Zmeny a stav sluzby

30-12-2021

 • Vše nejlepší v následujícím roce -> plánujeme několik novinek v obrábění / spojích (brzy budou dostupné informace)

25-12-2021

 • nové závěsy_auto3 vylepšeny o možnost relativného posuvu jednotlivých závěsů (např. středový a lepší výpočet množství závěsů)

22-12-2021

 • vylepšení funkce vybrání kapsa > možnost určit směr nájezdu a pokud dojde k přehození směru správná změna nájezdu

20-12-2021

 • testovací implementace spouštění více výstupů za sebou na různé zakázky (v tuto chvíli pouze koncept)

18-12-2021

 • zlepšení zabezpečení při aktualizaci dat (lepší kontrola vstupů) a lepší kontrola neplatného vzorce

16-12-2021

 • vylepšení výběru dílců v 3d zobrazení -> možnost výběru i v simulaci

12-12-2021

 • 3d zobrazení nyní lépe zobrazuje vybrané dílce a oblasti a samotný výběr funguje lépe (ještě je problém s průhledností)

08-12-2021

 • kompletně nové Závěsy_auto3, které řeší velikost dílce, mají automatické rozpočítávání a jsou jednodušší pro ruční úpravu (více variant)
 • brzy přidáme do hlavní kategorie

06-12-2021

 • import dxf nyní lépe řeší nastavení hloubky a desetinná místa

03-12-2021

 • uživatelské nastavení nyní lépe vytváří zálohu nastavení při aktualizaci nastavení (v minulosti se mohla záloha vytvořit pozdě již po změně)

01-12-2021

 • přidána vylepšená funkce BlumTandem - lepší nastavení dna/možnosti změny rozměrů a přizpůsobení (použitelné i pro Hettich Quadro po změně)

28-11-2021

 • velká změna v kalkulaci - nyní není rozdělena na části, ale typové položky z databáze (nové možnosti výpočtů)

24-11-2021

 • přidána nová funkce pro vytváření tuplů (sloučených dílců) - nyní vylepšené výchozí chování a jednodušší použití

20-11-2021

 • oprava výstupů pro postprocessor Biesse nc500 a umístění na stroji (počátek)

16-11-2021

 • vylepšení záznamů chyb a vyjímek - snažíme se nyní lépe vyjímky odchytávat a zpracovávat (kontrolní mechanismy)

15-11-2021

 • přidání nového postprocessoru pro Biesse řízení

14-11-2021

 • přidání testovací stránky kalendáře pro plánování a slučování výroby -> zakázek (zatím pouze koncept; umožňuje přetáhnout zakázku na konkrétní den)

12-11-2021

 • vylepšení hledání a částečné shody při hledání položek

11-11-2021

 • slučování zakázek nyní umožňuje výběr pojmenování dílců a způsoby sloučení

08-11-2021

 • zrcadlení celého produktu nyní lépe reaguje na možné problematické situace (přímé dílce i přepis konstrukce)

05-11-2021

 • automatické zaoblení geometrie se nyní lépe snaží rozpoznat části geometrie, kde je možné zaoblení provést

03-11-2021

 • vylepšení testování aplikace; přidání většího množství automatických testů

30-10-2021

 • aktualizace stylu pro tisk přehledů a zobrazení některých layoutů

28-10-2021

 • přidání funkce pro nahrazení materiálu a hrany v půdorysu (možnost nahrazení u vybraných produktů)

24-10-2021

 • překlady -> další aktualizace zobrazení překladů a oprav překladů; postupně většina částí, které nyní lze přeložit, budou dopřeloženy,
 • toto v minulosti nebylo možné

20-10-2021

 • vylepšení 3d zobrazení; schování/zobrazení elementů; test uložení pohledů

17-10-2021

 • nahrazení materiálu a olepení nyní lépe nabízí materiály a řeší lépe aktualizaci

14-10-2021

 • zaoblení tvaru nyní je možné použít na celou uzavřenou/neuzavřenou geometrii-> v minulosti automatické zaoblení nemuselo být ve všech místech

