Editor a používání rozšiřujích funkcí a doplňků

Editor je funkcionalita dostupná přes Nastavení kde následně uživatel najde Doplňky. Jedná se o rozšiřující funkce > lépe označené jako doplňky. Uživatel má nejrychleji dostupné serverové moduly, které umožňují několik vylepšujících funkcí. Například umožňí vytvářet jednoduchou konstrukci schodů, dále možnosti vytvářet kopie produktů ve větším množstí, zrcadlit produkty a další.

editor možnosti a nastavení

Používání Editoru a server modulů

Nejrychlejší cestou, jak začít server moduly používat je kliknout na Server moduly a vybrat například funkci util_kopirovat_produkt, která vybraný produkt zkopíruje dle zadaného množství do nového produktu. Následně může uživatel danou kopii použít v Optimalizaci a Kalkulaci.

spusteny modul pro zmenu konstrukce produktu z 36 tloustky na 18 tloustku

Tímto způsobem může uživatel například jednoduše odhanout spotřebu materiálu na větší množství produktů. V případě většího množství než 20 obecně doporučujeme násobit počet desek, jelikož dané výpočty mohou následně již být delší na výpočet a zobrazení. Dále při množstvím 500 dílců v produktu, již není generován SVG výkres.

Jako další se dá dobře používat například zpracování tuplovaných desek a produktů. Jedná se o funkci util_nahrazeni_36_prod. Tato funkcionalita umožňuje jednoduše napočítat desky potřebné na Optimalizace zdvojených desek nebo podobných v tloušťce 36 > kdy po úpravě funkce vytvoří nový produkt, který obsahuje jednotlivé díly zduplikované a se zvětšeným rozměrem. Tím může uživatel jednoduše vytvořit nářezový plán a následně díly slepit/spojit, jelikož již obsahují zvětšený rozměr a zpět viděl i Kalkulaci na správné množství olepovacích pásek a dílců.

Ukládání nastavení Doplňků

Některé doplňky mají možnost uložit nastavení. Nastavení > Doplňky a zde jednotlivé doplňky (funkce), které po spuštění umožňují uložit nastavení, je možné v tomto místě přímo najít a umožnit zjednodušení přímého použití.

Například si takto může uživatel uložit příkaz pro nadmíru dílců jako následující video.

Zrychlení práce při návrhu

Pro celý systém pro práci v Editoru se využívá API služby Připravto. Uživatel může v okně Editoru psát vlastní kód > který je odvozen od jazyka Python. Pro zrychlení práce uživatele je možné i využít odkazů a drah v příkazovém řádku, který provede zrychlení práce přes odkazy.

Systém umožňuje několik odkazů: