Zmeny a stav sluzby

10-06-2022

 • úpravy v novém grafickém výstupu -> lépe řeší měřítko a automatický mód lépe určuje variantu

08-06-2022

 • nové Spoje_varianty2 - nyní pro vybrané varianty automaticky použijí pozici na střed dílce v tloušťce

04-06-2022

 • vylepšení testů pro prohlížeče - více testů (lépe ověří, že funguje vše)

29-05-2022

 • nový grafický výstup -> kombinace pohledu výkresu s vizualizací (automaticky i ruční) viz obr

26-05-2022

 • rozdělení ukládání funkcí a přidávání v kontextové nabídce (pravý klik v návrhu produktu) -> Správa funkcí

23-05-2022

 • funkce pro hranový výřez má možnost přidání více řezů v hloubce a (omezenou) možnost aplikace na geometrie

19-05-2022

 • vylepšení tisku v půdorysu -> možnost výběru pohledu a správného umístění v tisku (i funkční ořez a změna měřítka)

14-05-2022

 • přidání funkce pro označení stran dílce pro automatické obrábění dle tagů (koliky, spoje, excentry)

10-05-2022

 • reorganizace používaných funkcí v návrhu produktu (pravé menu a klávesové zkratky, tlačítka)

07-05-2022

 • přidání funkce pro označení segmentů (částí geometrie) pro automatické obrábění dle tagů

05-05-2022

 • plánujeme přesunout starší funkce obrábění pro závěsy Zavesy_auto / Zavesy_varianty do funkcí2;
 • nová verze Zavesy_auto3 je mnohem lepší a umí jak ruční varinty tak auto

03-05-2022

 • vylepšení sdílení mezi uživateli -> na výběr kód, JSON soubor (umožňuje i materiály) a běžné interní sdílení

30-04-2022

 • oříznutí dveří nyní dle šikminy lépe vypočítá ukončení a umožní i zvětšení/snížení ořezu i u příčky

27-04-2022

 • přidání parametru prvního segmentu u funkcí, které umožňují obrábění po geometrii místo přímého umístění

21-04-2022

 • seříznutí dveří a příčky dle šikmé desky nyní lépe řeší pozici dílců a strany

18-04-2022

 • reorganizace funkcí - nové funkce pro závěsy, spoje přesunuty do hlavních a excentry

14-04-2022

 • vylepšení lineárního kapsování -> lépe určí průsečíky a jejich pořadí

08-04-2022

 • přidání možnosti rychle přepnout uložené nastavení v kalkulaci a optimalizaci (tzn např. varianty kalkulace (základní, lepší, velmi kvalitní)

03-04-2022

 • přidána možnost relativní zvýšení množství závěsů ve funkci Zavesy_auto3 -> je možné snížit i zvýšit množství vůči automatickému výpočtu.
 • stále je dostupné manuální zadání jak pro vzdálenosti, tak i pro strany (používá se první počátek)

29-03-2022

 • vylepšené kótování přes čísla dílců > nyní možné vybrat střed dílce pro umístění

26-03-2022

 • vylepšení a oprava spuštění akcí - nyní by spuštění mělo být mnohem více stabilní, zvláště v opakovaném spouštění

23-03-2022

 • spuštění akcí nyní neprovádí zpracování a lépe řeší události a jejich následné spuštění (to by mělo pomoci v mnohem spolehlivějším běhu)

18-03-2022

 • Zavesy_auto3 nyní umožňují auto výběr strany a vzdáleností i ruční režim pro vzdálenosti a výběr strany po výběru jednoho počátku (hrany)

16-03-2022

 • vylepšení řazení zakázek - jak přehled, tak zakázky, kalendář a boční panel (limity a varianty řazení)

14-03-2022

 • testujeme optimalizaci paměti a snížení nároků na paměť

08-03-2022

 • vylepšení funkce kapsování lineárně -> lepší nastavení úhlů a řazení operací

04-03-2022

 • vylepšení notifikací plateb a faktur v části předplatné, zobrazení faktury

01-03-2022

 • sdílení zakázek přes JSON (lépe řeší vytvoření zakázky a její pojmenování)

28-02-2022

 • vylepšení překladů a textů ve zpracování pro předplatné

25-02-2022

 • ZMĚNA - seznam zakázek je nyní limitován počtem a pro přechod vyžaduje -> přesun podobně jak u databáze materálů

23-02-2022

 • test server je nyní více odlišen a lépe se řeší ruční spuštění

20-02-2022

 • přidání nových vstupů a jejich kontrol, které některé funkce používají např. thick, thick_fill

18-02-2022

 • oprava funkce pro Smazat_segmenty_vyberem - mohlo dojít k situaci, kdy fungovala pouze na 1 dílec

13-02-2022

 • ZMĚNA - zobrazení zakázek bude nyní limitováno počtem (lze přecházet mezi dalšíma stejně jako v DB mat/položek)

10-02-2022

 • vylepšení spojů pro závěsy2 a pro spoje_varianty2 -> možnost relativní posunu všech spojů najednou (rozhození pro kolize)

08-02-2022

 • opravy funkce listování elementů a jejich filtrování

03-02-2022

 • reorganizace spojů ve funkcích 2 (lepší rozdělení do bloků a aktualizace);
 • V následující aktualizaci pravděpodobně přijdou nové závěsy s více možnostmi

29-01-2022

 • aktualizace překladů a zobrazení v některých funkcích

26-01-2022

 • export do CAD DXF nyní umožňuje exportovat i spoje a jejich zobrazení; tento výstup však není určen pro další zpracování

22-01-2022

 • vylepšení simulace -> přeskakování operací/bloků nyní lépe řeší situace opakování a automaticky zapauzují na prvním segmentu

20-01-2022

 • SpojeVarianty2 obsahují několik oprav (směrů/ploch) a lepší nastavení výběru;
 • Stále nové závěsy také lépe řeší výběry dílců

17-01-2022

 • testujeme novou metodu rozpočítávání při zachování možnosti zadáni poměrem a vzdálenostmi najednou

15-01-2022

 • funkce rohového výřezu nyní umí i základní hranové výřezy dohromady (tvar i frézování najednou,nájezd)

13-01-2022

 • stále aktualizujeme funkce pro nové Spoje_varianty2 (je zde více spojů na jednou a ladíme vhodné nastavení)

12-01-2022

 • 3d zobrazení umí nově zobrazovat informace o oblasti a jejím výběru (zobrazení se bude ještě ladit)

11-01-2022

 • vylepšení nahrazení starých funkcí novou (např. použije index ze staré v nové) v produktech -> je možné použít na celé zakázce

09-01-2022

 • přidány zásuvky Blum Legrabox a opravdu jednoduchá verze zásuvek Metabox (obě vyžadují testování a opravy)

08-01-2022

 • přidány nové spoje Spoje_Varianty2 (podobný postup jako nové závěsy - aplikace na hrany)

07-01-2022

 • Funkce pro dělení dílce umí nově dělit dílec i v tloušťce, zároveň jsme přidali funkci Lepené Desky

04-01-2022

 • vylepšení exportu CSV na některých stránkách (vypuštění neplatných sloupců)

02-01-2022

 • oprava chyby zvýraznění na některých parametrech (x_dist,y_dist,z_dist)