12-10-2021

 • funkce pro kapsování lineárním směrem (vylepšena) - zvládá složitější tvary

10-10-2021

 • vylepšení překladů chyb a zobrazených informací (nyní testujeme velkou změnu pro překlady)

07-10-2021

 • parameter výběr dílce má nyní možnost vybrat všechny a všechny viditelné nebo na základě parametru na dílci;
 • lze kombinovat s funkcí Hledat dílce pro specifické vybrání

03-10-2021

 • velké vylepšení 3D zobrazení možnost výběru dílců ve funkcích a výběru prostorů také ve 3d zobrazení (podobně jak ve výkrese)

01-10-2021

 • přidání nového postprocessoru pro felder f4integrate; potřebuje testování

29-09-2021

 • hledání zobrazuje více výsledků a také hledací funkce v doplňcích nyní prošla úpravou a zvýšením rychlosti

26-09-2021

 • aktualizace databáze/přesun zakázek nyní je rychlejší a lépe reaguje a situace/přerušení

24-09-2021

 • přidána funkce pro odfrézování rohů a zpracování drážek pro police do boku

22-09-2021

 • vylepšení 3d simulace - zobrazení a původní geometrie se nemuselo podařit

19-09-2021

 • nahrazení materiálů a olepovacích pásek má možnost specifikovat materiál dílce s páskou pro nahrazení

16-09-2021

 • 3d zobrazení nyní zobrazuje i výběr prostorů; Tzn nyní bude možné provádět návrh i ve 3d; Tato funkcionalita se bude ještě upravovat a vylepšovat

14-09-2021

 • předěláno chování výběru archivovaných zakázek;

11-09-2021

 • reorganizace funkcí - Přednastavené volby;
 • přidána nová funkce pro vrtání do boční hrany dle počtu > nyní možnost nastavit maximální a minimální počet
 • otvorů a očekávanou rozteč; Tato funkce do každého dílce provede vrtání různého množství otovorů rovnoměrně
 • je možné tedy použít pro málé i velké dílce najednou; rozteč je vždy přibližná

07-09-2021

 • oprava exportu kování/kalkulace mohlo dojít k exportu položek do CSV i přesto že byly neviditelné

04-09-2021

 • funkce pro nahrazení materiálů a olepvacích pásek ve více produktech najednou; (lze použít pro varianty zakázek);
 • lze použít ručně na produktu nebo přímo v Editoru; Možnost vrátit změny zpět přes Aktualizaci produktů

02-09-2021

 • vylepšení překladů jednotilvých funkcí a částí

31-08-2021

 • slučování zakázek je nyní mnohem jednodušší na použití; výběr zakázek je nyní přes seznam

30-08-2021

 • funkce pro ruční poloautomatické štítkování nyní lépe reaguje; rychleji načítá data a je obecně flexibilnější

26-08-2021

 • možnost opakování poslední objednávky (např. zjednodušení objednávání po měsíci); stačí pouze kliknout na opakovat objednávku pokud jsou uložená data

23-08-2021

 • přidání funkce pro obrábění tvaru na základě vybraného natočení/úhlu; nepotřebuje 2 geometrie

19-08-2021

 • funkce pro ruční tisk štítků u formátovací pily/nářezového centra doznala velkého vylepšení co se týče použitelosti dat a způsobu zpracování

17-08-2021

 • vylepšení funkce pro kreslení matematických funkcí

14-08-2021

 • vylepšení nožiček -> používá se pro kalkulaci označení z názvu funkce + výška pokud je dostupná

12-08-2021

 • většina operací nyní je možná použít s výběrem více operací najednou (v minulosti obvykle bylo potřeba další zadání)

08-08-2021

 • přidána funkce, která umožňuje prohodit plochu 4 a 5 > tzn např. otočit pozici plochy pro vrtání extentru (tato funkce to může udělat až po zadání excentru)

04-08-2021

 • zrcadlení dílců a obrábění může být nyní použito i manuálně a lépe řeší boční vrtání

