Import DXF výkresu pro základ půdorysu nebo konstrukce skříně

Využijte půdorysné výkresy DXF od architektů pro zpracování výroby nábytku.

import dxf soboru jako podklad

Výkres je vhodné očisit od nepodstatných částí a použít buď rozdělené geometrie nebo sloučené přes polyline. Importujte obvykle výkres ve formátu DXF R12 nebo R2000/R2002, které jsou ve většině programů nejlépe podporované pro export/import. Pro import se používá Doplněk > import_dxf. Zde podle typu výkresu a způsobu importu je možné vybrat, zda chcete provést import do jednotlivých produktů nebo do jednoho, kde jsou části sloučené podle spojů. Pro manipulaci s DXF souborem můžete použít QCad nebo LibreCAD.

Nejrychlejší cesta je použití spojů > tím při importu dojde automatickému vytvoření produktu. Výsledný produkt bude obsahovat jednotlivé segmenty, které uživatel může použít například v půdorysu při měření nebo v návrhu produktu. Následující video ukazuje v případě půdorysu. Zde užival při načtení může začít kreslit nové stěny dle podkladu. To umožní přímé použití. Přes měření a měření úhlu je následně možné zapozicovat jednotlivé stěny přímo.

Pokud uživatel chce použít pro návrh stěn přímo produkt, tak je možné použít funkci pro vytvoření oblastí z geometrií v jednotlivých směrech. Tato možnost je mnohem rychlejší, jelikož např. šikmá deska a i ostatní desky jsou automaticky umístěny.

Tímto způsobem je tedy vytvořené konstrukce mnohem rychleji použitlená pro návrh půdorysu nebo konstrukce tvaru nábytku. Takto tedy uživatel může např. připravit složitější tvar pro celý návrh a následně použít funkci Připravto pro vytoření oblastí z tvaru. Takovým to způsobem, je pak možné udělat konstrukci s se spojema pro složitý tvar, který dostanete od zákazníka.

Následující výkres ukazuje také naimportovaný tvar, který je po převodu rovnou použit pro vložení dílů a zpracování celkového tvaru konstrukce včetně spojů pro obrábění a nářezového plánu.

import dxf soboru jako podklad

Funkce pro import obsahuje také možnost výběru více DXF výkresů najednou. Při tomto použití se použijí názvy z jednotlivých výkresů a vytvoří z nich produkty. Toto lze použít např. pokud máte dílce po jendotlivých výkresech a chcete je postupně načíst a obrobit. Po zpracování načtení, můžete také použít funkci automatické aktualizace produktů (tzn přidat obrábění).

Takto lze např. nechat zpracovat obrábění tvarů dílců pro nesting nebo pro jednotlivé dílce pro výstup do CNC stroje.