Zmeny a stav sluzby

18-04-2021

 • velké vylepšení funkce pro spouštění více úkonů najednou - spustit_akce (umožňuje zřetězit několik příkazů najednou, např. export pro CNC a kusovník)

16-04-2021

 • oprava chyby při opakovaném načtení produktu z cache paměti

15-04-2021

 • vylepšení zobrazovnání chyb; v budoucnu budou postupně přeloženy a vylepšeny informace o chybě / možnosti opravení

14-04-2021

 • funkce pro prohození dveří (funkce2) na produktu nyní umožňuje správně použít úchytky z původního zadání (výšku,pozici,otočení)

12-04-2021

 • vylepšení funkce pro kopírování produktů/nastavení rozměrů; možnost vybrat i produkty z zakázek XXX (lze používat jako objednávkový systém)

08-04-2021

 • oprava funkce pro získání obrysu tvaru > nyní lépe počítá neuzavřené geometrie

06-04-2021

 • vylepšený přesun zakázek do archivů; možnost lepšího nastavení; použíjte z dávkového zpravání databáze

03-04-2021

 • oprava při vytváření materiálu > nastavení ceny a přiřazení parametrů

02-04-2021

 • návrh produktu nyní obsahuje zatím neaktivní možnost použití druhého tlačítka (kontextové menu);
 • vypnutí/zapnutí funkce, uložení nastavené funkce do lokálních

30-03-2021

 • načítání materiálové simulace nyní upozorňuje, že stále probíhá výpočet

28-03-2021

 • testování nové funkce pro zadání pozice z 3d pohledu výběrem přímo

24-03-2021

 • vylepšena možnost automatického řazení geometrií (vhodné např. pro DXF import); je možné tím spojit rozdělené geometrie

22-03-2021

 • při vytváření přímo dílců (+ Elementy) je možné přímo zadat CSV soubor pro zpracování

20-03-2021

 • pokračující reorganizace funkcí v doplňcích - rozdělení pro import a export (DXF/CSV)

18-03-2021

 • import DXF výkresů nyní je možný na více výkresech najednou; pokračujeme ve vylepšení automatické načtení a obrobení

16-03-2021

 • oprava chyby v Chrome - nová verze mohla aktivovat funkci, která v mohla zabránit použití kolečka na myši (wheel zoom)

13-03-2021

 • export pro kusovníku pro Jafholz obsahuje možnost exportu dílců bez určení směru

09-03-2021

 • vylepšení funkce nahrazení spojů > užitečné např. pro složité spoje jako Clamex a podobně

05-03-2021

 • kalkulace nyní vždy při vytváření nových zápisů cen do DB přepisuje název položky dle označení

28-02-2021

 • optimalizace typu multioptim z doplňků se nyní ukládá do výsledků optimalizací stejně jako normální

25-02-2021

 • odstranění starých funkcí AM_mix z částí dva (již delší dobu nefungovaly); použijte vybrat typ dílce

20-02-2021

 • návrh produktu nyní obsahuje přímo funkci štítků s aktualizací pro CNC

17-02-2021

 • sloučení produktů nyní zkusí zadat oblasti produktů (primárně jako kóty oblastí) a také umožní změnu pohledu a jeho aktualizaci

15-02-2021

 • vylepšení hledání objednávacích čísel z CSV varianty a oprava původního zadání

13-02-2021

 • kalkulace nyní lépe kontroluje vytvoření položky bez dat; použití výchozích hodnot z nastavení

11-02-2021

 • vylepšení kalkulace při zadání přímo položek s výchozí cenou; předtím došlo k nastavení ceny 0

08-02-2021

 • přidání testovací verze zásuvky StrongMAX; s možností barevné varianty a aktivním vrtáním; Před použitím zkontrolujte

06-02-2021

 • zkoušíme opravu chyby projekce -> která může vzniknout u produktů bez dílců s funkcí přidání položky

03-02-2021

 • hledání dat od dodavatele Demos umí nyní hledat data v CSV (objednávací číslo a cenu; bude potřeba vyladit)

02-02-2021

 • zjednodušení funkce pro hromadnou úpravu zakázek a změnu stavu zakázek > možnost vybrat více událostí

01-02-2021

 • kalkulace ukládá změny i u ceny > předchozí hodnotu;

30-01-2021

 • aktualizováno výchozí nastavení pro produkty > nyní možné přímo upravit v Nastavení

27-01-2021

 • přidání vstupů parametry pro systémové nastavení jsou nyní přímo dostupné kalkulaci (možné přidat fixní hodnoty, nebo % procentuální např. DPH)

24-01-2021

 • vylepšení kalkulace pro zadávání parametrů objednávacích čísel a cen přímo v kalkulaci

22-01-2021

 • funkce pro hledání objednávacího čísla u dodavatele Demos umožňuje lepší nastavení/nahrazení

18-01-2021

 • kalkulace nově umožňuje změnit hodnoty položek např. i objednávací číslo a zároveň je zobrazit

16-01-2021

 • oprava funkce Uprava/add_mod_element > při změně typu dílce a zároveň rozměru mohlo dojít k chybě

13-01-2021

 • vylepená funkce pro zadávání tvarů úchytek a jejich specifikaci a umístění

11-01-2021

 • funkce: vylepšení slučování oblastí mezi hlavní oblastí; možnost smazat původní oblast

09-01-2021

 • funkce pro text/povrch jsou přesunuty do základní části pro obrábění

06-01-2021

 • vylepšená funkce pro ruční zarovnání dílců pro CNC obrábění; možnost přímo zadat nastavení pro zarovnání/zrcadlení

02-01-2021

 • vylepšení simulace obrábění řezání pilou; přesnější umístění řezu a znázornění tvaru drážky podle pilového kotouče

01-01-2021

 • aktualizace připravto - přechod z verze 2 na verzi 3 - více blog