25-07-2021

 • snížení zatížení při používání multi optimalizace při použití velkého množství materiálů / desek

23-07-2021

 • export pro Maestro SCM Active (Morbidelli) stroje - vylepšená podpora automatických stolů s přísavkami a podpora kompilace do PGMX

22-07-2021

 • vylepšen export do ISO GCODE formátu - změna chování pro 5 osé operace a aktivní analyzátor

19-07-2021

 • přidání možnost ukládat nastavení změny (diff) parametru a mezer na dveřích a jejich uložení; Pokud se osvědčí, tak dojde k zachování.

16-07-2021

 • úprava rozložení parametrů v funkcích > mírné roztažení; důležité pro složitější zadávání

13-07-2021

 • vylepšení slučování produktů v půdorysu > značení a řazení; možnost aktualizovat sloučený produkt v návrhu produktu

11-07-2021

 • ukládání funkcí v návrhu produktu nyní obsahuje možnost nechat provést aktualizaci nastavení (pokud je funkce uložená lokálně)

08-07-2021

 • reorganizace funkcí produktu - skupina pro vrtání a tvary; přeorganizování kompotent; Reorganizace bude ještě pokračovat ve skupině 2

06-07-2021

 • vylepšení lokálních nastavení pro olepení > je možné vybírat; vylepšení zobrazení; následující týden bude mít diff (změny)

04-07-2021

 • plánujeme úpravu rozložení funkcí -> oddělení tvarů od vlastního vrtání a reorganizaci funkcí (pravděpodobně od příštího týdne)

03-07-2021

 • přidání první verze pro ukládání základních možností olepení (možnost uložit a pak rychle použít)

01-07-2021

 • testování ukládání diffů(změna velikosti) > bohužel je zde problém s místem; bude nutné upravit layout (lepší rozložení testujeme)

28-06-2021

 • testujeme velkou úpravu kalkulace pro umožnění vlastního nastavení z materiálů a dalších skupin (umožní přiřazení dílci jiný výpočet spotřeby materiálu)

24-06-2021

 • vylepšení funkcí pro kontrolu > vyhledání dílců; zapsání a zpracování výsledků (lze např. hledat malé dílce, které je potřeba zvětšit -> pro olepení)

18-06-2021

 • testování možnosti přidání variant výběrů pro DIFF (změnu velikosti) a pro olepení dílců (to by umožnilo rychlejší přiřazení varianty olepení/diffu)

16-06-2021

 • oprava importu dílců z CSV formátu -> mohlo dojít k chybě při určení čísla (pokud bylo označeno jako txt - uvozovky a mělo hodně desetinných míst)

14-06-2021

 • přidáno měření ve 3d pohledu mezi dílci (kliknutím na 2 dílce za sebou) > dojde k vypsání jednotlivých vzdáleností v osách

10-06-2021

 • MultiSelect typ vstupu nyní nově se vždy pokusí zobrazit první vybranou položku (toto by mělo zjenododušit zjištění, že je aktivní výběr)

08-06-2021

 • MultiSelect nyní v obou typech výběrů umožňuje dvouklik pro úpravu hodnot jednotlivých zadání

06-06-2021

 • přidána funkce pro vypsání dílců, které budou mít splněnou podmínku z hledání; lze tak např. rychle identifikovat malé dílce

03-06-2021

 • funkce pro hledání a značení dílců má novou možnost nastavení parametrů (šířka,délka a další s grafickými značkami pro porovnání)

01-06-2021

 • porovnání hodnot funkce porovnání má zobrazený parametr pro grafické porovnání (značky >;>=;==; a podobně)

30-05-2021

 • vylepšení spoje pro Cabineo excetr (specifická funce) přímo ve funkcích 2 nastavení plochy; výběr typů dílců;

28-05-2021

 • univerzální excentr nyní nezobrazuje vzorce a má přidanou možnost použít multi select pro vybrání typu dílce

