Používání nového rozložení - výběr funkcí při návrhu produktu

Návrh produktu - produkt designer je součástí Připravto od začátku.

Aplikace tvaru na dílce

Postupně tato část prošla nejvíce úpravami. Obvykle každá aktualizace něco vylepšuje, od funkcí sloužících pro návrh až po samotné rozhraní. V poslední době jsme přidali možnost zobrazení drátové a materiálové simulace.

Také jsme přidali možnost přepínat skupinu funkcí, které se zobrazují v hlavním panelu s obrázky. Stále je dostupný celkový seznam funkcí a v budoucnu budou pravděpodobně spojeny do jednoho. Nyní si uživatel může přepínat skupiny funkcí pro rychlejší přístup k více funkcím z jedné skupiny.

první změna - návrh základní konstrukce

Pokud tedy uživatel začíná s hrubou konstrukcí svého návrhu aktivuje skupinu START. V této skupině jsou funkce Korpus, Leva deska, Prava deska a další, které vytváří základní konstrukci.

Následně může uživatel přejít na skupinu TVARY a zadat tvarové změny jednotlivých dílců.

Aplikace tvaru na dílce

Jakmile má uživatel základní konstrukci připravenou, může přidat spoje a obrábění ze skupiny AUTO SPOJE. Můžete přidat vrtání kolíků, dveří, polic a dalších částí konstrukce. K dokončení stačí přidat Najít spoje, přidat Popisek či Kótu a máte hotovo.

Přidání základního obrábění na dílce

Pokud si uživatel udělá vlastní skupinu, místo používání přednastavených, bude dostupná ve skupině VLASTNI.