Vytvoření zakázky a zákazníka

Zakázky slouží k oddělení jednotlivých projektů od sebe a řazení. Zakázka obvykle může specifikovat uživatele a zapisuje do sebe informace o vytvořených kalkulacích a vytvořených optimalizacích, které jsou následně částečně zpětně dostupné, tak aby uživatel mohl porovnávat jednotlivé varianty. Dále si uživatel může do zakázek zapisovat poznámky či vytvářet výstupy v podobě přehledů a faktur.

Vytvoření zakázky

Přihlášený uživatel vytvoří Zakázku kliknutím na Zakázka <https://pripravto.cz/system/new> v pravé horní části - viz obrázek níže. Vytvořením nové či načtením staré zakázky se všechny vytvářené výrobky, prováděné kalkulace či optimalizace budou ukládat do této aktuální zakázky.

Jak založit zakázku