26-05-2021

 • funkce pro hledání a zobrazování informací o dílcích (sekce KONTROLA ve funkcích 2)

23-05-2021

 • oprava kalkulace > nyní se snažíme načíst iframe ihned, aby šlo aktualizovat ceny rychleji

22-05-2021

 • zobrazení 3d je vylepšeno; je umožněn výběr dílců v 3d zobrazení; simulace je zjednodušena

19-05-2021

 • úprava funkce převodu CSV (Excel) z tabulek > ukládání optimalizace; kalkukace a dalších tabulek nyní funguje pro celé

16-05-2021

 • ukládání funkcí přes pravé menu má možnost kontrolovat přepsání funkce a její přímé uložení

12-05-2021

 • přejmenování dílců nyní lépe pracuje s daty a umožňuje lepší nahrazení názvů dílců > zkrácení pro konkrétní stroje

10-05-2021

 • úprava 3d zobrazení; cílem je mít možnost výběru dílců přímo ve 3d;

07-05-2021

 • převod do Maestra (XCS do PGMX) lze nyní automatizovat (více převodů najednou); lepší práce s spirálním obráběním

04-05-2021

 • Vylepšení kontextového menu > možnost ukládat lokální funkce (zjednodušení vytváření funkcí)

02-05-2021

 • úprava nastavení pro export kusovníku pro Jafholz (poslední sloupec čárový kód -> tisknutý na štítek)

01-05-2021

 • funkce pro mazání tvaru nyní umí smazat více geometrií najednou (výběr z výkresu)

30-04-2021

 • vylepšení hledání strany > nyní i oblouk je možné použít (stále však bráno jako přímka)

28-04-2021

 • přidána možnost pravého kliknutí na funkci při návrhu (postupně bude vylepšeno)

25-04-2021

 • přidána nová funkce pro vytvoření drážek do korpusu - varianta frézování místo řezání

23-04-2021

 • vytváření zakázky nyní více kontroluje označení zakázky na vhodnou výslednou variantu

20-04-2021

 • vylepšení zrcadlení produktů při zachování parametričnosti s dílci, které obsahují tvar; nyní se systém pokusí odhadnout směr úprav;

18-04-2021

 • velké vylepšení funkce pro spouštění více úkonů najednou - spustit_akce (umožňuje zřetězit několik příkazů najednou, např. export pro CNC a kusovník)

16-04-2021

 • oprava chyby při opakovaném načtení produktu z cache paměti

15-04-2021

 • vylepšení zobrazovnání chyb; v budoucnu budou postupně přeloženy a vylepšeny informace o chybě / možnosti opravení

14-04-2021

 • funkce pro prohození dveří (funkce2) na produktu nyní umožňuje správně použít úchytky z původního zadání (výšku,pozici,otočení)

12-04-2021

 • vylepšení funkce pro kopírování produktů/nastavení rozměrů; možnost vybrat i produkty z zakázek XXX (lze používat jako objednávkový systém)

08-04-2021

 • oprava funkce pro získání obrysu tvaru > nyní lépe počítá neuzavřené geometrie

06-04-2021

 • vylepšený přesun zakázek do archivů; možnost lepšího nastavení; použijte z dávkového zpracování databáze

03-04-2021

 • oprava při vytváření materiálu > nastavení ceny a přiřazení parametrů

02-04-2021

 • návrh produktu nyní obsahuje zatím neaktivní možnost použití druhého tlačítka (kontextové menu);
 • vypnutí/zapnutí funkce, uložení nastavené funkce do lokálních

30-03-2021

 • načítání materiálové simulace nyní upozorňuje, že stále probíhá výpočet

28-03-2021

 • testování nové funkce pro zadání pozice z 3d pohledu výběrem přímo

24-03-2021

 • vylepšena možnost automatického řazení geometrií (vhodné např. pro DXF import); je možné tím spojit rozdělené geometrie

22-03-2021

 • při vytváření přímo dílců (+ Elementy) je možné přímo zadat CSV soubor pro zpracování

