Klávesové zkratky a rychlé ovládání Připravto.cz

Aplikace která vytváří Připravto je již od začátku navržená na rychlé a efektivní zpracování přípravy výroby nábytku. S tím velmi souvisí možnost rychlé manipulace, úpravy a použitelnosti v různých situacích. Připravto z toho důvodu obsahuje velké množství klávesových zkratek a zjednodušení pro manipulaci. V následujícím textu jsou nejdůležitější klávesové zkratky popsány.

Pokud se chcete zrychlit v práci doporučujeme se klávesové zkratky naučit. Ideálně v kombinaci se zkratkami, prohlížeče a naučit se i dále používat záložky.

Půdorys a rozmístění

W A S D | ↑ ← ↓ → > pohyb s vybraným produktem (produkty) po krocích / nebo roztahování v extrude modu po krocích

E > aktivace a deaktivace extrude modu - roztahovací režim

R > rotování produktem (produkty) po krocích

H > skrýt/zobrazit produkt (produkty)

X Y Z > zamknutí / odemknutí vybrané osy pro manipulaci

L > zamknutí / odemknutí vybraného produktu (produktů)

Tab > přeskočení na další vstup - úprava rozměrů/pozice produktu

Control + H > zobrazit vše

Shift + H > skrýt vše

Control + D > duplikování produktu (produktů)

Control + S > uložení všech produktů

Control + Z > vrácení produktu (produktů) do původního uloženého stavu

Control + X | Delete > smazání produktu (produktů)

Shift + W A S D > zarovnat produkty v daném směru

Shift + X Y Z > rozložit produkty horizontálně/vertikálně na těsno

Přímé zadání dílců:

Control + Space > zkopírování záznamu z řádku nahoře

Tab > přeskočení do další buňky

Shift+Tab > zpět do předchozí buňky

Další části aplikace

Control + F > hledání např. na reportu

Esc > ukončení vstup

Control + Z > pokud je uživatel na vstupu > vrátí původní hodnotu

Editor a úprava kódu

Control + Z > návrat zápisu

Control + F > hledání v kódu