Jak dělat nářezové plány v Připravto - optimalizace spotřeby materiálu

Kromě vizualizací, kalkulací, výkresů či kusovníků z navrženého nábytku Vám Připravto poskytuje i možnost zobrazit možné rozložení dílců u deskových materiálů a tedy provést optimalizaci spotřeby plošných materiálů. Pro využití této funkce je nutné mít v současné zakázce produkt obsahující plošné dílce - elementy. Nábytek - produkt můžeme vytvořit buď sami jako Vlastní konstrukci , použít šablony veřejné či z již hotových zakázek, další možností je zadání dílců ručně přes +elementy v přehledu či importem kusovníku pomocí souboru CSV.

Jak vytvořit optimalizaci z produktu

vytvoření nářezového plánu ze skrinky

Pro vytvoření nářezového plánu ve většině případů stačí, kliknout pouze na tlačítko Optim na úrovni produktu, které provede optimalizaci přímo daného produktu.

Jednotlivé varianty optimalizace

Vytvoření vlastní konstrukce nábytku Využití veřejných šablon Připravto Využití vlastních již vytvořených produktů ze zakázek Přímé zadávání dílců

Jsou-li v aktuální zakázce dílce, tak se po kliknutí na Optim spustí algoritmus pro generování nářezových plánů plošných materiálů, čímž se vytvoří seznam jednotlivých dílců v zakázce s rozměry pro nařezání. Rozměr dílce pro nařezání je celkový rozměr dílce bez parametru korekce dané hrany, který lze pro konkrétní hranu nastavit či změnit v databázi materiálů. Hodnota korekce zahrnuje jak tloušťku hrany tak technologickou nadmíru. Například pro ABS hranu tloušťky 1.5mm pro kterou budeme podkladový materiál frézovat v tloušťce 0.6mm zadáme hodnotu korekce 1.5-0.6 = 0.9. Tato hodnota se odečte od rozměru dílce, například dílec 600x200 hranovaný po délce z jedné strany bude mít rozměr pro nařezání 600x199.1, 0.6mm se odfrézuje na šířku 198.5 a přidáním hrany 1.5mm se dostaneme zpět na 600x200mm. Následuje vykreslení desek pro zobrazení uživateli, lze připravit i data pro nářezové centrum, nesting pro CNC a další výstupy. Data se přenesou k uživateli a Vám se zobrazí už výsledná stránka, která vypadá podobně jako na následujícím obrázku

Přehled a nářezové plány v Připravto

Část jednoduchý přehled obsahuje výčet důležitých informací o provedené optimalizaci jako počet a plocha všech desek a dílců či počet a celková délka řezů. Což jsou časté parametry na kterých je závislá cena výroby.

Další důležitá část, která se nemusí vždy zobrazit, je dílce neobsažené v optimalizaci. Jak název napovídá zobrazuje dílce pro které optimalizace neproběhla - byly přeskočeny buď z důvodu nedefinovaného materiálu nebo jejich rozměr byl větší než maximální možný rozměr pro daný materiál po započtení ořezů.

Přehled materiálů jsou statistiky pro každý materiál zvlášť. Seznam desek obsahuje jednotlivé desky optimalizace - nářezové plány. Kliknutím na název desky se otevře detailní přehled této desky a nářezový plán. Poslední přehled o nářezových plánech je detailní přehled, který ukazuje statistiky celé optimalizace jednotlivě pro dílce, řezy a odpad.

Nastavení nářezových plánů

směry skládání

 • AUTO - směr skládání pruhů nářezového plánu je určen automaticky - vybere X nebo Y dle maximálních rozměrů dílců a desky
 • X - nářezový plán s šířkou pruhů podél směru vláken (délka desky)
 • Y nářezový plán s šířkou pruhů kolmo ke směru vláken (šířka desky)
Nářezový plán ve směru X
 • varianta v X
Nářezový plán ve směru Y
 • varianta v Y

úroveň zanoření <int>

 • 0 základní řazení v jendom pruhu může být jen ten samý rozměr
Nářezový plán s maximální úrovní zanoření 0
 • 1 pokud v pruhu je místo využije ho díl s menším rozměrem
Nářezový plán s maximální úrovní zanoření 1
 • 2 pokud i pruhu urovně 1 je místo vloží se díl další s menším rozměrem
Nářezový plán s maximální úrovní zanoření 2
 • 3+ analogicky pro další úrovně, zde už je náročnost řezání většinou příliš vysoká
Nářezový plán s maximální úrovní zanoření 3

definice základního materiálu

[[2800,2070,18],999] - [[délka, šířka, tloušťka], skladem]

použít vypočtený rozměr

 • ano - rozměr dílce se změní o korekce hran
 • ne - rozměr dílce zůstane nezměněn

rozměry ořezů

 • ořez vpřed - minimální rozměr ořezu po délce vpředu [mm]
 • ořez vzad - minimální rozměr ořezu po délce v zadní části [mm]
 • ořez vlevo - minimální rozměr ořezu napříč vlevo [mm]
 • ořez vpravo - minimální rozměr ořezu napříč vpravo [mm]

řez tloušťka

 • tloušťka řezu - pilového kotouče

typ výstupu

 • SVG - pro zobrazování na webu v prohlížeči nebo stažení do pc
 • DXF - pro nahrání do CNC nebo zpracování v CAD softwaru

černobíle

 • ano - vhodné pro tisk
 • ne - vhodné pro prezentaci

použít nesting

 • ano - při frézování na CNC - vykreslí dílce bez řezů
 • ne - pro běžné řezání

použít tvary

 • ano - vykreslí přes dílce v nářezovém plánu jejich tvar pro obrábění
 • ne - nevykresluje náhled tvaru dílce

Připravto je vhodné pro rychlé a jednoduché navrhování nábytku s přímou návazností na výrobní proces. Je možné velice rychle, u běžné zakázky do 1 vteřiny, promítat změny z návrhu do spotřeby materiálu a ladit tak poměr mezi využitým a odpadním materiálem. V případě požadavku na speciální zpracování nářezových plánů a jejich výstupů nás prosím kontaktujte.