Automatické hledání spojů a vylepšené obrábění

Připravto obsahuje funkcionalitu pro obrábění na CNC strojích, která je určená primárně pro uživatele profi účtů.

automaticke hledani spoju

Jedná se o rozšíření, které zjednodušuje přípravu obrábění o automatické hledání, spojů na dalších dílcích. S tímto rozšířením, jsou řešeny i nějaké další úpravy pro systém obrábění jako jsou vrtání do hrany, vrtání do plochy a jiné. Většina funkcí pro spoje je pro toto použití už nastavena > jedná se např. o skupinu Autospoje a další skupiny. Některé funkce jsou naopak určeny pro ruční nastavení.

POZNÁMKA

 • Připravto již přímo obsahuje možnost výstupů pro CNC stroje např. se řízením WEEKE/HOMAG WoodWOP nebo SCM Maestro. Je tedy možné vygenerovat několik dílců najednou.
TIP

Použijte základní manuál nebo školení pokud se Vám zdají části zde složité.

Použití automatického hledání spojů

Princip je jednoduchý, po vytvoření základní konstrukce - například korpus uživatel přidá vrtání do boční strany a nastaví zapuštění. Toto vrtání se vloží například na horní půdu. V tuto chvíli je obrábění pouze na půdě a pokud by se udělal výstup na CNC stroj či do DXF, tak bude pouze vyvrtána boční strana dílce.

Aby došlo k překlopení obrábění na bok, tak na to je potřeba přidat funkci, která dané spoje na sousedním dílu najde a vytvoří. K tomu slouží funkce Najit_spoje . V současné době je dostupná jako Přednastavená volba. Při přidání dané funkce (nezáleží u ní na pořadí) a aktualizování produktu dojde k hledání spojů na dílcích, které jsou v kontaktu s obráběním.

UPOZORNĚNÍ

 • v tuto chvíli Automatické vyhledávání není podporováno na některých kombinacích dílců a orientaci rotace dílců.

Pokud tedy bude vrtání správně zadáno, bude procházet bokem, tato funkce se pokusí toto vrtání najít a následně ho vytvoří i na boku. Tímto způsobem, je tedy možné například přidat obrábění pro police, přímo funkcí vrtáni_police a následně pouze kliknout na police, která chce uživatel vrtat a systém již se pokusí udělat potřebné obrábění na obou bocích.

Automatické přizpůsobení dílce

Součástí posledních změn je i možnost automatického zarovnání dílců s vybranou osou stroje, pokud díl přesahuje zadané hodnoty. Tato funkce dále umožňuje automatické rozdělení programů, pokud se bude obrábět z dvou hlavních ploch či pokud má být provedeno zrcadlení/posun obrábění.

Tyto části lze i ručně ovlivňovat na jednotlivé díly a tedy případně přizpůsobit výrobě.

Následující obrázek ukazuje již trochu komplexnější výrobek.

stolek spoji v bocnich plochach

Obrábění a spoje

Automatické hledání spojů a auto spoje je skupina, kde jsou již předpřipravené spoje. Např. kolíkové spoje, excenter nebo spoje na konfirmat. Tyto předpřipravené spoje obsahují již výchozí nastavení pro rychlé použití. Současnou předpřipravenou volbou jsou i závěsy nebo výklopy. Zadefinované spoje pro závěsy obsahují jak naložené, tak vložené závěsy Hafele nebo Blum. Je možné použít i univerzální závěs, který je možné přímo přizpůsobit upravením hodnot parametrů. Je i sjednocené obrábění z ploch 4 a 5 pro stejnou orientaci. Tzn obrábění v obou dvou plochách, je nyní zrcadlové. Z0 je nastaveno na horní ploše dílce a provádí se obrábění do materiálu snižováním hloubky např. na Z-5 > drážka 5 mm do hloubky. Tato změna je nyní i u bočního vrtání, které se nyní počítá od horní plochy dílce, aby docházelo ke všem výpočtům stejně.

Některé spoje mají možnost nastavení limitů nebo nastavení centrování na střed dílce. U bočního vrtání je přidán parametr inverse_z, který umožňuje prohodit zadávání. Součástí je i vrtání na délku, kde je možné zadat počet otvorů a systém na základě aktuální délky dílce provede přepočtení.

Výběr dílců a automatické hledání dílců dle typů

Připravto nově u funkcí, které mají možnost zadat index (číslo dílce), např. přes ruční výběr na výkrese, či zadaný přímo přes parameter umožňuje i hledání. Parameter vyberte_dilce umožňuje vybrat z na základě vícenásobného výběru typ, dílce a na něj je následně toto obrábění aplikováno. Tento paramter je možné přidat i na většinu ostatních funkcí pro obrábění. Výběr je rozdělen na základě základní konstrukce > tzn např. levá deska, horní deska a další typy dílců, které jsou nastaveny ve výběru.

Po přidání tohoto parametru je vhodné již nevybírat dílce manuálně. Následně systém vždy při vytvoření produktu/obnově produktu zjistí konktrétní označení dílců a provede přepočítání obrábění na těchto dílcích.

Použití automatického hledání dílců a funkce pro aktualizaci produktů

Připravto již od roku 2016 obsahuje část, kterou používají obvykle zkušenější uživatelé.Aktualizace produktů umožňuje na základě jiného produktu/zadání/uloženého podkladu aktualizovat ostatní produktu. Jedná se o funkci, která je dostupná např. v půdorysu při výběru produktů. Primárně slouží k tomu, aby uživatel na základě jiného produktu a jeho specifikace, aplikoval tuto specifikaci na jiné produkty. Tzn. pokud budete např. vyrábět 5 obdobných skříněk, ale budou mezi sebou mít rozdíly a neobsahují obrábění, tak můžete obrábění přímo přidat.

V současné chvíli se funkce dá použít pro změnu orintace vláken na dveřích na všech produktech. Tato volba je již předpřipravené a má možnost i pro smazání.

Postup:

 1. Vyberte v půdoryse produkty, které chcete aktualizovat (např. horní skříňky)
 2. Aktivujete volbu Aktualizovat (Update) -> můžete tam jít již např. volbu pro otočení dveří (na vybraných produktech otočí směr vláken)
 3. Systém přejde na funkci pro Aktualizaci (můžete zaškrtnout kopii)
 4. Vyberete zda máte přepřipravenou šablonu, či jí plánujete zadefinovat
 5. Potvrdíte spuštění a generování produktů
  • pokud se jedná o vytvořený produkt systém začne generovat nové produkty dle zadání a zobrazovat výkres
  • pokud uživatel vybral nový -> má možnost zadefinovat svůj produkt
 6. Zadefinujete produktu
  • po otevření návrhu produktu uživatel může přidat funkce / upravit parametry produktu
  • jakmile uživatel přidá nové funkce a nastaví parametry je potřeba přiřadit parametry pro nastavení chování
  • je možné přidat na funkci parametr pro přidání funkce/ odebrání funkce či pro nahrazení/úpravu
 7. Provede se generování produktů, které budou mít přidané/odebrané/upravené parametry dle zadání výchozího produktu

POZNÁMKA

 • Pokud Vás zajímají bližší informace o obrábění, určitě nás kontaktujte.