Jak provádět cenovou kalkulaci nábytku

Kalkulace na Připravto se skládá z několika částí. Primárně je cílená přímo na vytvořené produkty, ze kterých se počítá základní materiálová spotřeba, následně spotřeba olepovacích pásek (hrany) jak ve formě ABS 2mm a tak například 0.5mm ABS. Dále automaticky dochází k výpočtu spotřeby některého kování, či doplňkového kování, následně času výroby nebo také přímo položky z databáze.

Výhodou kalkulace, která je dostupná přímo v aplikaci, je, že může být stále aktuální vůči upravenému návrhu nábytku. Uživatel tedy získává okamžitě přehled nad tím, jak se změna promítne do ceny a může tedy rychle připravovat různé varianty.

Blíže je aktuální verze vysvětlena na info o kalkulaci

Základní materiálová spotřeba je dána rozměry dílců v mm, které jsou počítány dle jednotlivých materiálů. Každý díl obsahuje informace o materiálu a jeho tloušťce. Tím se určuje cena pro rozměr a spotřeba materiálu. Například díl BOK s rozměrem 600x510x18mm a s materiálem H3702 bude v materiálové kalkulaci oddělen od dílu 600x510x18mm s materálem H3702 zcela automaticky pouze na základě tloušťky.

Seznam dílů

0 untitled2_0_HP 600.0 510.0 18.0 H3702 Z 0 0 0 0.0 [0.0, 0.0, 882.0]
1 untitled2_1_SP 600.0 510.0 19.0 H3702 Z 0 0 0 0.0 [0.0, 0.0, 0.0]

Dále systém pro daný typ dílu automaticky určí spotřebu olepovacích pásek v dané šířce dílce s potřebnou nadmírou, kterou je možné určit přímo nastavení pro olepení. Systém dále pro každý díl může nést informace pro výpočet času na obrábění a také informace o kování a ostatních datech, které ovlivní cenu. Tzn například když uživatel přidá dveře, systém automaticky přidá informaci o závěsech, které uživatel později určit. Podobným způsobem může také uživatel určit výsuvy. Při vložení dílu při návrhu uživatel může specifikovat typ např. ostatní/kování a název daného typu kování a poté zadat množství.

Ukázka kalkulace

Polozka Typ J Mnozstvi Cena Celkem
18_H3702 mat m2/m3 0.35 180.00 63.34
19_H3702 mat m2/m3 0.35 180.00 63.34
Z_18_H3702 edge m 0.66 18.00 11.88
Z_19_H3702 edge m 0.66 18.00 11.88
KOL other pcs 10 0.50 5.00
CNC prod min 2.0 20.00 40.00
COATING prod min 0.0 20.00 0.00
EDGEBANDER prod min 4.0 20.00 80.00
HAND prod min 6.0 20.00 120.00
SAW prod min 2.0 20.00 40.00
gain none % 0.3 435.44 130.63
vat none % 0.21 566.08 118.88
total none   1 0.00 684.95

Pokud aplikace daný typ kování /položky nalezne v databázi, najde si jejich spotřebu/navýšení a cenu a tu náslendě použije pro začlenění do výpočtu ceny. Dále může uživatel také přidat ručně položky přímo do projektu. Automaticky systém počítá nožičky, výsuvy, závěsy, policové nosiče. V případě potřeby je možné také nastavit kalkulaci pro výpočet přímo v Editoru a použít například podobný postup jako je v doplňku Vytvořit vlastní report Kde dochází k automatickému výpočtu, který je však upraven pro potřeby výstupu pro zákazníka > například ceny za položky jsou přepočteny na jednotlivé produkty.

Podobně jako ruční položky, je možné přidat i systémové položky jako jsou daně, zisk/marže/slevy a podobně. V případě nastavení, tak zde je možné upravit nastavení například pro výpočet ceny olepovacích pásek/hran, nastavit základní hodnoty pro typy položek, pokud nejsou k nalezení v DB. Dále tam jsou základní navýšení cen pro kovani, typy materiálů, slevy/navýšení pro skupiny zákazníků. Nastavení nadmíry pro olepení a další.

Poslední základní hodnotou v nastavení je pořadí výpočtu a zda se výroba počítá z plochy dílce. V současné době se však začne výroba počítat z reálné výroby na dílci. Tzn minulé odhady budou pravděpodobně upraveny s narůstající možností zpracování výroby/kování a spojů.