20-03-2021

 • pokračující reorganizace funkcí v doplňcích - rozdělení pro import a export (DXF/CSV)

18-03-2021

 • import DXF výkresů nyní je možný na více výkresech najednou; pokračujeme ve vylepšení automatické načtení a obrobení

16-03-2021

 • oprava chyby v Chrome - nová verze mohla aktivovat funkci, která v mohla zabránit použití kolečka na myši (wheel zoom)

13-03-2021

 • export pro kusovníku pro Jafholz obsahuje možnost exportu dílců bez určení směru

09-03-2021

 • vylepšení funkce nahrazení spojů > užitečné např. pro složité spoje jako Clamex a podobně

05-03-2021

 • kalkulace nyní vždy při vytváření nových zápisů cen do DB přepisuje název položky dle označení

28-02-2021

 • optimalizace typu multioptim z doplňků se nyní ukládá do výsledků optimalizací stejně jako normální

25-02-2021

 • odstranění starých funkcí AM_mix z částí dva (již delší dobu nefungovaly); použijte vybrat typ dílce

20-02-2021

 • návrh produktu nyní obsahuje přímo funkci štítků s aktualizací pro CNC

17-02-2021

 • sloučení produktů nyní zkusí zadat oblasti produktů (primárně jako kóty oblastí) a také umožní změnu pohledu a jeho aktualizaci

15-02-2021

 • vylepšení hledání objednávacích čísel z CSV varianty a oprava původního zadání

13-02-2021

 • kalkulace nyní lépe kontroluje vytvoření položky bez dat; použití výchozích hodnot z nastavení

11-02-2021

 • vylepšení kalkulace při zadání přímo položek s výchozí cenou; předtím došlo k nastavení ceny 0

08-02-2021

 • přidání testovací verze zásuvky StrongMAX; s možností barevné varianty a aktivním vrtáním; Před použitím zkontrolujte

06-02-2021

 • zkoušíme opravu chyby projekce -> která může vzniknout u produktů bez dílců s funkcí přidání položky

03-02-2021

 • hledání dat od dodavatele Demos umí nyní hledat data v CSV (objednávací číslo a cenu; bude potřeba vyladit)

02-02-2021

 • zjednodušení funkce pro hromadnou úpravu zakázek a změnu stavu zakázek > možnost vybrat více událostí

01-02-2021

 • kalkulace ukládá změny i u ceny > předchozí hodnotu;

30-01-2021

 • aktualizováno výchozí nastavení pro produkty > nyní možné přímo upravit v Nastavení

27-01-2021

 • přidání vstupů parametry pro systémové nastavení jsou nyní přímo dostupné kalkulaci (možné přidat fixní hodnoty, nebo % procentuální např. DPH)

24-01-2021

 • vylepšení kalkulace pro zadávání parametrů objednávacích čísel a cen přímo v kalkulaci

22-01-2021

 • funkce pro hledání objednávacího čísla u dodavatele Demos umožňuje lepší nastavení/nahrazení

18-01-2021

 • kalkulace nově umožňuje změnit hodnoty položek např. i objednávací číslo a zároveň je zobrazit

16-01-2021

 • oprava funkce Uprava/add_mod_element > při změně typu dílce a zároveň rozměru mohlo dojít k chybě

13-01-2021

 • vylepená funkce pro zadávání tvarů úchytek a jejich specifikaci a umístění

11-01-2021

 • funkce: vylepšení slučování oblastí mezi hlavní oblastí; možnost smazat původní oblast

09-01-2021

 • funkce pro text/povrch jsou přesunuty do základní části pro obrábění

06-01-2021

 • vylepšená funkce pro ruční zarovnání dílců pro CNC obrábění; možnost přímo zadat nastavení pro zarovnání/zrcadlení

02-01-2021

 • vylepšení simulace obrábění řezání pilou; přesnější umístění řezu a znázornění tvaru drážky podle pilového kotouče

01-01-2021

 • aktualizace připravto - přechod z verze 2 na verzi 3 - více blog