Spojení optimalizace pro skládání a nesting - frézování dílců

Připravto již obsahuje doplňkovou funkci, která umožňuje provést nesting z optimalizace nářezového plánu.

automatický nesting pro cnc a skládání

Rozšíření umožňuje spojit obrábění dílců na desku, dle vybraných materiálů, definovat hloubky obrábění, přidat automatické obrobení tvaru, nájezdy a celkově vytvořit výstup, který je poté možné přes postprocessory načíst do stroje. Dále je možné dané obrábění na desce odsimulovat přes 3d simulaci. Tato verze nestingu používá pravoúhlé zpracování dat přímo dle naší interní optimalizace. Do budoucna plánujeme vylepšení možností.

Použití spojení optimalizace - vytvoření nestingu

Princip je jednoduchý, nesting lze vytvořit přímo z aktivní zakázky nebo pro vybraný dílec. Stačí mít přidané Přednastavené volby a následně použít funkci Nastavení > Doplňky > Utility > Spojit optimalizaci. Jakmile uživatel použije tuto funkci, naběhne nový formulář, kde je možné nastavit základní parametry. Zde je například možnost aktivovat použití můstků na obrys nebo automatického nájezdu a výjezdu.

Při aktivaci si uživatel dále může vybrat zda se má automaticky přidat obrysové či tvarové obrábění nebo posunout obrábění dle olepovacích pásek. Dále může uživatel aktivovat aktualizaci cnc obrábění, která může provést základní zpracování, nebo odstranit například boční obrábění.

TIP

  • zde je ukázkové postup, jak vytvořit základní nesting přímo z produktu

Poté co příkaz vytvoří výstup vygeneruje pro jednotlivé desky nové produkty dle jednotlivých desek/rozměrů desek. Uživatel může upravit i nastavení optimalizace. V nyní se používá přímo nastavení _cnc_nesting pro optimalizaci. Toto nastavení je možné upravit, případně použít jiné. Jako vhodná úprava, může být např. deaktivace rozdělení dílců na strany a případně i vypnutí bočního obrábění (vrtání). Takto je pak možné provést export pro CNC stroj, např. s Maestrem nebo řízení NCHops(Holzher).

Při aktivaci volby provést minimalizaci výměn nástrojů dojde, také k úpravě pořadí obrábění a tím pádem může uživatel např. na všechny dílcích nejdříve provést vrtání otvorů a následně teprve frézovat obvod. Na vytvořených obráběních, je také možné následně aplikovat další obrábění, případně dělat úpravy. Jednotlivé operace jsou pojmenované a je možné je tedy vybírat ve výkresu.