Přenos výroby na CNC stroj a propojení s Alphacam přes DXF

Služba Připravto je už od začátku koncipována přímo na výrobu a zpracování výroby, tedy velká většina výstupů lze přímo či nepřímo použít pro řízení výroby. V případě přenosu dat na CNC stroje pro truhlářskou výrobu se jedná převážně o přenos dat pro výrobní operace jako jsou vrtání závěsů, policových nosičů, vrtání kolíků či konfirmátů a další operace jako frézování kontur a kapes.

INFO

Tento návod je již staršího data, pokud potřebujete výstup pro CNC stroje, můžete používat již integrované postprocessory např. na stroje HOMAG a WEEKE a další posílat data přímo přes integrovaný postprocessor.

Uložení dat v Připravto

Data určená pro obrábění jsou obvykle tvarová data, například přímka, oblouk, či určená pro vrtání jako kružnice na dané ploše či daného typu. Pro zadání nového obrábění stačí na vybraný dílec v produktu přidat, nějakou specifickou akci, např. tvar, či vrtání do plochy. Následně se provede zadání těchto dat.

Připravto rozlišuje, mezi 2 druhy obrábění - obrábění tvaru a obrábění jako je vrtání či obrábění tvaru uvnitř dílce. Toto rozdělení je dané primárně pro zjištění, zda dochází, ke změně tvarů dílce, či jestli se jedná pouze například, o kapsy v ploše.

Vytvoření obrábění v Připravto

Pro vytvoření obrábění jsou používané primárně funkce pro vrtání a specifikaci frezování výřezů či otvorů. Tyto Části jsou blíže rozepsány přímo v informaci o produktu. Následuje nejjednodušší ukázka s jedním dílem a vrtáním v ploše.

Produkt

  • rozmer=[600, 510, 900]
  • rotace=[0, 0, 0]
  • pozice=[0, 0, 0]
  • material=H3702

Leva deska

Vrtani_plocha

  • zadani=1

Způsoby komunikace s CNC

Základní dvě možnosti:

  • přenos datového souboru ve správné koncovce přímo do stroje
  • přenos přes sériové rozhraní - dnes již moc nepoužívané

Nejčastěji komunikace s CNC stroji probíhá přes soubory (uložená data), které je možné např. přes síťové spojení, USB Flash Disk a další podobné možnosti přímo předat do stroje. Strojní CNC řízení, kterých je několik druhů od přímého ISO GKód řízení po specificky upravené parametrické řídící systémy jako WoodWOP, Xilog, Albatros a jiné. Tyto parametrické řídící systémy zpravidla jsou preprocessorem pro Gkod, umí vizualizovat dráhy a obvykle pracují pouze s obráběním v rovinách.

Následuje část ukázky pro základní ISO Gkód:

N10 G71
N20 G90
N30 T1
N40 S8000
N50 G0 X0 Y0 Z10
N60 G1 X50 Z1 F1200
N70 G3 X-50 Y0 I0 J0
N80 G3 X50 Y0 I0 J0
N90 G1 Z10

Následuje také ukázka řízení přes WoodWOP MPR:

[H
VERSION="4.0 Alpha"
HP="1"
IN="0"
GX="0"
GY="0"
GXY="0"
UP="0"
FM="1"
FW="1000"
HS="0"
OP="0"
[001
i="25.4"
KM="converter"
l="900"
KM="length"
w="510"
KM="width"
t="18"
KM="thickness"
<100 \WerkStck\
LA="l"
BR="w"
DI="t"
FNX="0"
FNY="0"
AX="0"
AY="0"
RNX="0"
RNY="0"
RNZ="0"
<101 \Kommentar\
KM="Sun Dec 11 2016 19:35:14 GMT+0100 (CET)"
KM="File Name: dunt_78_0_BOK"
KM="Pripravto.cz system"
KM=""
[K
<102 \BohrVert\
XA="0"
YA="0"
BM="SS"
TI="0"
DU="4"
AN="1"
MI="0"
AB="0"
MX="0"
MY="0"
MZ="0"
!

Druhou možností je právě zmíněné sériové rozhraní, které bylo v minulosti hodně používané, zejména kvůli nízkým nákladům a možnosti nahrávat dlouhý program postupně - mohl zabrat větší prostor v paměti, jelikož se vždy paměť postupně vyprázdnila.

Přenos dat z Připravto ve formátu DXF

Pro přenos dat do dnešních strojů se používá primárně přímo souborů - kdy každý dílec na Připravto zobrazuje, jeden díl na obrobení (v případě sérií je možné NC programy používat opakovaně). Dílec na Připravto, symbolizuje data určená pro vyrobení a obsahuje různá data v podobě rozměrů dílce, výsledného tvaru dílce, způsobu obrábění a vrtání, použitých nástrojů. Pokud uživatel nemá dostupný přímo potřebný postprocessor, tak je možné vygenerovat DXF výkresy jednotlivých dílců, které obsahují i potřebné informace o umístění a nastavené hloubky -> tzn Auto Z pro Alphacam. Obrábění je také, možné generovat do připravených hladin a na základě toho je nechat přímo obrobit přes Alphacam.

Pro zpracování přenosu jak tvarových tak základních dat přímo do WoodWOPu máme také zjednodušené rozhraní, které nepotřebuje Alphacam.

Výstup ve formátu DXF je dílcový a je možné ho použít pro dávkové obrábění. Může mít přímo pojmenované hladiny, na základě kterých je možné přiřadit specifické obrábění.