Jak vytvořit výstup pro kusovník pro nařezání u společností Jafholz a Demos

Pokud už máte připravené konstrukce pro výrobu například kuchyně a necháváte si nařezávat díly u jiných společností jako jsou Jafholz, Demos, Kili a podobně můžete si tímto článkem zjednodušit postup výroby.

Na Připravto je dostupná série různých výstupů pro stroje, tak aby byla výroba rychlá a efektivní. Pokud potřebujete konkrétní formát pro danou firmu, můžou Vám pomoci přednastavené volby a výstupy ve formátu CSV. Pro tyto účely, jsme připravili sérii přednastavených výstupů, které pouze vyberete (některé je potřeba blíže specifikovat - např. olepení) a můžete ihned začít generovat výstupy pro danou společnost.

Zde je seznam výstupů, které jsou ihned dostupné pro uživatele. V následujícím textu je vysvětleno jejich použití. Samozřejmě je možné připravit různé další specifické výstupy. V případě potřeby nás kontaktujte.

Výstupy - export dat Kusovník
Jafholz Web Cut ANO
Demos nový (a původní) ANO
Kili ANO
Merick ANO
Optimik ANO
Další varianty Obvykle ano - nutná konzultace

Postup je jednoduchý > pouze v Uživatelském nastavení, vyberete funkci Přednastavené volby. Po zpracování, by se v uživatelském nastavení, měli objevit nové přednastavené volby - například pro zmíněné dodavatele.

Vstup na uživatelské nastavení

Uživatelské nastavení obsahuje velké množství voleb, kde je možné přizpůsobit velkou část chování aplikace. Například změnit nastavení výstupů pro textový formát CSV a upravit ho podle potřeby jiných programů. V případě potřeby je zde možné i vytvářet vlastní úpravy. Pokud budou tyto úpravy užitečné i pro ostatní uživatele, můžete nám napsat požadavek a po prozkoumání, může být změna začleněna přímo do voleb.

Spuštění přednastavených voleb

Po výběru daného dodavatele, může uživatel pouze aktivováním výstupu pro kusovník získat kompletní výstup.

TIP

Pokud používáte programy Merick nebo Optimik, je možné podobným způsobem udělat, také přímé výstupy.


Postup generování výstupu pro Jafholz Web Cut

Aktivace výstupu kusovníku
Vygenerování výstupu kusovníku

Vygenerovaný vstupní kusovník, obsahuje rozměry dílců, dílce, upravené nastavení olepení pro jednotlivé dílce, upravené výstupy pro materiály - pokud jsou přímo pojmenovány jako, je identifikační číslo dodavatele, je možné je i přímo použít ve výstupu.

kusovník zobrazený jako CSV soubor

Kusovník zobrazený jako CSV soubor

překopírovaný kusovník z pripravto do přímo do Jafholz

Kusovník vložený přímo do formuláře Jafholz Web Cut


Postup generování výstupu pro Demos eshop

Generování výstupu pro firmu Demos je v principu podobné. V nastavení přes Přednastavené volby uživatel vybere volbu CSV a zde Demos případně Demos1. Následně potvrdí nastavení a může si nechat nechat vygenerovat výstup.

výběr varinty výstupu

Výběr a potvrzení varianty výstupu

Nový výstup je uzpůsoben pro možnost objednání přímo přes eshop firmy Demos. Je možné ho přímo nahrát do eshopu a provést přímo objednávku. Výstup pro tento formát vyžaduje, aby materiály obsahovaly informaci v DATA o objednávacím čísle supplier_code_demos (pokud zůstane nastavení ve výchozím stavu). Toto objednávací číslo se používá následně místo čísla/kódu dekoru ve výstupu. Pokud nejsou objednávací čísla nalezena, dojde k vygenerování {tloustka}_{dekor} nebo {olepeni}_{tloustka}_{dekor}. Na základě toho, může pak uživatel ještě v Excelu (LibreOffice Calc) manuálně nechat nahradit všechny výskyty za číslo. Je však výhodné jej doplnit do Připravto.

Následující video ukazuje jak nahrát nové materiály, které již obsahují objednávací čísla a následně je použít pro výstup CSV pro firmu Demos.


V případě potřeby můžete stále použít původní Demos výstup. Tento výstup jde otevřít v programu Microsoft Excel nebo v LibreOffice Calc a následně můžete data jednoduše vložit do tabulky firmy Demos. Důležitá informace zde, je že výstup pro Demos je nutné převést dle dekorů, z toho důvodu, je výstup řazen materiál -> tloušťka, aby bylo jednoduché rozdělit dekory. Další dekory jsou na dalších záložkách Tiskopis 1, Tiskopis 2 a podobně.


Postup generování výstupu dílců do programu Merick

Generování dat pro program Merick je výhodné, hlavně pro stávající uživatele Mericku, pokud zatím nemají potřebu řešit úplný přechod na Připravto. Mohou tedy vytvářet konstrukci a návrh na Připravto, nechat si vygenerovat výstupy pro výrobu, ale samotnou část nářezových plánů řešit v programu Merick.

Postu je obdobný jako v předchozím případě, pouze vybrat výstup a pokud uživatel chce celkový výstup, tak kliknout na Kusovník nebo dle produktů a následně soubor v programu přes volbu import načíst.