Nastavení, varianty zobrazení a vizualizací

Na Připravto je možné používat několik druhů výstupů pro vizualizaci. V základu se jedná o cca 4 varianty vizualizací, kde 3 obsahují možnost přizpůsobení a poslední je běžné 3d zobrazení přes webgl.

3d vizualizace s použití renderu a stínů

V základu po použití přednastavených voleb je možné používat všechny základní varianty. 3D zobrazení je dostupné přímo v 3D pohledu jak v návrhu produktu, tak při návrhu scény v půdorysu. Kameru lze použít pro vizualizace, pro 3d zobrazení ne. 3d zobrazení lze při použití uložení obrázku použít jako podklad pro výkres, jelikož 3D zobrazení obsahuje alpha složku (průhlednost). Pro vytvoření následujícího obrázku je možné použít funkci v Doplňkách přes funkci Sloucit_obrazky_vykresu_vizualizace.

Tímto postupem je možné vytvářet kombinované výkresy s 3D zobrazením textur -> pohledem. Jedná se pouze o základní pohledy. Pro některé situace je tedy vhodné zakázku přizpůsobit a vyčistit, následně funkci použít pro vytvoření obrázku. Pro zvětšení obrázku je nutné použít zvětšení v prohlížeči -> jedná se implemetaci, při které se skládají výkresy dílců, pohled a vizualizace přes sebe.

pohled s výkresem základní 3d pohled a

Základní vizualizace je dostupná ve variantě produkt nebo scéna (zakázka s kamerou) od verze Basic. Je dostupná pod tlačítkem Viz a ve výchozím chování je to vcelku rychlá varianta. V přednastavených volbách je dostupná záloha. Zde je také možné změnit např. variantu _propagace, která je vhodná pro profilové fotky samostaných výrobků. Používáme jí převážně pro Šablony. Varianta _plochy aktivuje vypnutí materiálů a je možné použít zvýraznění geometrií. To by mělo lépe zobrazit hrany geometrií a pro některé pohledy je výhodné.

vizualizae jiné zobrazení

Jako další varianty jsou dostupné zvýraznění eevee a realistické cycles vizualizace. Jsou i v přednastavených volbách. Při jejich použití dojde k značnému zlepšení osvětlení a vylepšení světla a stínů, odlesků a dalších možností.

Varianta zvýraznění (eevee) lze používat i například spolu s osvětlením prostředí > tzn upravovat nasvětlení a situaci. V této variantě nedochází k zrnění obrazu, naopak však může výsledek působit více bez chyb a tedy uměle. Viz následující varianty.

varianty osvetleni vizualizace

Varianta realistická (cycles) je naopak vhodná spíše pro kovy a skla, případně pro větší realistický pohled. Zde je někdy nutné upravit přesnost, pokud je výsledek zrnitý. Zrnitý povrch a lepší zobrazení stínů je primární rozdíl. Při zvýšení přenosti, je možné i zlepšit kvalitu výsledků.

výsledek vizualizace se stíny a realistická