Nářezový plán a štítky na dílce s obráběním na CNC stroji

Připravto obsahuje nářezové plány se štítky pro nábytkové dílce.

data/wiki/labels/stitky-nalepne-na-dilce.jpg

Štítky mají velkou výhodu v tom, že obsahují informace, které by jinak na dílci nebyly. Například název zakázky, název dílce, informace o olepení, čárkový kód pro CNC, orientační výkres či vlastní poznámky pro obsluhu.

V minulosti uživatelé tiskli štítky na archy formátu A4 a následně je lepili na dílce, to je však časově náročný postup a vyžaduje tisk dopředu. Aktuální výstupy na štítky jsou vhodně upraveny pro tisk po jednom štítku - ideální pro použití u pily bez nutnosti tisknout štítky dopředu. Pořadí dílců je dáno nářezovým plánem a lze tisknout štítky v průběhu řezání pouhým kliknutím na daný dílec. Odpadá tím nutnost listovat v archu štítků a omezuje se také riziko nalepení štítku na jiný dílec.

Základní postup použití štítků

  • vytvoření zakázky
  • nastavení rozměrů štítků
  • vytvoření produktu s potřebným nastavením
  • zpracování nářezového plánu a optimalizace
  • otevření konkrétního plánu a aktivace režimu štítkování
  • následně uživatel může kliknutím na dílec vytisknout požadovaný štítek
  • nalepení štítku

Příprava a tisk štítků

TIP

Pokud používáte Firefox, je možné ho nastavit pro automatický tisk. Pro nastavení kontaktujte podporu.

Pro přípravu štítků je potřeba mít aktivní zakázku. Na této zakázce uživatel vytvoří optimalizaci (nářezový plán). Následně klikne na vytvořený nářezový plán a v něm si může nechat zobrazit aktuální seznam štítků. Štítky jsou generovány na základě nastavení - formát papíru, množství řádků a sloupců, okraje, mezery a další. Jsou dostupné nejen pro každý nářezový plán, ale také pro konkrétní produkty či celou zakázku. Jakmile je ale uživatel použije z nářezového plánu, má možnost je tisknout přímo při řezání po jednom. Stačí mít tablet s Windows10 a USB, připojit malou tiskárnu a kliknutím v Připravto vytisknout štítek pro daný dílec.

data/wiki/labels/tisk-stitku-narezovy-plan.png

Pro tuto funkcionalitu máme připravené řešení, které můžeme nainstalovat přímo u Vás, stačí nás kontaktovat a objednat. Je potřeba WiFi připojení a elektrická zásuvka u pily a případně volný USB port u CNC stroje pro čtečku. Tiskárnu na štítky je možné zprovoznit pro nářezové centrum ale i pro obyčejnou formátovací pilu.

Původní možnost vytisknout štítky dopředu na A4 arch je stále funkční. A stačí Vám k tomu i běžná tiskárna. Má to ale několik nevýhod. Například není jednoduché dotisknout pouze jeden konkrétní štítek, pořadí štítků nemusí být v pořadí řezání, špatně se hledá daný štítek a je to časově náročné.

Lepení štítků na dílce také přispívá ke snížení počtu chyb ve výrobě. Zjednodušuje kontrolu rozměrů dílců, hledání správného dílce a dodává výrobě určitou kontrolu a přehlednost.

Obrábění na CNC stroji

Pro výrobu na CNC stroji máte několik základních možností jak postupovat při výrobě. Ruční načítání každého programu je pomalé a obsluha může načíst jiný program. Použití výrobních seznamů má velkou výhodu v tom že stroj načítá další programy sám a obsluha má v tabulce přehled, které dílce už jsou obrobené či které ještě chybí. To je ale zároveň i nevýhoda, protože vygenerovaný seznam má dané pořadí obráběných dílců. A vkládání dílců v jiném pořadí je problematické. Načítání programů pomocí čtečky řeší problém načtení správného programu i vkládání dílců mimo pořadí seznamu.

Pokud uživatel použije štítky, které jsou nalepené na jednotlivé dílce, lze pak značně zrychlit hledání programu a zakládání dílců přes čtečku čárových kódů. Na Připravto používáme CODE128, který je dostatečně vyzkoušený, univerzální a podporovaný ze strany čteček. Čtečky mají několik možností pro načtení. Obvykle se připojují k počítači pomocí USB nebo sériového portu. Samotná čtečka může být i bezdrátová.

Nové zobrazení pro tisk štítků u stroje HOLZMA (HOMAG)

Pro stroje Holzma a Homag s podporou formátu SAW máme možnost tisku přímo přes SAW formát, který je načtený z tabletu na Připravto. Tato možnost umožňuje použití přímo softwaru CutRite/SchnitProfit.

Závěr

Připravto nově podporuje tisk štítků souběžně s výrobou. Nabízíme dodání a instalaci potřebných zařízení pro zprovoznění i ve Vaší dílně. Pro informace a nabídku nás kontaktujte.