Jak navrhovat parametrický nábytek

Systém tvorby návrhu a konstrukce produktu pracuje na základě hlavního prostoru, definovaných parametrů, aplikovaných objektů a aktivních rozdělení prostoru. Po otevření části pro vytváření produktu, uživatel, může definovat různé parametry, pozici, základní materiál a další podrobné nastavení, které ovlivní automatizovanou tvorbu objektu.

Zpracovani jednoducheho produktu

Při vytváření lze zvolit volnou konstrukci - volný návrh nebo již předpřipravenou šablonu. Pokud uživatel vybere šablonu, je potřeba kliknout na vytvořit. Při vytváření je možné kliknout na tlačítko Rychle pro aktualizaci současného stavu návrhu a následně kontrolovat, jak návrh postupuje. Lze také přepínat mezi několika pohledy jako 3D pohled s materiálem, výkresem, kde je možné vybírat části jako jsou oblasti/dílce nebo např. kalkulací/nářezovým plánem.

TIP

Chcete vytvořit pouze korpus pro daný rozměr? Pouze klikněte na ikonku korpusu a následně na Vytvořit nebo Rychle.

Stanovením základního rozměru tedy šířky, výšky a tloušťky se stanoví základní meze výrobku, ze kterého se následně vložením elementu odečte prostor. Např. kliknutím na Prava deska > vloží do celého prostoru dílec, který vyplní pravou stranu.

TIP

Výběr elementů a případně dostupných funkcí je dostupný přes obrázky případně přes roletkové menu, kde jsou dostupné i pokročilé funkce.

Nastavení tohoto dílce je možné upravit kliknutím na Klíč. Nastavení zobrazí se podrobné informace o možnostech a jednotlivé volby pro tento druh objektu. Tlačítko Oko odkryje skryté nastavení přímo na hlavní stránce. Tlačítko Kolo provede vytvoření kopie aktuálního elementu a vloží ho na nakonec procesu tvorby. Šipky ^ a v umožňují přeskupovat pořadí tvorby objektů, tedy kdy se který vytvoří. Kliknutím na koš dochází ke smazání daného objektu ve vytvořeném pořadí a v konstrukci. Celá tvorba návrhu tedy spočívá ve vkládání daných elementů, jejich pořadí a nastavených parametrech. Pořadí jednotlivých vložených elementů vytváří následně daný výsledek, jelikož při změně pořadí dochází i k přetvoření návrhu nábytku.

Pro vytvoření této skříňky nám stačí 7 základních objektů. Kliknutím na jejich obrázek se přidají v daném pořadí.Při vložení elementu do vytvoření se objeví 1 nebo 2 hlavní pole. První pole ID značí prostor, do kterého chceme element vložit. Obvykle je zde None tedy celý hlavní pracovní prostor. Číslo které se zde může nacházet naopak značí tento oddělený prostor. Prostor se vytváří použitím rozdeleni, který automaticky pro zadané parametry vytvoří prostory počítané od 0 např 4 prostory [0,1,2,3].

Začínáme tedy vložením levého desky > vložení se provede pouze kliknutím na obrázek. Poté pro přidání pravého boku pouze klikneme na tlačítko pravá deska. Pro vložení spodního soklu je potřeba kliknout na tlačítko sokl. Tím se nám v prostoru vytvoří základní konstrukce skříňky s boky a soklem. Nyní vložíme spodní desku, která se v daném prostoru vloží nad sokl. Nyní pro horní půdu je potřeba kliknout na horní desku. Tato deska se však v tomto nastavení vloží až nahoru. Proto u horní desky se kliknutím na klíč změní nastavení pro změnu rozměru a přiřadíme nastavení pro [0,0,0,0,0,80]. Tato změna upraví pozici horní půdy a posune jí o 80 níže. Do vzniklého prostoru dále vložíme horizontální rozdělení.

> rozdeleni > 'zadani':[1,1,1], 'typ':C

Následně stanovíme rozdělení prostoru zadáním na 3 stejné díly > [1,1,1]. Tento zápis je ekvivalentní, jako když se napíše 2 což vloží dva díly do 3 stejných prostorů. Typ rozdělení je C > horizontální rozdělení.

TIP

Potřebujete rozdělit nepravidelně nebo jinak? Můžete napsat [500,1]. Čísla vyšší než 10 v tomto zadání jsou přepočítána na reálný rozměr. Podobně je možné určit i poměr 1:2:3 >> [1,2,3].

> dvere > 'id':0, 'zadani':2, 'typ_dveri':'vlozene'

Poslední element, který je potřeba vložit jsou vložené malé dveře do nultého prostoru. Vložením dvere se zadáním 2 a id 0. Tento zápis následně do spodního vytvořeného prostoru vloží dveře.

Nyní můžeme kliknout na tlačítko Vytvořit nebo na Rychle. Tlačítko Vytvořit nás převede na přehled nad produkty a pokračovat ke kalkulaci, optimalizaci nebo vizualizaci.

Kompletní zápis pro zadání

Produkt

 • rozmer=[800, 270, 1180]
 • rotace=[0, 0, 0]
 • pozice=[0, 0, 0]
 • material=H3702

Leva deska

Prava deska

Sokl

Spodni deska

Horni deska

 • zmena=[0, 0, 0, 0, 0, 80]

Rozdeleni

 • typ=C
 • zadani=[1, 1, 1]

Dvere

 • id=0
 • zadani=2
 • typ_dveri=Vlozene

Zpracování složitějšího stolu

Tento následující zápis vás ukáže tvorbu základního stolu. Tento zápis už je trochu obtížnější a ukazuje použití rozdělení prostoru. Dojde k vytvořené horní desky, vytvoření základu konstrukce nohou pro desku a následně k rozdělení a vložení zásuvky.

Postup pro vytvoření tohoto stolu, je vložení základní parametrů jako jsou rozměry, nastavení materiálu a následně vkládání nových elementů. Prvním vloženým elementem pro vytvoření stolu je vložení horni desky, následně se používá vložení rámu do dvou protilehlých částí, které vytvoří nohy. Následně vložíme rozdělení pro vytvoření vlastního prostoru pro zásuvky. Tento prostor potřebujeme zmenšit a na to použijeme Zmena velikosti a do daného zmenšeného prostoru 1 vložíme korpus a zásuvky.

vizualizace stolu z Pripravto

produkt

 • rozmer=[1200, 600, 850]
 • material=1738

Horni deska

 • rozmer=25

Ram

 • material=162
 • vlozit vypln=ne
 • sirka=45
 • plochy=[0, 1]
 • zmena=[10, 10, 10, 10, 0, 0]
 • tloustka=30
 • poradi=[0, 1, 3]

Ram

 • material=162
 • vlozit vypln=ne
 • sirka=45
 • plochy=[5]
 • zmena=[10, 10, 10, 10, 0, 0]
 • tloustka=30
 • poradi=[2, 3]

Rozdeleni

 • dilec=ne
 • zadani=[20, 2, 1, 2, 20]

Zmena velikosti

 • zmena=[0, 0, 0, 50, 300, 0]
 • id=1

Korpus

 • id=1

Zasuvky

 • typ_zasuvek=Vlozene
 • id=1
 • zadani=2