokování - správné spuštění kroku a následné simulace

22-02-2019

 • funkce v definici produktu mohou nyní mít parameter pro specifikaci obrázků

20-02-2019

 • testovací pro možnost vytváření můstků na definici tvaru nebo spoje

18-02-2019

 • zapojení dalších serverů do zpracování požadavků, postupně budeme přidávat další

16-02-2019

 • přidána nová funkce pro zásuvky BLUM Antaro (počítá položky); podobné nastavení jako Hettich a nový Strongbox.

15-02-2019

 • nesting nyní umí i automaticky přidat obrábění pro tvarové dílce > díky tomu, je možné již používat nesting generování přímo

13-02-2019

 • nahrazení tuplů 36mm za 18mm nyní zachovává pořadí, tak jak je v produktech a má možnost uložit nastavení

09-02-2019

 • při návrhu produktu v úpravě funkce Control+E nyní kontroluje typ vstupu a může přidat []

06-02-2019

 • některé prvky v nastavení nyní používají ListInput > lepší zobrazení; jednoduší zadání

04-02-2019

 • zobrazení velkých oblouků přes 180° bylo opraveno -> ještě budou následovat vylepšení

02-02-2019

 • vylepšení funkcí zásuvek - oprava při vložených zásuvkách - pro změnu rozměru prostoru použijte Změnu velikosti

30-01-2019

 • při změně názvu funkce dojde ke změně okamžitě - vylepšení původní opravy

28-01-2019

 • pravoúhlá verze nestingu nyní umí přepočítat pozici obrábění na základě bočních olepovacích pásek

26-01-2019

 • vylepšení simulace pro prohlížeč Chrome - nyní by měla fungovat, tak jak ve Firefoxu

24-01-2019

 • při změně názvu funkce nyní Připravto provede změnu okamžitě (původně pouze po novém načtení)

22-01-2019

 • přidáno měření vzdálenosti mezi dílci - možnost vybrat dva dílce a program zobrazí vzdálenosti mezi jejich počátky

18-01-2019

 • vylepšené funkce pro řezání pilou a vyříznutí rohu (oprava přepočtu úhlu), dle potřeby

16-01-2019

 • nesting nyní správně funguje pro tvarové dílce, vždy dojde k nastavení obrábění

12-01-2019

 • simulace nyní zobrazuje i nástroje typu V a je možné zobrazit všechny díly najednou

10-01-2019

 • vylepšení simulace obrábění - zobrazuje nástroj + držák nástroje; možnost zobrazit i tvar nástroje

09-01-2019

 • přidání funkce pro řezání za použití 5-osého obrábění

08-01-2019

 • při startu aplikace nyní je zobrazována informace o tom, že je možné přejít na test

07-01-2019

 • vylepšení výstupu pro SCM Maestro - možnost 3d výstupu místo 2d výstupu;