Zmeny a stav sluzby

10-03-2023

 • vylepšení popisu pro nahrávání a stahování nastavení (jednoznačnější informace)

07-03-2023

 • vylepšení zálohování stavu zakázek (pro rychlejší obnovu dat)

05-03-2023

 • ořez pro šikmou desku a dveře nyní lépe řeší tloušťku šikmé desky (zlepšuje přesnost a správný výběr pro ořez/úpravu)

02-03-2023

 • přesnost materiálové simulace při nižším nastavení pro velikost kroku

28-02-2023

 • funkce pro kótování otvorů na dílci je nyní univerzální i pro další typy a více možností nastavení

25-02-2023

 • testování vylepšení v oblasti boolean operací na tvarech

21-02-2023

 • testování snížení zátěže paměti při větším objemu zakázek a produktů v zakázkách

18-02-2023

 • vylepšení kontextového menu při návrhu produktu (plánujeme postupné použité nového menu v dalších částech aplikace)

15-02-2023

 • zrychlení aplikace nastavení při použití api a editoru (aplikuje se nyní přímo nastavení)

10-02-2023

 • testování funkce nové varianty funkce spoje (kombinace předchozích funkcí)

28-01-2023

 • vylepšujeme lepší rozdělení aplikace -> vylepšení bezpečnosti

24-01-2023

 • testujeme zrychlení aplikace při větším množství zakázek a produktů v zakázkách

22-01-2023

 • nové možnosti kontextové nabídky -> plánujeme jí rozšířit o více funkcí

18-01-2023

 • přidání více možností pro vylepšenou vizualizaci (brzy přidáme možná další přednastavené varianty renderu)

14-01-2023

 • Nová verze výstupu pro vizualizaci -> umožňuje lepší osvětlení a nasvícení prostoru

12-01-2023

 • testování vylepšení vizualizace -> stíny a nasvícení prostoru (rovnoměrné osvětlení a intenzita)

08-01-2023

 • úpravy zabezpečení a lepší oddělení služeb

05-01-2023

 • testování správy dat produktů ukládaných do zakázky (pokoušíme se zrychlit aplikaci, pokud má uživatel větší množství zakázek)

01-01-2023

 • VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 2023