Vytvoření produktu

Produkt je sestava dílů, které za pomocí parametrů v podobě rozměrů, materiálu a dalších specifických informací určují následný vzhled a konstrukci výrobku. Z produktů je možné vytvořit následně vizualizace, nářezové plány, výkresovou dokumentaci a podobně. V následujícím textu se více dozvíte o variantách produktů.

Získejte svůj účet právě teď!

Vytvořit účet

Produkt lze vytvořit následujícími způsoby:

Veřejné šablony

Nejvhodnější způsob pro začátečníky a pro vyzkoušení ostatních částí služby bez nutnosti navrhovat vlastní konstrukci výrobků. Šablony produktů vytvořené uživateli najdete na našem webu.

Jak přidat šablonu produktu do zakázky

V šablonách můžete jednoduše hledat pomocí klíčových slov u jednotlivých výrobků. Také je můžete sdílet mezi sebou či přeposlat odkaz zákazníkovi. Produkt nemusí přesně odpovídat požadavkům Vaší aktuální zakázky, ale díky parametrickému návrhu lze všechny šablony upravit. Celkové i dílčí rozměry, tloušťky dílců, materiály, použité hrany i výrobní informace pro cenovou kalkulaci se dají lehce změnit na požadované hodnoty. Kromě toho se z produktů ostatních uživatelů naučíte nové postupy navrhovování konkrétních typů výrobků a procházením zadaných funkcí můžete zjistit, že některé pokročilejší funkce jsou rychlejší a variabilnější než ty používané nyní.

Přímé zadání dílců

Tento způsob vytváření produktů je nejjednodušší, neposkytuje však žádnou možnost parametrizace. Je vhodný pro úpravu rozměrů dílců, zpracování kusovníku pro nářezový plán, a zpracování dílců CSV soubory. Na obrázku níže vidíte, že se zadává jen několik údajů o dílci a to: označení, délka, šířka, tloušťka, kód materiálu, olepení jednotlivých hran a položku info, která slouží pro předávání ostatních parametrů dílce. Ze zadaného vstupu je následně možné vytvořit kusovník, či nářezový plán a kalkulace.

Zadani dilcu primo pro optimalizaci

Vlastní šablony

Kromě veřejných šablon lze využít produkty ze svých předešlých zakázek. Výhodou oproti veřejným je hlavně to, že si můžete udělat vlastní konstrukci a nastavení přesně podle Vašich požadavků. Pak strávíte mnohem méně času následnými úpravami. Vytvořit si několik zakázek se šablonami je i dobrý trénink pro lepší pochopení jednotlivých funkcí. Například si můžete vytvořit jednotlivé zakázky pro horní a spodní kuchyňské skříňky a navrhnutí kuchyně v prostoru už je jen otázkou několika málo minut.

Šablony z vlastních zakázek